Navigation
26
Σεπ
location
Αθήνα
31oC
Αίθριος - καθαρός
22 Απρ 2015

Tο λιμάνι της Ηγουμενίτσας πρωταθλητής εσόδων και κερδών το 2014

igoumenitsa Οικονομία
Tο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων το 2014  σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).  Τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 40,5% στα 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί ο λιμένας Λαυρίου με αύξηση εσόδων κατά 18,7% στα 3,04 εκατ. ευρώ. Αντίθετα εξαιρετικά αρνητική εικόνα από πλευράς εσόδων παρουσίασαν πέρυσι τα λιμάνια του Ηρακλείου (-17%), Κέρκυρας (-8,6%) και Αλεξανδρούπολης (-8,1%). Οριακή πτώση εσόδων κατά 1,4% στα 5,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε πέρυσι και το λιμάνι της Πάτρας.

Και σε επίπεδο κερδοφορίας όμως, τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των περιφερειακών λιμένων παρουσίασε πέρυσι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με κέρδη  5,2 εκατ. ευρώ με αύξηση 6,1% σε σύγκριση με το 2013. Ακολουθεί το λιμάνι του Ηρακλείου με κέρδη 1,78 εκατ. ευρώ και το λιμάνι της Ελευσίνας με κέρδη προ φόρων 991.000 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών παρουσίασε πέρυσι το λιμάνι της Καβάλας με τα κέρδη προ φόρων στα 212.800 ευρώ (αύξηση 170,7%). Σημειώνεται πως κανένα από τα περιφερειακά λιμάνια δεν είχε ζημιές σε επίπεδο προ φόρων το 2014, ενώ πριν από δύο χρόνια (το 2012) τρία λιμάνια (Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ραφήνας) είχαν ζημιογόνα χρήση.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που έστειλαν οι διοικήσεις των οργανισμών λιμένων στο ΤΑΙΠΕΔ το 2014 πραγματοποιήθηκαν στα περιφερειακά λιμάνια οι ακόλουθες ενέργειες.

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ:
 Κατασκευή πύλης ελέγχου πεζών και εξωτερική περίφραξη Νότιου Λιμένα Πατρών –ΕΣΠΑ ΔΕ
 Ολοκλήρωση Ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης Νοτίου Λιμένα Πατρών με Εθνική οδό Πατρών-Αθηνών – Δημόσιες Επενδύσεις
 Δημιουργία Μαρίνας εξυπηρέτησης Mega Yachts στο Βόρειο Λιμένα Πατρών.

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
 Από το 2012 μέχρι σήμερα το λιμάνι του Ηρακλείου έχει αύξηση αποτελεσμάτων (δείκτης ΕΒΤ) 103% και εσόδων πάνω από 12%.
 Έχει αναπτύξει σύστημα για τη διαχείριση των επισκεπτών (πρότυπο μοντέλο 5-αισθήσεων) που έχει κερδίσει 7 βραβεία διεθνώς.
 Είναι 12μηνος προορισμός με τεράστια πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με αύξηση του Home Port και γενικά έσοδα μόνο από την κρουαζιέρα πάνω από τα €60 εκ. τα τελευταία 3 χρόνια.
 Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη Ν. Ανατολική Μεσόγειο και τον κόσμο χτίζοντας σταθερές βάσεις συνεργασίας με όλους τους τοπικούς και διεθνείς φορείς.
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 Παρουσίασε θετικό ισοζύγιο €1.500.000 εκ. περίπου σε σχέση με το στόχο των €100.000 (15 φορές πάνω)
 Εναρμονίστηκε με τις απαιτήσεις του Διεθνή κώδικα ISPS για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Απόρροια αυτού ήταν και η εφαρμογή
πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για τον έλεγχο και δραστικό περιορισμό των φαινομένων διακίνησης λαθρομεταναστών.
 Συμμετείχε στην υλοποίηση 12 ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού €5,5 εκ. περίπου με πραγματοποιημένη απορρόφηση εντός του €2014
1,6 εκ. περίπου.
 Υλοποιήθηκαν (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRIAMOS) οι απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στη Θεσπρωτία
για τη διακίνηση εμπορευμάτων και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία οργάνωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης του έργου.
4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μέσα από την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διοίκησης με έμφαση στην εξωστρέφεια και έμφαση στην υλοποίησης δράσεων για αύξηση εσόδων, εξορθολογισμό κόστους
μέσω της μείωσης ή συγκράτησης λειτουργικών δαπανών και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, επετεύχθη εντός του 2014 αύξηση της κερδοφορίας σε ποσοστό 50%.

5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας, μετά από πολλά χρόνια εμφανίζει κέρδη τα δύο τελευταία έτη, προχωρώντας συγχρόνως στον εκσυγχρονισμό των λιμένων αρμοδιότητας του,
στην εκτέλεση έργων υποδομής και στο εναρμονισμό της λειτουργίας των λιμένων με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό έχει προβεί στην εκπόνηση Προγραμματικών σχεδίων (master plan) των λιμένων αρμοδιότητας του, την εκπόνηση σχεδίου περισυλλογής αποβλήτων πλοίων και την κατασκευή έργων υποδομών, με στόχο να καταστεί το Λιμενικό Σύστημα Καβάλας πόλος ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών .

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τα τελευταία περίπου δύο (2) χρόνια, πραγματοποιήθηκαν στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ πολύ σημαντικές δράσεις, τόσο προς το συμφέρον του, όσο και για της Εθνικής Οικονομίας.

 Ανάκαμψη των Οικονομικών του: Βάσει της εμπειρίας, της γνώσης και της επιτυχημένης διαχείρισης, με τις κατάλληλες κινήσεις και παρά την υπάρχουσα ύφεση, σήμερα ο ΟΛΕ ΑΕ έχει πλεόνασμα που ανέρχεται στο ποσόν των €712.000 εκ., αποδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και το έργο που συντελέστηκε προς όφελος του Οργανισμού και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου.
 Μεταφορά του Λιμένα έξω από τον ιστό της πόλης, έργο πνοής και ανάσας για την Ελευσίνα καθώς και αξιοποίηση του υπάρχοντος λιμανιού με τη δημιουργία πρασίνου και χώρων αναψυχής.
 Καθαρισμός του κόλπου της Ελευσίνας από τα βυθισμένα και ημιβυθισμένα πλοία (20 ναυάγια)
 Διενεργήθηκαν σχετικές διαδικασίες για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων και επιχωματώσεων στη Ζώνη Λιμένα.

7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
 Έναρξη (Αύγουστος 2014) δρομολογίων νέας γραμμής πλοίων Ro-Ro (Τεργέστη-Λαυριο-Κων/πολη), με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων στον εν λόγω τομέα κατά 15%περ.
 Αύξηση επιβατών Κρουαζιέρας κατά 561% (από 4.608:2013 σε 30.493:2014), με αντίστοιχη αύξηση εσόδων κατά 160% περίπου.
 Αύξηση κερδών (καθαρά προ φόρων) για τη χρήση 2014 σε σχέση με το 2013 κατά 80%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση εσόδων από δρομολόγια Ro-Ro, Κρουαζιέρα, Τομέα Σκαφών Αναψυχής, Λοιπά Εμπορικά Πλοία)

9. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2014 παρατηρήθηκε αύξηση των συνολικών εσόδων του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνα Α.Ε. 4,5% σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα στοιχεία και αντίστοιχη θετική απόκλιση του Ισοζυγίου κατά 21,39%.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ