Navigation
25
Σεπ
location
Αθήνα
30oC
Αίθριος - καθαρός
18 Ιούν 2019

Τα SOS και οι «παγίδες» των φορολογικών δηλώσεων

φορολογικές δηλώσεις Νέα

Μικρές αλλά ουσιαστικής σημασίας αλλαγές περιλαμβάνονται στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης που πρέπει να υποβάλλουν φέτος οι φορολογούμενοι.

Η φετινή καινοτομία έγκειται κυρίως στην επιλογή υποβολής ξεχωριστής δήλωσης από τους συζύγους, όπως και στον ξεχωριστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει παραταθεί έως τις 29 Ιουλίου, ενώ η πρώτη δόση του φόρου πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου. Επιπλέον, φέτος πρέπει να δηλωθούν από τους φορολογουμένους και τα ποσά που καταβάλλουν για ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα, καθώς θεωρούνται τεκμήρια.

Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι αλλαγές της δήλωσης για τα εισοδήματα και τις δαπάνες του 2018 έχουν ως εξής:

1. Στον πίνακα 1 του εντύπου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου, έχει προστεθεί νέα ένδειξη για όσους συζύγους επιλέγουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων. Εφόσον ο σύζυγος έχει την πρόθεση υποβολής χωριστής δήλωσης, πρέπει να πατήσει δίπλα από τη φράση «Χωριστή δήλωση συζύγων» τη λέξη «Ναι» και στη συνέχεια να αναγράψει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του άλλου συζύγου.

2. Στον πίνακα 2 της 1ης σελίδας, όπου δηλώνονται διάφορα πληροφοριακά στοιχεία, απαλείφθηκαν η παράγραφος που περιείχε την ερώτηση «Εμπίπτετε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3842/2010»; (για τα κίνητρα ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής), καθώς και οι κωδικοί 025-026 που υπήρχαν δίπλα από την ερώτηση αυτή. Οι διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί.

3. Από τον πίνακα 4Α, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, απαλείφθηκαν οι παράγραφοι και οι κωδικοί όπου προσυμπληρώνονταν από την ΑΑΔΕ. Υπάρχει μόνο η στήλη σχετικά με την παρακράτηση και δεν αναγράφεται ο αναλογών φόρος. Φέτος αρκεί να προσυμπληρωθούν μόνο οι φόροι που παρακρατήθηκαν, καθώς καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% επί του παρακρατηθέντος φόρου, η οποία τον διαφοροποιούσε από το ποσό του αναλογούντος φόρου.

4. Στον πίνακα 4Γ2 όπου δηλώνεται το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προστέθηκαν η παράγραφος 13 και οι κωδικοί 607-608, στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972.

5. Στον πίνακα 5, στην παράγραφο 2δ, στην 3η σελίδα, όπου δηλώνονται τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, προστέθηκε νέα ένδειξη, η οποία προβλέπει τα ποσά δαπάνης για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, τα οποία από φέτος θεωρούνται τεκμήρια.

6. Στον πίνακα 6 στην 4η σελίδα, προστέθηκε η νέα παράγραφος 17 και οι κωδικοί 435-436, όπου πρέπει να αναγραφούν τα μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών του Ν. 27/1975, επειδή υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.

7. Τέλος, από τον πίνακα 7 της 4ης σελίδας, όπου αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο, τροποποιήθηκαν οι ενδείξεις στις οποίες αναγράφεται το ποσό της επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες, καθώς η νομοθετική διάταξη για την έκπτωση του ποσού αυτού άλλαξε.

Ποιοι φορολογούμενοι καλούνται από την Εφορία

Υποχρεωτική καθίσταται η προσέλευση στην Εφορία για χιλιάδες υπόχρεους οι οποίοι υποβάλλουν πρώτη φορά τη δήλωση ή έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, έως τις 29 Ιουλίου καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια ΔΟΥ οι εξής κατηγορίες φορολογουμένων:

  1. Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος ηλικίας τους αλλά και όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση και πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Για τη χορήγηση AΦΜ απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι το δελτίο ταυτότητας.
  2. Όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση τους.
  3. Όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν για να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
  4. Όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονική έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου. Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, πρέπει να προσκομιστεί οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων, π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση μισθωτηρίου, λογαριασμών ΔΕH κ.λπ.
  5. Οι νέοι φορολογούμενοι για να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν από την Εφορία τον κλειδάριθμο που θα τους ανοίξει την πύλη του Taxisnet.
  6. Τέλος, οι φορολογούμενοι που το 2018 δεν εισέπραξαν ενοίκια και θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή φόρου για ανείσπρακτα εισοδήματα.

του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ