Τέσσερις νέες απλοποιημένες ψηφιακές πλατφόρμες δηλώσεων, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. Οι φόρμες αυτές μπορούν να αποθηκετυούν και να συμπληρωθούν απευθείας χωρίς χειρόγραφη συμπλήρωση ή χειρόγραφη υπογραφή, καθώς αρκεί για την ταυτοποίηση του υπόχρεου, η χρήση των κωδικών του Taxisnet. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την “Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής”, γνωστή και ως Α100, η οποία αντικαθιστά το έντυπο Α9, την “Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, Α200”, τη “Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων” (Δ210) και τη “Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης” (Δ211). Τα νέα έντυπα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ενώ ενοποιούν σε ενότητες τις πληροφο΄ριες των εντύπων Μ2-Μ11. Η ΑΑΔΕ προγραμματίζει έως το τέλος του έτους, τη λειτουργία 40 επιπλέον ψηφιακών φορμών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.