Navigation
19
Ιούν
location
Αθήνα
33oC
Ασθενής Βροχή
19 Ιούλ 2017

ΤΧΣ: Αναζητείται μη εκτελεστικός πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου

ΤΧΣ Νέα

Πρόσκληση με περιγραφή των απαραίτητων προσόντων και τις απολαβές το προέδρου απηύθυνε το ΤΧΣ. Η διαδικασία κινείται από την επιτροπή επιλογής, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 21η Αυγούστου. Την τελική απόφασή θα λάβει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του προέδρου –μη εκτελεστικού- του Γενικού Συμβουλίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το στέλεχος που θα επιλεγεί, θα προεδρεύει και θα ηγείται του Γενικού Συμβουλίου, το οποίο θα ομάδα μη εκτελεστικών μελών.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 9 του Ν. 3864/2010. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει ένα κατάλογο υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα είναι αυτός που τελικά θα αποφασίσει ποιος θα διοριστεί στη θέση του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα προσόντα

Σκοπός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα. Ο διορισμός θα λάβει χώρα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν. 3864/2010. Ενώ η χρονική δέσμευση που απαιτείται από τον μη εκτελεστικό ρόλο του προέδρου θα εξαρτάται από τις περιστάσεις, η φυσική παρουσία του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου στην Αθήνα μπορεί να προβλεφθεί ως αναγκαία για τουλάχιστον πέντε ημέρες τον μήνα. Αντίστοιχο αριθμό ημερών θα χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων προεδρίας του Γενικού Συμβουλίου, χωρίς την ανάγκη όμως φυσικής παρουσίας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το εύρος των αποδοχών του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου κυμαίνεται από 105.000 έως 150.000  και αποτελεί τη συνολική ετήσια ακαθάριστη αμοιβή της θέσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος ΥΟΔΔ 328/06-07-2017. Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου με μόνιμο τόπο διαμονής εκτός Ελλάδας θα δικαιούται την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η θητεία του Ταμείου καθορίζεται από το νόμο έως την 30ή Ιουνίου 2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις: Να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο, ιδανικά σε οικονομικά ή χρηματοοικονομικά, ενώ στελέχη με επαγγελματική κατάρτιση στη λογιστική και τη Νομική θα αξιολογηθούν αναλόγως.  Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα, ενώ η ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

Ο νέος πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με επιτυχημένο ιστορικό σε ανώτατες θέσεις στον χρηματοοικονομικό ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας, καθώς και ευρύ όραμα σε επιχειρηματικά ζητήματα, αδιαμφισβήτητη επιχειρηματική ηθική και ανεξαρτησία, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων, διοικητικών βελτιώσεων και θεμάτων επενδυτών, και να έχουν διαθέσιμο χρόνο για την απαιτούμενη αυτή δέσμευση.

Προαπαιτούμενο είναι η επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με τον διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict