Navigation
27
Οκτ
location
Αθήνα
18oC
Λίγα σύννεφα
31 Αυγ 2015

«Τί να κάνουμε;»

varsos Απόψεις | Πρόσωπα

του Ε.Ι. ΒΑΡΣΟΥ
Χρηματοοικονομικού Αναλυτή

Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε όλοι μας και ουχί μόνον ο εμβληματικός επαναστάτης και συγγραφέας του θρυλικού πλέον φυλλαδίου του τίτλου –επενδυτές και αναλυτές ομαδόν- αναρωτηθεί και αναζητήσει –μάταια, φευ, τις περισσότερες- λύση σε τούτο το τυρανικό ερώτημα.

Ωστόσο, σε περιόδους όπως η έσχατες εβδομάδες, οπότε η διακυμανσιμότητα (volatility για τους αγγλομαθείς, VIX για τους μυημένους) στα χρηματιστήρια παγκοσμίως εκτινάσσεται, το ερώτημα αποκτά δραματικά χαρακτηριστικά απεγνωσμένης προσμονής ειδικότερα κάθε φορά που οι αναταράξεις αυτές αφορούν και αναφέρονται σε θεαματικές καταπτώσεις (και όχι ανόδους) των δεικτών και των αποτιμήσεων των χαρτοφυλακίων μας.

Και η αγωνία εν προκειμένω εδράζεται σε ένα άλλο κορυφαίο ερώτημα που κρύβεται πίσω από το φαινομενικώς αθώο «τί να κάνουμε». Το οποίο ερώτημα δεν είναι άλλο από το προαιώνιο –και εν πολλοίς άλυτο- μυστήριο των αέναων μεσο-βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών κύκλων, ήγουν:
Μήπως η κίνηση (η απότομη πτώση δηλαδή) αυτή οριοθετεί την έναρξη ενός νέου μεσοχρόνιου καθοδικού κύκλου εντός των πλαισίων μιάς καινούργιας χρηματιστηριακής κρίσεως, ή είναι απλώς και μόνον μια (από τις πολλές) φάση διόρθωσης μιάς μεσοχρόνιας ανοδικής αγοράς;

Προκειμένου να προσεγγίσουμε όμως το ερώτημα αυτό (ασχέτως του εάν και κατά πόσο θα το απαντήσουμε) και προτού προχωρήσουμε στην ανάλυσή μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η τελική απάντηση εξαρτάται αποκλειστικώς και μόνον:
από ένα θεμελιώδη παράγοντα: τον χρονικό ορίζοντα του επενδυτή, με δεδομένη την διάθεση ανάληψης (ή αποφυγής) κινδύνου προς επίτευξη της προσδοκώμενης απόδοσης,
και από έναν συγκυριακό παράγοντα: τις υφιστάμενες εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις για το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή (με δεδομένο βεβαίως βεβαίως τον θεμελιώδη παράγοντα).

Επενδυτικό χρονικό ορίζοντα θεωρούμε το χρονικό διάστημα εκείνο στη διάρκεια του οποίου το κεφάλαιο πρέπει να παραμείνει επενδεδυμένο προκειμένου η προσδοκώμενη απόδοσή του να προσεγγίσει τον στατιστικά υπολογισμένο ιστορικό μέσο όρο της.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Ανυπόμονος 1 έως 3 χρόνια
Βιαστικός 3 έως 5 χρόνια
Συνετός 5 έως 10 χρόνια
Υπομονετικός 10 έως 25 χρόνια
Καρτερικός >25 χρόνια

Επενδυτικό κίνδυνο θεωρούμε την διαρκή διακύμανση (θετική ή αρνητική απόκλιση) της αξίας ενός χαρτοφυλακίου γύρω από τον στατιστικά υπολογισμένο ιστορικό μέσο όρο της.
Ο επενδυτικός κίνδυνος συμβολίζεται με το πεζό γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου σ (standard deviation) και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. +/- 5%). Ωστόσο, μιάς και η αξία του επενδεδυμένου χαρτοφυλακίου σε κάποιο χρονικό σημείο της ιστορικής του διαδρομής θα πέσει από την μέγιστη τιμή του υπάρχει δεύτερος παράγοντας κινδύνου. Ονομάζεται μέγιστο περιθώριο πτώσης (maximum drawdown MDD) και αποδίδεται στατιστικά από ένα αρνητικό πάντοτε ποσοστό επί τοις εκατό για ένα χρονικό διάστημα της ιστορικής διαδρομής του χαρτοφυλακίου (π.χ. -11% σε δύο μήνες).
Συνεπώς ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει πριν προχωρήσει στην επένδυσή του τα δυό αυτά ιστορικά χαρακτηριστικά του κινδύνου της σε συνδυασμό με την μέση ετήσια ιστορική απόδοσή της:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ σ MDD
Αγχώδης μέχρι 5% μέχρι 6%
Συντηρητικός μέχρι 10% μέχρι 15%
Ψύχραιμος μέχρι 15% μέχρι 20%
Ανθεκτικός μέχρι 25% μέχρι 35%
Επιθετικός >30% >50%

Ας δούμε τώρα τα συγκυριακά δεδομένα της πρόσφατης πτώσης στα διεθνή χρηματιστήρια, χρησιμοποιώντας στοιχεία του κατά τεκμήριον αντιπροσωπευτικότερου δείκτη παγκοσμίως, του αμερικανικού S&P 500.
1) Μέχρι την 25η Αυγούστου είδαμε μία πτώση 9 εκατοστιαίων μονάδων σε διάστημα μόλις 4 συνεδριάσεων και σωρευτικά τις 3 εβδομάδες του Αυγούστου η πτώση άγγιξε τις 13 μονάδες, στοιχεία ομολογουμένως εντυπωσιακά εάν συγκριθούν (όπως άλλωστε επιβάλλεται) με τα ιστορικά στοιχεία για τις μέσες μηνιαίες διακυμάνσεις του S&P από το 1950 μέχρι το 2014, (βλ. πίνακα) :
%
ΙΑΝ 1,1
ΦΕΒ -0,03
ΜΑΡ 1,2
ΑΠΡ 1,5
ΜΑΙ 0,2
ΙΟΥΝ -0,03
ΙΟΥΛ 1,0
ΑΥΓ -0,06
ΣΕΠ -0,5
ΟΚΤ 0,8
ΝΟΕ 1,5
ΔΕΚ 1,7
2) Από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Αύγουστο του 2015 δεν υπήρξε διόρθωση στον δείκτη μεγαλύτερη του 5% (περίοδος παράλογα χαμηλής διακυμανσιμότητας).
3) Ο δείκτης ξεκίνησε την ανοδική του πορεία τον Ιανουάριο του 2009, δηλαδή η ανοδική αγορά (bull market) διαρκεί 6,5 χρόνια.
4) Ο δείκτης έκλεισε στις 25 Αυγούστου στις 1.867 μονάδες με πτώση από την αρχή του χρόνου -9,29% και άνοδο για την διετία 14 &15 μόλις +1,06%.
5) Από τις 44 πτώσεις τάξεως μεγέθους ανώτερου του 10% που έχουν καταγραφεί στατιστικά από το 1878 στις Η.Π.Α. 19 εξελίχθηκαν σε καθοδικές αγορές, δηλαδή σε πτώσεις ανώτερες του 20%.
6) Από το 1878 ανοδικές αγορές (bull markets) στις Η.Π.Α. διάρκειας άνω των 4 ετών γύρισαν σε καθοδικές (bear markets) μόνον μετά το πιστοποιημένο τέλος (αντιστροφή επιτοκιακής καμπύλης 30ετών & 10ετών ομολόγων) ενός ανοδικού κύκλου στην πραγματική οικονομία (τα σημερινά στοιχεία στην αμερικανική οικονομία μάλλον στο αντίθετο παραπέμπουν).
7) Οι δύο καθοδικές αγορές (bear markets) του 21ου αιώνα στις Η.Π.Α. ήσαν διετούς διαρκείας (2000-2002, 2007-2009).
8) Από το 1962 3ήμερες πτώσεις τάξεως 10% συνοδεύτηκαν από μέσες ανόδους 7% την επόμενη εβδομάδα σε ποσοστό 82%.
9) Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι με μεγάλη διαφορά ο χειρότερος σε απόδοση μήνας του έτους με σωρρευτική πτώση από το 1950 για τον S&P 500 της τάξεως του 30%, ενώ η αντίστοιχη για το σύνολο του έτους είναι +540,5%!
10) Από το 1878 μέχρι το 2014 δεν έχει καταγραφεί στατιστικά ποτέ κυλιόμενη 20ετία αρνητικών αποδόσεων στο αμερικανικό χρηματιστήριο, ενώ η μέση ετήσια καθαρή αποπληθωρισμένη (μέσος ετήσιος πληθωρισμός 2%) απόδοση μιας επένδυσης σε μετοχικούς τίτλους ξεπερνά το 10%.
Ο εστί μεθερμηνευόμενον: 1$ = 426.000 $………

Εάν λοιπόν ένας επενδυτής είναι :
α) ανυπόμονος και αγχώδης δεν θα έπρεπε να ασχολείται με επενδύσεις όχι μόνον τώρα, αλλά ακόμη και σε γαλήνιους καιρούς.
β) βιαστικός θα πρέπει να αποφασίσει εάν αυτή η διόρθωση είναι το έναυσμα μιάς καθοδικής φάσης (παρατηρήσεις 5 &6) και ακολούθως να λάβει σοβαρά υπ’όψη του την παρατήρηση 8.
γ) συντηρητικός θα πρέπει να ασχολείται μόνον με καλάθια (ETFs και CEFs) πολύ βραχυχρονίων ομολόγων ΑΑΑ και να παρατηρεί χωρίς να αγγίζει.
δ) ανθεκτικός ή επιθετικός θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπ’όψιν του τις παρατηρήσεις 8 και 9 με στόχο τον σωστό συγχρονισμό του (market timing) με την εποχικότητα της αγοράς και ταυτοχρόνως να ασχοληθεί με τα εργαλεία που επενδύουν και εκμεταλλεύονται την άνοδο του δείκτη διακυμανσιμότητας (VIX Index) γιατί μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλών διακυμάνσεων στον S&P 500 (και δραματικής πτώσης του δείκτη VIX) όλο το 2015… o ρυθμός ήλλαξεν και τώρα «προσδεθείτε και μην καπνίζετε».
ε) σε κάθε άλλη περίπτωση (ελλείψει εναλλακτικών λύσεων) παραπέμπω στην ακροτελεύτια και σημαντικότερη (last but noy least) παρατήρηση 10.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ