Συνομιλίες μετόχων της Τράπεζας Αττικής με την Thrivest Holding

2023-03-22T10:48:50+02:0022/03/2023 10:48|Categories: Τράπεζες|Tags: , , |

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023 και 03-02-2023 ανακοινώσεων της καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου