Άλλη μια ευνοϊκή απόφαση για δανειολήπτη με “κούρεμα” της οφειλής του κατά 78%, είναι γεγονός μέσα από την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά και από παρέμβαση της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ένας υπερήλικας συνταξιούχος που είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, ύψους 6.745 ευρώ, κατάφερε να… καθαρίσει με τελική οφειλή 1.500 ευρώ. Μετά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν με την τράπεζα, αναγνωρίστηκε η αδυναμία του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση για διαγραφή εξόδων και τόκων υπερημερίας, ύψους 5.245 ευρώ. Το δε ποσό των 1.500 ευρώ, συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί εφάπαξ, οπότε με αυτόν τον τρόπο, ο συνταξιούχος διασώθηκε από περαιτέρω νομικές ενέργειες και προστατεύθηκε η εξαιρετικά μικρή περιουσία τους.

Πρόκειται για την τέταρτη πολύ σημαντική εξωδικαστική ρύθμιση κατά τους τελευταίους 3 μήνες, όπου σε ανάλογες περιπτώσεις είχαν γίνει διαγραφές οφειλών, ακόμη και 82%! H Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα και έχει καταγράψει στο ενεργητικό της, πολλές παρόμοιες ευνοϊκές αποφάσεις για δανειολήπτες.