Οι πωλήσεις τιτλοποιημένων δανείων από τις τράπεζες βρίσκονται στην τελική ευθεία και το 2022, τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν μονοψήφιους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, τα… πανηγύρια έχουν αρχίσει από τώρα, καθώς οι στόχοι επιτυγχάνονται ταχύτερα, καθώς βοηθάει το κλίμα στην οικονομία.

Στο μοτίβο αυτό κινείται πλέον και η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η οριστικοποίηση της συμφωνίας με τις Intrum AB και Serengeti Asset για τις ομολογίες του προγράμματος τιτλοποιημένων δανείων Sunrise II, που περιλαμβάνει 47.000 δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και την επιτυχημένη τιτλοποίηση των 7,2 δισ. ευρώ του Sunrise I, η τράπεζα έχει βρίσκεται μια ανάσα πριν από την επίτευξη του στόχου για μονοψήφιο δείκτη “κόκκινων” δανείων, τις πρώτες εβδομάδες του 2022. Οπότε, είναι απόλυτα δικαιολογημένοι οι πανηγυρισμοί στα ανώτατα κλιμάκια της τράπεζας.