Navigation
24
Φεβ
location
Αθήνα
17oC
Αίθριος - καθαρός
4 Ιαν 2016

Το 2016 φέρνει τα πάνω κάτω σε συντάξεις, φόρους, μισθούς και απολύσεις

Συντάξεις-Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Ο νέος χρόνος μπήκε με ένα κολασμένο 15νθήμερο, που αλλάζει πολλά σε όσα γνωρίζαμε έως τώρα στη ζωή μας. Οι δανειστές πιέζουν για άμεση λύση,εντός του Ιανουαρίου, ασφαλιστικού, εργασιακού και φορολογικών εκκρεμοτήτων. Προτάσσουν, ωστόσο, το Ασφαλιστικό μετά από τη διαπίστωση ότι τα χρέη των Ταμείων ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ!Αμέσως μετά,ακολουθούν φόροι, δάνεια και μισθοί!Αςταδούμεαναλυτικά.

Κατ’ αρχάς, έχουμε το Ασφαλιστικό, το οποίο πέντε μέρες μετά την εκλογή νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατίαστις 15Ιανουαρίουέρχεται στη Βουλήμε μία σειρά αλλαγών, οι οποίεςθα φέρουνανατροπήσε όλο το φάσμα των συνταξιοδοτικών που γνωρίζαμε έως τώρα.Επίσης, έρχονται αλλαγές στο φορολογικό μεσειρά αλλαγών που ανατρέπουν φόρους, επιβαρύνσεις και κάθε σχέση πολίτη και κράτους.

Αναλυτικά:

Οι φόροι

 • Έρχεται ενιαίακλίμακαφόρου για το σύνολο των εισοδημάτωνόλων των φορολογουμένων. Αυτό σημαίνει αύξηση φόρου. Δηλαδή, στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις θα προστίθενται εισοδήματα από ενοίκια ή άλλη πηγή.
 • Αγρότες και επαγγελματίες θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη,αφού έχουμεαύξηση προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και αγρότες. Στον αγροτικό τομέα, έρχονται πρόσθετοςφόρος για αγροτικά εισοδήματα του 2014.Ακόμη, αύξηση του συντελεστή προκαταβολής από το 27,5% στο 55%καιδιπλασιασµός του φόρου από το 13% στο 26% µεενδιάμεσοσυντελεστή 20%στα εισοδήματατου 2015.
 • Πλέον, τοαφορολόγητο δεν θα ισχύει για όλους. Για να ισχύει, πρέπει να υπάρχει κάρτα.Στο εξής, οι ελαφρύνσειςθα ισχύουνμόνο με «πλαστικό χρήμα».
 • Ακολουθείτοπεριουσιολόγιο,που θα ισχύειγια όλους, ώστε να καθοριστεί η νέα φορολογική συμπεριφορά των Ελλήνων.
 • Ο νέοςΕΝΦΙΑθα έχεινέουςσυντελεστές. Ακίνητα πάνω από 4.000ευρώαντικειμενικής αξίας ανά τετραγωνικό θα δουν κατακόρυφη αύξηση φόρου.
 • Τέλος,έπονταιενιαίο σήμα για τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφάλιστρα.
 • Από φέτος,δηλαδή το 2016,θα υποβάλλουμε γρηγορότερατιςφορολογικές δηλώσεις

 

Επόμενο είναι όλες αυτές οι παράμετροι ναοδηγούν σε δραματικήαύξησητουφόρου μισθών και συντάξεων, αφού τόσο ο ενιαίος φόρος σε μισθούς και συντάξεις, όσο καιη κατάργησητωνφοροελαφρύνσεωνθα οδηγήσει σεφόρους πρωτόγνωρουςγια τα ελληνικά δεδομένα.Αυτοί,όμως,που θα υποστούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, θα είναιοι αγρότες και οι επαγγελματίες. Πάμε σεαύξησηπροκαταβολής φόρου αγροτών από 27,5% στο 55% και αύξηση φόρου προκαταβολής φόρου επαγγελματιών στο 75%.Ακόμη, ο ΕΝΦΙΑθα πληρώνεταισε πέντε αντί έξι δόσεων, ενώ οι ισχύοντες φόροι θα τρέχουν, όπωςο φόρος υγείας6% στους συνταξιούχους, νέα τέλη κυκλοφορίας, φόρος κρασιού, κεφαλικός φόρος +30%καιφόροςπολυτελείας +30%.

Όμως, η δυσάρεστη πλευρά των φόρων συμπληρώνεταιαπό τις περικοπές επιδομάτων. Εδώθα έχουμεδραματικές μειώσεις, οι οποίεςαφορούν:

-Επίδομαπετρελαίουθέρμανσης -50%.

-ΕΚΑΣ συνταξιούχων, όπου αρχίζει μεγάλη περικοπή.

-Μείωση 10% εφάπαξ.

-«Πάγωμα» συντάξεωνέως το 2022.

-Περικοπή φοροαπαλλαγώνσε όλους.

Το νέο Ασφαλιστικό

Στο Ασφαλιστικό, με ορίζοντα τη15η Ιανουαρίου,οι αλλαγέςείναιπολλές. Η κυβέρνηση στις 8 Ιανουαρίουκαταθέτει την πρότασή τηςκαι στις 15 Ιανουαρίου το ψηφίζει. Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

1.Σταδιακή περικοπή του ΕΚΑΣ σε 60.000 συνταξιούχους.

2.Επιβολήπλαφόν συντάξεων σε κύριες και επικουρικές.

3.Περικοπή επικουρικών συντάξεων από 5%-30%κλιμακωτά.

 1. Επιβολή ρήτρας μισθού στις συντάξεις.

5.Πλαφόν στις διπλές συντάξεις.

 1. Ένα ενιαίο Ταμείο γιαόλεςτις συντάξεις. Όλα τα Ταμεία θα ενοποιηθούν, ώστε να ενταχθούν σε ενιαίο ΙΚΑ.Όλες οι επικουρικές θα μειωθούν έως μηδενισμού.

7.Η σύνταξη θα είναιτο 55%-60% του μισθού.

8.Δεν αποκλείεται ναέχουμε αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ή επιβολή ειδικού φόρου, ώστε να εξευρεθούν πόροι για το Ασφαλιστικό, ή ακόμη και δραματική μείωση συντάξεων, ακόμη και κύριων, αν οι δανειστές δεν κάνουνπίσω…

 1. Τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν από 5-17 έτη.

 

10.Πλήρης σύνταξη θα χορηγείταιστα62 με 40 χρόνια ένσημαή στα 67 με 15 έτη ασφάλισης.

11.Ηκατώτατη σύνταξη των486 ευρώθα πέσεικάτω των 360 ευρώ.

12.Ακόμη,έρχεταινέα μείωση στο εφάπαξ κατά 10%.

 1. Όσοι παίρνουν την κατώτατη σύνταξηθα τη λαμβάνουνμε εισοδηματικά κριτήρια τα 67 έτη.
 2. Η πρόωρη συνταξιοδότηση σημαίνει μείωση 6% κατ’ έτος συν 10% σωρευτικά. Δηλαδή,θα λαμβάνουν μόνο το οργανικό ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν πληρώσει, μέχρι τη συμπλήρωση των 67 ετών.

 

 

Εργασιακά – μισθοί

 

Η τρόικα ζητάει από την κυβέρνησηελεύθερες απολύσεις και νέες μειώσεις μισθών.Ακόμη, έρχονται: Κατάργηση της εξάμηνης μετενέργειας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίαςκαι ΕΓΣΣΕ.Επαναφορά της τρίμηνης μετενέργειας. Κατάργηση συνέχισης της ισχύος των κανονιστικών όρων των ΣΣΕ ως όρων των ατομικών συμβάσεων μετά τη λήξη της μετενέργειας.Αυστηρότερο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Γενίκευση της φθηνής ευέλικτης απασχόλησης.Αν οι πιέσεις συνεχιστούν, ενδέχεται να πάμε σε νέα μείωση του κατώτατου μισθού.Το επιχείρημα των δανειστών είναι ότι «η Γερμανία δεν έχει κατώτατο μισθό».

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑΤΟ 2016

IANOΥΑΡΙΟΣ: 4η δόση ΕΝΦΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: 5η δόση ΕΝΦΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Υποβολή δηλώσεων

ΜΑΪΟΣ: Α΄ δόση φόρου εισοδήματος

ΙΟΥΝΙΟΣ: Α΄ δόση φόρου ακινήτων

ΙΟΥΛΙΟΣ: Β΄ δόση φόρου εισοδήματος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Β΄ δόση φόρου ακινήτων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Γ΄ δόση φόρου ακινήτων

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Δ’ δόση φόρου ακινήτων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Ε΄ δόση φόρου ακινήτων

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: ΣΤ΄ δόση φόρου ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας

ΣΥΝΤΑΞΗΣΤΑ 62 ΜΕ 4.500 ΕΝΣΗΜΑ

ΜΙΣΘΟΣΣΥΝΤΑΞΗ
700221€
800230€
1.100269€
1.200292€
1.300313€

ΣΥΝΤΑΞΗστα67 ΜΕ 15 ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΣΣΥΝΤΑΞΗ
750315€
800329€
1.100385€
1.200418€
1.300447€

Σύνταξη ΙΚΑ στα 62

ΜΙΣΘΟΣ4.500 μέρες5.000 μέρες6.000μέρες7.000μέρες8.000μέρες
700221€226€246€262€284€
800230€236€258€275€299€
1.100269€227€308€331€366€
1.200292€301€334€359€397€

 

 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣΑΓΡΟΤΕΣΕΝΟΙΚΙΑ
9.000€ΜΗΔΕΝ2.3401.170990
10.000€1002.6001.3001.100
11.000€3202.8601.4301.250
12.000€5403.1201.5601.320
13.000€7603.3881.6901.650
14.000€9803.6401.8201580
15.000€12003.9001.9502.310
16.000€14204.1602.0802.640
17.000€16404.4202.2502.970

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress