Navigation
29
Μαρ
location
Αθήνα
16oC
Ασθενής Βροχή
17 Ιούν 2015

Το σχέδιο της Κομισιον για την φορολόγηση των επιχειρήσεων

Κομισιον Οικονομία

Πέντε δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε να υπάρξει καλύτερη αλλά και αποδοτικότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρονται τα ακόλουθα: «Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα σχέδιο δράσης για τη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση διατηρήσιμων εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό περιβάλλον των εταιρειών στην ΕΕ, καθιστώντας την φορολόγησή τους πιο δίκαιη, πιο αποδοτική και πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν στρατηγική για την επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΦΒΕ) και πλαίσιο για την εξασφάλιση της πραγματικής φορολόγησης εκεί όπου πραγματοποιούνται κέρδη. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ένα πρώτο κατάλογο σε επίπεδο ΕΕ που περιλαμβάνει μη συνεργάσιμες περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας τρίτων χωρών και ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να εκτιμήσει αν οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ορισμένα φορολογικά στοιχεία».

Παράλληλα ο αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, καταρτίσαμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο για μια φορολογία στην ΕΕ που θα είναι πιο δίκαιη και ευνοϊκή για την ανάπτυξη. Βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι όλες οι εταιρείες – μεγάλες ή μικρές, τοπικές ή παγκόσμιες – πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο του φόρου που δικαίως τους αναλογεί στον τόπο όπου πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριότητα και προκύπτουν κέρδη.».

Από την πλευρά του ο Pierre Moscovici, Επίτροπος οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας και τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Προς το συμφέρον της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της δίκαιης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και όλοι πρέπει να καταβάλουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Σήμερα, η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια για μια νέα προσέγγιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει πλέον να βασιστούν σ’ αυτά.»

Οι κανόνες που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ σήμερα δεν συμβαδίζουν με τη σύγχρονη οικονομία. Ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύονται τα μη συντονισμένα εθνικά μέτρα για να διαφεύγουν από τη φορολόγηση στην ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για τα κράτη μέλη, βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν το μερίδιό τους.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το σημερινό σχέδιο δράσης καθορίζει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των εταιρειών. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω ορισμένων πρωτοβουλιών που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι πρωτοβουλίες αυτές αξιοποιούν τα μέτρα που καθορίζονται ήδη στη δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο. Τα μέτρα που περιγράφονται συνοπτικά στο παρόν σχέδιο δράσης απηχούν επίσης τις εν εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ με στόχο τον περιορισμό της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών.

Επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει εκ νέου την πρότασή της για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ως σφαιρική λύση για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών.

Η ΚΕΒΦΕ μπορεί να προσφέρει λύσεις σε όλα τα μέτωπα, βελτιώνοντας σημαντικά την Ενιαία Αγορά για τις επιχειρήσεις, και παράλληλα μειώνοντας τις ευκαιρίες εταιρικής φοροαποφυγής. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν επί του παρόντος στάσιμες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του 2011 για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών. Ωστόσο, υπάρχει γενική συναίνεση ότι πρέπει να αναζωπυρωθούν, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της ΚΕΒΦΕ. Θα ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες για την υποβολή νέας πρότασης για τη θέσπιση υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ μέσω σταδιακής προσέγγισης. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προβούν ταχύτερα στη διασφάλιση της κοινής φορολογητέας βάσης. Η ενοποίηση θα καθιερωθεί στη συνέχεια, δεδομένου ότι είναι το δυσκολότερο στοιχείο των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή θα υποβάλει τη νέα αυτή πρόταση το συντομότερο δυνατό εντός του 2016.

Διασφάλιση πραγματικής φορολόγησης
Το σχέδιο δράσης καθορίζει την πορεία προς την πραγματική φορολόγηση στην ΕΕ, που σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν δίκαιο μερίδιο του φόρου στη χώρα στην οποία πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, χωρίς την εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, τη βελτίωση του συστήματος τιμών μεταβίβασης και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, μεταξύ άλλων. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην πρόοδο του τρέχοντος διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καθοριστεί και να συμφωνηθεί μια ενωσιακή προσέγγιση της πραγματικής φορολόγησης.

Αύξηση της διαφάνειας
Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τα επόμενα μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και έναντι τρίτων χωρών. Βασίζεται στα μέτρα που προβλέπονται ήδη στη δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο. Για να δρομολογήσει μια πιο ανοικτή και ομοιόμορφη προσέγγιση της ΕΕ σε μη συνεργαζόμενες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, η Επιτροπή δημοσίευσε, σε επίπεδο ΕΕ, έναν κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών που έχουν καταχωριστεί σε μαύρες λίστες των κρατών μελών. Ο κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους. Από αυτή την άποψη, θα ενισχύσει το σύστημα συλλογικής άμυνας των κρατών μελών κατά των εξωτερικών απειλών για τα έσοδά τους.

Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης σήμερα δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ορισμένα φορολογικά στοιχεία, μεταξύ άλλων και μέσω της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα. Η διαβούλευση, μαζί με τις τρέχουσες εργασίες εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, θα συμβάλει στη διαμόρφωση μελλοντικών αποφάσεων πολιτικής στο θέμα αυτό.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress