Navigation
17
Μαΐ
location
Αθήνα
26oC
Αίθριος - καθαρός
19 Δεκ 2015

Τέλος εποχής για την Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

Τράπεζα Πελοποννήσου Τράπεζες

Τίτλοι τέλους έπεσαν για την Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου η οποία δεν κατάφερε να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.

Ετσι όπως ανακοινώθηκε το σύνολο των καταθέσεων που είχε και υπολογίζονται στα 95 εκατ.ευρώ περίπου, μεταβιβάζονται στην Εθνική τράπεζα. Σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ σημειώνει ότι «οι καταθέσεις όλων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδας

Θέμα: Μεταβίβαση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. του συνόλου των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. δεν διαθέτει τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ούτε κατόρθωσε να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια μετά και την άπρακτη παρέλευση και της προθεσμίας που της είχε δοθεί γι΄ αυτό το σκοπό. Κατόπιν αυτού, η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. ανακλήθηκε κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, διερεύνησε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο νόμος 4335/2015, το ενδιαφέρον άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση του συνόλου των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. και προέκρινε τη μεταβίβασή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μετά από σχετική πρόταση της τελευταίας, που έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οι καταθέσεις όλων των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και η οργάνωση της μεταφοράς τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της το κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η διαφορά μεταξύ της αξίας των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού που μεταφέρονται στο ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, από το προϊόν της οποίας θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων με τη σειρά που ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κος Άθως Στυλιανού.

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ανακηρύχθηκε ανάδοχος των καταθέσεων της Συνεταιριστικής τράπεζας Πελοποννήσου.

«Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 18 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το σύνολο των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου. Η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει μόνο τις, πάσης φύσεως, καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, τις οποίες και εγγυάται.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι καταθέσεις μεταφέρονται στην Εθνική Τράπεζα. Η διαδικασία μεταφοράς και ενσωμάτωσή τους στα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας θα αρχίσει άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωσή της τους δικαιούχους των λογαριασμών που μεταβιβάζονται, τους οποίους και καλωσορίζει, για την ημερομηνία έναρξης της πλήρους εξυπηρετήσεώς τους από τα καταστήματα της».

Η έγκριση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η στήριξη για την εξυγίανση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου δεν εμπεριέχει κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ.

Οπως αναφέρει η Κομισιόν σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να προβεί σε εξυγίανση της μικρής συνεταιριστικής τράπεζας (με μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα κάτω από 0,1%) διότι είχε κεφαλαιακό έλλειμμα και δεν μπόρεσε να αντλήσει νέα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές.

Βάσει του σχεδίου εξυγίανσης, η υφιστάμενη οντότητα θα τεθεί σε εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων της πλην των καταθέσεων. Όλες οι καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου θα μεταβιβαστούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), η οποία απέκτησε στην αγοραία αξία τις καταθέσεις στο πλαίσιο διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Συνεπώς, οι καταθέτες προστατεύονται πλήρως. Η μεταβίβαση των καταθέσεων θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Εξυγίανσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η στήριξη που παρασχέθηκε από το Ελληνικό Ταμείο Εξυγίανσης δεν συνιστά ενίσχυση διότι οι καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου μεταβιβάζονται σε αγοραία αξία και τα υπόλοιπα στοιχεία της τράπεζας ρευστοποιούνται χωρίς χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

Η Επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι η απόκτηση των καταθέσεων ενισχύει τη θέση ρευστότητας της ΕΤΕ και, κατά συνέπεια, δεν αντίκειται στο τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -0,99% της Ελλάδος, το οποίο εγκρίθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2015.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.43886 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict