Το γ΄ τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές τιμές στη χονδρική αγορά ενέργειας, κάτι που, όπως είναι φυσικό, επηρέασε τα μεγέθη της ΔΕΗ. Παρ΄ όλα αυτά, η επιχείρηση, λόγω της ταχύτατης εφαρμογής του επιτυχημένου πλάνου εξυγίανσης, κατάφερε να σταθεί όρθια, μπροστά σε αυτήν τη λαίλαπα. Μπορεί να παρουσίασε ζημίες στο εννιάμηνο, έναντι κερδών πέρυσι, ωστόσο, διαβάζοντας τις καταστάσεις εννιαμήνου, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το επενδυτικό πρόγραμμα και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της επιχείρησης, πηγαίνουν καλύτερα ακόμη και από τις προσδοκίες της ίδιας της διοίκησης. Άρα, είναι θέμα χρόνου να δούμε τη ΔΕΗ, μέσα από τα μεγάλα επενδυτικά projects, να βελτιώσει τα στοιχεία του ενεργητικού. Κλειδί για την επιστροφή της ΔΕΗ σε σταθερά ανοδική πορεία κερδοφορίας είναι η αποκατάσταση των ανισορροπιών που συμβαίνουν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.