Με την καταβολή των χρημάτων στους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό  “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, ξεκινά από σήμερα η υλοποίηση του προγράμματος πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 90,3 εκατ. ευρώ και αφορά περίπου 141.000 δικαιούχους. Σήμερα, καταβάλλονται 7,9 εκατ. ευρώ σε 37.297 δικαιούχους του μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” Σεπτεμβρίου, καθώς και 19,2 εκατ. ευρώ σε 35.380 δικαιούχους αδειών ειδικού σκοπού. Έως την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ θα πληρώσει 13,5 εκατ. ευρώ για επιδόματα μητρότητας, κύησης, ασθενείας, ατυχήματα, καθώς και έξοδα κηδείας σε 24.500 δικαιούχους, 15,1 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους εφάπαξ και 10.000 ευρώ σε 20 κληρονόμους για επικουρικές συντάξεις θανόντος συγγενούς. Τέλος, έως την Παρασκευή, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και άλλων, 19 εκατ. σε 4.500 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 600.000 ευρώ σε 70 μητέρες ως επίδομα μητρότητας.