Το ποσό των 2.813.976,37 ευρώ πίστωσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 985 πυροπαθών, το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, διατέθηκε το ποσό των 1.977.765,43 ευρώ σε 656 δικαιούχους προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής, 214.210,94 ευρώ σε 65 δικαιούχους ως αποζημίωση οικοσκευής και 622.000 ευρώ σε 338 δικαιούχους έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις. Για την αποζημίωση και στήριξη των πληγέντων στις πυρόπληκτες περιοχές έχουν διατεθεί συνολικά, μέχρι σήμερα, 39.951.941,46 ευρώ σε 8.451 πολίτες (μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους. Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων συνεχίζεται.