Navigation
27
Οκτ
location
Αθήνα
18oC
Λίγα σύννεφα
1 Ιούν 2020

Τι φέρνει η «προίκα» των 32 δισ.

κομισιον Νέα | Οικονομία

Με επιθετικές μεταρρυθμίσεις μέσω αναπτυξιακού μνημονίου και «προίκα» €32 δισ., θα επιχειρήσει η Ελλάδα να καλύψει την πτώση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος λόγω της κατάρρευσης του τουριστικού κλάδου.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση ποσού ίσου με το 17% του ΑΕΠ προς την Ελλάδα αποτέλεσε μεγάλη θετική έκπληξη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και το βάθος της αναμενόμενης ύφεσης φέτος, λόγω της… εξαφάνισης του τουριστικού κλάδου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο «Π» κορυφαίος υπουργός, «η ανάπτυξη στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα πάει τρένο, αλλά με διαφορετικό οικονομικό μοντέλο».

Η απόφαση της ΕΕ για οικονομική στήριξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει ένα υβριδικό πακέτο βοήθειας που κατά 69% ή €22,5 δισ. θα στηρίζεται σε επιχορηγήσεις και 31% ή €9,5 δισ. σε δάνεια, ενώ προσδοκούμε και την επιπλέον χρηματοδότηση με τουλάχιστον €20 δισ. μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027. Ουσιαστικά, για να υπάρχει διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της ελληνικής οικονομίας, θα εκταμιεύονται παράλληλα επιχορηγήσεις και δάνεια, ενώ την όλη διαδικασία θα εποπτεύει η Κομισιόν.

Οι τέσσερις λόγοι στήριξης

Τέσσερις κρίσιμοι λόγοι αποτροπής της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διατύπωση πρότασης για γενναία «προικοδότηση».

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, ο οποίος συμμετέχει κατά 20% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο 60% των υπόλοιπων οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ καλύπτει το 70% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

2. Η μεγάλη ύφεση το 2020 θα έχει ως αποτέλεσμα τη νέα εκτόξευση του δημοσίου χρέους, το οποίο θα φτάσει στο 200%, προκαλώντας ανησυχίες στους δανειστές σχετικά με τη βιωσιμότητά του. Το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ελλάδα, που αντιστοιχεί στο 17% του ΑΕΠ, μπορεί μέσα από τις επενδύσεις να θέσει την πορεία του σε σταθερά πτωτική τροχιά εντός της επόμενης δεκαετίας. Σημειώνεται ότι, με βάση τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης, για τη μεταμνημονιακή εποπτεία, η βιωσιμότητα του χρέους έχει εξασφαλιστεί έως το 2032. Συνεπώς, οι δανειστές έχουν κάθε συμφέρον να διαθέσουν αυξημένους πόρους στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει θετική επίδραση στην ανάπτυξη και να εξυπηρετηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα διάσωσης.

3. Η Ελλάδα παρουσιάζει την πλέον προβληματική εικόνα στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και ως εκ τούτου μια βαθιά ύφεση, σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη ανεργίας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη εκτροχιασμό του τραπεζικού συστήματος.

4. Η ελληνική οικονομία έχει επίσης το πλέον προβληματικό ασφαλιστικό σύστημα που συνοδεύεται από χαμηλό δείκτη γεννητικότητας και, σε συνδυασμό με έναν υψηλό δείκτη ανεργίας και χαμηλής παραγωγικότητας, θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευσή του.

Η ελληνική οικονομία είναι ήδη τραυματισμένη από τη δεκαετή εφαρμογή των μνημονίων και η επιστροφή της σε ύφεση, μετά τα τελευταία δύο χρόνια αξιοσημείωτης ανάπτυξης, θα αποτελούσε ταφόπλακα για τους μακροχρόνιους στόχους της ανάπτυξης, του χρέους και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι δέκα άξονες για την επανεκκίνηση

Σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, άνοιγμα των αγορών, κατάργηση της γραφειοκρατίας και νέες προτεραιότητες στην ανάπτυξη των κρίσιμων κλάδων της οικονομίας φέρνει το νέο «αναπτυξιακό μνημόνιο» για την αξιοποίηση των €32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και τα επιπλέον €20 δισ. που θα έρθουν από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Βασικός στόχος του νέου μοντέλου θα είναι η ενεργοποίηση των πολλαπλασιαστών της ανάπτυξης μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, έτσι ώστε να προσελκυστούν τεράστιες ξένες επενδύσεις και να διπλασιαστούν οι εξαγωγές για να αντισταθμιστεί η ζημιά από τον τουρισμό. Μάλιστα, για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, αναμένεται η τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες επανεκκίνησης της οικονομίας είναι οι εξής:

1. Προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας που έχουν και τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές για το ΑΕΠ, συγκρατώντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, θα οργανωθούν ζώνες τεχνολογικής καινοτομίας με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό για την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

2. Ιδιωτικοποίηση των δικτύων ενέργειας (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα) και ταχεία εξάπλωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

3. Προώθηση του μοντέλου του αυτόνομου τουρισμού και του αγροτουρισμού. Στόχος είναι η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε οργανωμένα αυτόνομα συγκροτήματα, ενώ για τη στήριξη των νησιών και των τουριστικών περιοχών της χώρας θα προωθηθούν η ανάπτυξη του δικτύου μαρινών αλλά και ο θεματικός τουρισμός, για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστών.

4. Προώθηση μεγάλων κατασκευαστικών projects, όπως αυτοκινητόδρομοι, συνδετήριοι οδικοί άξονες, επεκτάσεις σιδηροδρομικού δικτύου, μετρό κ.λπ., έτσι ώστε, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται, να δημιουργείται εισόδημα τριών ευρώ στην οικονομία.

5. Μεταφορές. Ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και περαιτέρω ανάπτυξη των οδικών μεταφορών και των σιδηροδρομικών μεταφορών.

6. Εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ελλάδα θεωρείται κορυφαίο διαμετακομιστικό κέντρο και παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων, ενώ η κυβέρνηση προωθεί και τη σύσταση σχετικής επιτροπής για τον συγκεκριμένο κλάδο.

7. Real estate. Η διαμόρφωση ενός νέου χωροταξικού πλαισίου που θα ενισχύει την αποκέντρωση και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως εκτός των αστικών κέντρων, θα συντελέσει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών.

8. Βιομηχανία. Η ανάπτυξη οργανωμένων Βιομηχανικών Περιοχών και Επιχειρηματικών Πάρκων θα δώσει ώθηση στη βιομηχανία τροφίμων, χημικών κ.λπ., προσελκύοντας επενδύσεις σε κλάδους της βιομηχανικής τεχνολογίας και των βιομηχανικών κατασκευών. Μάλιστα, αναμένεται η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

9. Λατομεία-μεταλλεία. Η εκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης για ορυκτά, μέταλλα και πολύτιμα υλικά θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για να ενισχυθούν οι εξαγωγές και να στηριχθεί η βαριά βιομηχανία της χώρας.

10. Πρωτογενής τομέας. Αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα για τον διπλασιασμό των εξαγωγών, ενισχύοντας την τάση επιστροφής εργαζομένων στην Περιφέρεια και την ανάδειξη των βασικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Στόχος του σχεδίου θα είναι η συγκρότηση ομάδων παραγωγών, η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη της αγροτικής βιοτεχνολογίας και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών με έμφαση σε εξαγώγιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και εναλλακτικές καλλιέργειες (π.χ. αρωματικά και φαρμακευτικά προϊόντα).

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ