Navigation
8
Απρ
location
Αθήνα
13oC
Αίθριος - καθαρός
12 Μαρ 2016

Το διπλό σοκ για τους συνταξιούχους

Συντάξεις Χρήμα & Πολίτης

“Πενία τέχνης κατεργάζεται” και το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καταφεύγει σε “τρικ” για να μπορέσει να καταβάλει το ποσό της παροχής που απαιτείται για τους 284.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, όπου και θα το πραγματοποιεί κάθε τρεις μήνες πλέον.

Το πρόβλημα ρευστότητας που επίσης ταλανίζει το Ταμείο δεν δείχνει να έχει λυθεί καθώς συνεχίζεται ο δανεισμός από άλλα ταμεία, όπως συνέβη τον προηγούμενο μήνα που δανείστηκε 16 εκατ. ευρώ από το ΙΚΑ,  ενώ αποφασίστηκε και η μείωση του μερίσματος κατά 32%.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας που θα δει αυτές τις μέρες το φώς της δημοσιότητας .η επόμενη κατάβολή της σύνταξης ( μέρισμα) θα γίνει στις 29 Ιουνίου ( τρεις μήνες αναδρομικά) , στη συνέχεια θα πιστωθουν ποσά στις 29 Σεπτεμβρίου και η τελευταία καταβολή έχει προγραμματιστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2016.


Καταργείται η 35ετία και έρχεται σύνταξη στα 67

Στο μεταξύ, σύμφωνα με εγκύκλιο  του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδόθηκε βάσει πρόσφατου νόμου , οι δημόσιοι υπαλληλοι θα συνταξιοδοτούνται στο εξής όταν συμπληρώσουν το ανώτατο όριο ηλικίας.

Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο, όσοι υπάλληλοι συνταξιοδοτήθηκαν από την υπηρεσία τους από 19.8.2015 μέχρι και 27.2.2016 (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου), έχοντας συμπληρώσει 35ετία, μπορούν να επανέλθουν στις προηγούμενες θέσεις τους με αίτηση που θα υποβάλουν μέχρι τα τέλη του μήνα.

Η αίτηση γίνεται δεκτή με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαναφορά αφορά αποκλειστικά οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης καθηκόντων ευθύνης που ενδεχομένως είχε.

Eφόσον δεν υπάρχει κενή θέση ή οι υπάρχουσες δεν επαρκούν, η διοίκηση θα προβεί σε επανασύσταση των θέσεων… απλώς και μόνο για να επιστρέψουν οι πρόωρα, βάσει του νέου νόμου, συνταξιοδοτηθέντες δημόσιοι υπάλληλοι!

Ως προς τη μισθολογική τους κατάσταση, ο χρόνος από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους μέχρι την επιστροφή τους στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ενώ οι υπάλληλοι που επανέρχονται λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, εξαιρουμένων αυτών που συνδέονταν με την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Ειδικότερα, η επιστροφή γίνεται με αίτηση που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 29.3.2016. Η αίτηση διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και στη συνέχεια «ο υπουργός, ή το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας» την κάνει αποδεκτή. Η εγκύκλιος αφορά κυρίως γενικούς διευθυντές υπουργείων και ήθελαν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους αλλά απολύονταν αυτοδικαίως βάσει του κώδικα.

Ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση όσων επανέλθουν, επανατοποθετούνται σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν και εφόσον δεν υπάρχει, ή δεν επαρκούν οι υπάρχουσες, τότε «η διοίκηση θα προβεί σε επανασύσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των θέσεων, προκειμένου να επαναφερθούν οι εν λόγω υπάλληλοι, αφού προηγουμένως εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προς τούτο πιστώσεις».

Η επαναφορά δεν αφορά επανάκτηση καθηκόντων ευθύνης που ενδεχομένως ασκούσαν προ συνταξιοδότησης, ούτε και τις σχετικές μισθολογικές παροχές. Επίσης, η επαναφορά δεν περιλαμβάνει επανάκτηση ιδιοτήτων που κατείχαν κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, π.χ. σε συλλογικά όργανα της διοίκησης.

Στα 67 θα πρέπει να εγκαταλείπουν τα καθήκοντά τους και οι πρυτάνεις των ΑΕΙ. Σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η θητεία τους δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την παρέλευση του ανωτάτου ορίου ηλικίας των 67 ετών.

Η ολομέλεια του ΣτΕ, κρίνοντας προσφυγή πρύτανη ο οποίος επιθυμούσε να παραμείνει στη θέση του παρά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, έκρινε ότι βάσει του ισχύοντος νόμου και του Συντάγματος δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress