Navigation
8
Ιούλ
location
Αθήνα
30oC
Αίθριος - καθαρός
10 Μαΐ 2016

Τι φέρνει το νέο Μνημόνιο- “κάβα”

Ελλάδα Οικονομία | Χρήμα & Πολίτης

Τον δρόμο με τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα που θα οδηγήσει στην εκταμίευση της επόμενης δόσης, αλλά και την υιοθέτηση του προληπτικού μηχανισμού αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση του Eurogroup.

Η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και των μισθών του Δημοσίου είναι ανάμεσα στα προαπαιτούμενα για την πρώτη αξιολόγηση, αλλά η εφαρμογή της στρατηγικής για τα «κόκκινα» δάνεια και η δημιουργία του Ταμείου επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων.

Μόλις γίνουν τα βήματα για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων- συμπεριλαμβανομένης της νομοθέτησής τους όπου είναι απαιραίτητο- το Eurogroup θα δώσει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Eurogroup καλωσορίζει την ολοκλήρωση ενός πακέτου πολιτικής, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM, μετά από την υιοθέτηση των συμφωνημένων προαπαιτούμενων μέτρων.

Η Ελλάδα θα εφαρμόσει ως μέρος των προαπαιτούμενων μέτρων για την πρώτη αξιολόγηση:

Ενα πακέτο δημοσιονομικών παραμετρικών μέτρων ύψους έως 3% του ΑΕΠ έως το 2018. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος και επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα όπως η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και των μισθών του Δημοσίου.

Ενας επιπλέον προληπτικός μηχανισμός, που θα νομοθετηθεί για να εξασφαλιστεί ότι ένα πακέτο μέτρων, ανάμεσά τους μέτρα χωρίς διακρίσεις, θα εφαρμοστούν αυτόματα μόλις υπάρξουν αντικειμενικές ενδείξεις αποτυχίας επίτευξης ετήσιου στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρόγραμμα (3,5% μεσοπρόθεσμα). Εάν τα μέτρα εφαρμοστούν με προσωρινό χαρακτήρα όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τους Θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων μέτρα εσόδων, θα τεθούν σε ισχύ το ακόλουθο έτος, ως μέρος της τακτικής διαδικασίας του προϋπολογισμού, προκειμένου να επανέλθει στον σωστό δρόμο ο προϋπολογισμός. Εξαιρέσεις από την ενεργοποίηση του μηχανισμού θα περιορίζονται σε εξαιρετικά γεγονότα με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο έξω από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Τέτοιες εξαιρέσεις πρέπει να συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

Η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για τα «κόκκινα» δάνεια, που θα συμβάλει στην ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών και θα επιτρέψει την επιστροφή των εγχώριων πιστώσεων στην ελληνική οικονομία. Ως προαπαιτούμενες δράσεις, μέτρα θα ληφθούν για να ανοίξει απευθείας η αγορά για την πώληση και διαχείριση των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, με προσωρινή εξαίρεση τα μικρά δάνεια που εξασφαλίζονται με κύριες κατοικίες.

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του νέου προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία για την επικείμενη υιοθέτηση του νόμου για τη δημιουργία του συμφωνημένου ελληνικού ταμείου επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που περιλαμβάνει την αρχική μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ως μέρος των προαπαιτούμενων για την πρώτη αξιολόγηση. Το εποπτικό συμβούλιο του ταμείου θα οριστεί έως τον Ιούνιο του 2016 και το ταμείο θα γίνει πλήρως λειτουργικό όχι αργότερα από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις στη Σύνοδο Κορυφής και το Eurogroup το καλοκαίρι του 2015, το Eurogroup είναι έτοιμο να εξετάσει, αν χρειαστεί, πιθανά επιπλέον μέτρα χρέους με στόχο τη διασφάλιση ότι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο μακροπρόθεσμα. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και θα εξεταστούν μετά από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μόλις έχουν εφαρμοστεί πλήρως όλες οι προαπαιτούμενες δράσεις.

Το Eurogroup συμφωνεί στις ακόλουθες γενικές αρχές για τα πιθανά περαιτέρω μέτρα χρέους: 1) διευκόλυνση πρόσβασης στις αγορές, 2) εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής, 3) παροχή κινήτρων για την διαδικασία προσαρμογής της χώρας ακόμη και μετά από το τέλος του προγράμματος, 4) ευελιξία για να συμπεριληφθεί η αβέβαιη ανάπτυξη του ΑΕΠ και των επιτοκίων στο μέλλον.

Επίσης, το Eurogroup συμφωνεί στη δημιουργία ορόσημου για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με το οποίο υπό το βασικό σενάριο της ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας πρέπει να παραμείνουν σε βιώσιμο δρόμο.

Το Eurogroup προβλέπει μία προσέγγιση με αλληλουχία, σύμφωνα με την οποία ένα πακέτο μέτρων για το χρέος θα εισάγονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες για την κάλυψη του συμφωνημένου ορόσημου για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και θα υπόκεινται στους προκαθορισμένους όρους του προγράμματος του ESM. Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι το ονομαστικό κούρεμα αποκλείεται και ότι όλα τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και το νομικό πλαίσιο του ESM και του EFSF.

To Eurogroup θα εξετάσει:

Βραχυπρόθεσμα: τις δυνατότητες βελτιστοποίησης διαχείρισης χρέους του προγράμματος.
Μεσοπρόθεσμα: Το Eurogroup ζητά από το EuroWorking Group να εξερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα (όπως μεγαλύτερες περίοδοι ωρίμανσης και αποπληρωμής), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν είναι απαραίτητο, στο τέλος του προγράμματος του ESM, με τον όρο ότι θα έχει εφαρμοστεί επιτυχώς το πρόγραμμα, όπως και μέτρα για τη χρήση των ισοδύναμων κερδών από τη συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και το πρόγραμμα ασφάλειας αγορών.

Μακροπρόθεσμα: Το Eurogroup είναι έτοιμο, αν απαραίτητο, και με τον όρο συμμόρφωσης με τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος για περαιτέρω αξιολόγηση της ανάγκης για πιθανά περαιτέρω μέτρα χρέους, στο τέλος του προγράμματος, για να διασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμο δρόμο.

Το Eurogroup δίνει εντολή στο EuroWorking Group να εργαστεί περαιτέρω στις τεχνικές λεπτομέρειες αυτού του πακέτου για τα μέτρα χρέους και να υποβάλει έκθεση στο επόμενο τακτικό Eurogroup στις 24 Μαΐου.

Μαζί με τη συμφωνία και την εφαρμογή του πακέτου μέτρων, αυτή η συμφωνία για το χρέος και τις διαβεβαιώσεις για επαρκή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους εταίρους αναμένεται να επιτρέψουν στο ΔΝΤ να μετάσχει στο πρόγραμμα.

Το Eurogroup καλεί τους δανειστές και τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν τις επόμενες ημέρες την τεχνική εργασία για την πρώτη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του προληπτικού μηχανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup ανυπομονεί να λάβει γρήγορα το προσχέδιο του συμπληρωματικού μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της πλήρης λίστας των προαπαιτούμενων μέτρων, όπως και της έκθεσης συμμόρφωσης για την πρώτη αξιολόγηση.

Καλεί τις ελληνικές αρχές να κάνει άμεσα βήματα για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων, μέσω και της νομοθέτησης. Μετά από την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων από τις ελληνικές αρχές και έπειτα από τις εθνικές διαδικασίες όπου είναι απαραίτητο, το Eurogroup είναι έτοιμο να υποστηρίξει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ