Navigation
3
Αυγ
location
Αθήνα
44oC
Αίθριος - καθαρός
24 Απρ 2017

Το φορολογικό «κουστούμι» ετοιμάζεται και θα είναι ασήκωτο! (Αναλυτικοί Πίνακες)

Ταμείο Χρέη Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Όπως κάθε χρόνο, οι ανατροπές στις φορολογικές δηλώσεις είναι πολλές!

Έχουμε δώδεκα αλλαγές, με νέους κωδικούς για 6 εκατομμύρια φορολογούμενους Έλληνες.

Τι έχουμε φέτος; Και τι δεν έχουμε! Ο καθηγητής φορολογίας Γιώργος Χριστόπουλος και η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου επισημαίνουν τις αλλαγές.

1. Μικρότερο αφορολόγητο για εργαζομένους και συνταξιούχους.

2. Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.

3. Αλλαγές στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Αύξηση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

5. Αύξηση φόρου για εισοδήματα από ακίνητα.

6. Νέους φόρους για αγρότες.

Να τα δούμε όλα. Κατ’ αρχήν, οι νέοι κωδικοί:

Προσοχή στους κωδικούς

Εδώ υπάρχουν νέοι κωδικοί. Τους αναλύει ο Γιώργος Χριστόπουλος.

α) Κωδικός 021-022. Αφορά όσους είναι επιχειρηματίες και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

β) Κωδικός 037-038: Αφορά κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι θα φορολογηθούν όπως οι εργαζόμενοι. Δηλαδή αφορολόγητο των 8.636-9.545 ευρώ και άνω των 12.000 ευρώ ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

γ) Κωδικός 011-012: Ενδιαφέρει βουλευτές και ευρωβουλευτές που δίνουν χρήματα της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων.

δ) Κωδικός 007-008: Δεν υπάρχει πλέον! Αφορούσε όσους διέμεναν σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

ε) Κωδικός 011-012: Καταργήθηκε. Είχε σχέση με εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματος, όπως για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργούς κ.λπ.

Κωδικός 395-396: Αφορά το κόστος ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Κωδικός 111-112: Αφορά το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.

Κωδικός 115-116: Αφορά τους αγρότες που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση γαιών – γης.

Κωδικός 661-662: Αφορά επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ – ΓΕΝΕ (Ταμείο Ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο Δημοσιογράφων). Αυτά δεν φορολογούνται, αν το άθροισμα των εισοδημάτων του ανέργου δεν ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ.

Κωδικός 421-422: Αφορά ενοίκια που καταβάλλονται σε ιερές μονές του Αγίου Όρους.

Κωδικός 055-056: Αφορά ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων. Έως ποσού των 20.000 ευρώ εκπίπτει από το εισόδημα του φορολογουμένου.

Κωδικός 057-058: Αφορά όσους έχουν χρηματοδοτήσει υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έως ποσού των 5.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογουμένου.

Αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης 

Η νέα εισφορά είναι τσουχτερή:

0% έως 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.
2,2% από 12.001 έως 20.000 ευρώ.
5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.
9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.
10% από 220.001 ευρώ και πάνω.
Οι παγίδες

1. Υποβολή: Η υποβολή ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου.

2. Εξόφληση: Θα εξοφληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

3. Προσυμπληρωμένοι κωδικοί: Θα υπάρχουν και φέτος προσυμπληρωμένοι κωδικοί μισθών και συντάξεων.

4. Νέοι φορολογούμενοι: Φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας δηλώνει όλα τα εισοδήματά του. Πραγματικά ή τεκμαρτά.

5. Δεν υποβάλλουν δήλωση: Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

6. Έναρξη επιτηδεύματος: Όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7. Φοιτητές: Κάνουν δήλωση.

8. Σύμφωνο συμβίωσης: Υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του. Αν έχει διακοπεί η συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

9. Θάνατος: Η δήλωση υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην Εφορία.

10. Ανήλικα: Ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν.

11. Αλλαγή: Κάθε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση δηλώνεται στη ΔΟΥ.

12. Αποδείξεις: Δεν υπάρχει φέτος υποχρέωση.

13. Ενοίκια που δεν έχουν εισπραχτεί: Δηλώνονται σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.

14. ΣΟΣ ενοικίων: Για να μη φορολογηθούν τα ανείσπρακτα, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

15. Τεκμήρια: Είναι και φέτος σκληρά.

16. Οικοδομές: Δηλώνονται όλα τα ποσά του 2016 για την ανέγερση οικοδομών.

17. Λοιπές αγορές: Δηλώνονται όλες οι αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.

Τα ασυγχώρητα λάθη της Εφορίας

Δείτε πόσα λάθη γίνονται στην Εφορία:

1. Ποσοστά συνιδιοκτησίας: Έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες εκτός από τους κωδικούς των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Όταν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη, ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

2. Στοιχεία μισθωμένης κατοικίας: Δεν μεταφέρονται τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.

3. Ι.Χ. και δαπάνες διαβίωσης: Έχουν συμπληρωθεί στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων χωρίς αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

4. Τόκοι δανείων: Έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους στον πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

5. ΑΦΜ συζύγου: Έχει συμπληρωθεί η ένδειξη έγγαμος και δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ συζύγου.

6. Μήνες ιδιοκατοίκησης: Δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών.

7. Συγκρίσιμα στοιχεία: Δεν συμφωνούν τα τ.μ. της μισθωμένης κύριας κατοικίας που συμπληρώνονται στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης με τα τ.μ. του πίνακα δαπάνης ενοικίου.

8. Προσοχή στην ηλικία: Έχει συμπληρωθεί η ένδειξη που αφορά συνταξιούχο ηλικίας άνω των 65 για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο χωρίς εισόδημα από συντάξεις.

9. Καταγραφή στοιχείων: Συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρησης από το σύστημα TAXIS με αυτήν που πληκτρολογήθηκε.

10. Επιφάνεια κύριας κατοικίας: Δεν έχει συμπληρωθεί η επιφάνεια της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών ενώ είναι συμπληρωμένα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.

11. Σχέσεις φόρων: Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

12. Προσοχή στον ΑΦΜ: Έχουν συμπληρωθεί κωδικοί που αφορούν τη σύζυγο και δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ συζύγου.

13. Δήλωση θανόντων: Έχει καταχωρηθεί ημερομηνία θανάτου στο μητρώο και η δήλωση υποβάλλεται χωρίς την ένδειξη του αποβιώσαντος ή, αντίστροφα, υπάρχει η ένδειξη αποβιώσαντος χωρίς σχέση κληρονόμου στο μητρώο.

14. Στοιχεία εκπροσώπου: Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση, χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο μητρώο.

15. Δήλωση γυναίκας: Η δήλωση υποβάλλεται από γυναίκα υπόχρεη και έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί που αφορούν σε σύζυγο.

16. Δηλώσεις διαζευγμένων: Δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων στις οποίες δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου.

17. Τόκοι δανείων: Έχουν συμπληρωθεί τόκοι για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων στους κωδικούς 069-070 του πίνακα δαπανών.

18. Αχ αυτό το σκάφος… Έχουν συμπληρωθεί μέτρα μήκους σκάφους χωρίς αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Ποιοι αμφισβητούν τα τεκμήρια

α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β) Όσοι είναι φυλακισμένοι.

γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.

δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.

ε) Όσοι συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα από εμφανείς πηγές.

στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.

ζ) Όσοι προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

του Γιώργου Αυτιά

 Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 22/4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict