Navigation
14
Μαΐ
location
Αθήνα
28oC
Αίθριος - καθαρός
25 Ιαν 2021

Τα 9 SOS για όσους πρόκειται να βγουν στη σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση

Συντάξεις ταμείο Ασφαλιστικό Νέα

Εννέα σημεία «κλειδιά» καθορίζουν τον οδικό χάρτη για χιλιάδες εργαζομένους που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση και έχουν… λογαριασμούς με περισσότερα του ενός Ταμεία.

Με τον περυσινό νόμο Βρούτση (4670/2020), απλουστεύτηκε η διαδικασία… ιχνηλάτησης του αρμόδιου φορέα για την έκδοση και την απονομή σύνταξης μέσω του e-ΕΦΚΑ, ωστόσο υπάρχουν κρίσιμες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν από τώρα όσοι εμπίπτουν στη διαδοχική ασφάλιση, έτσι ώστε να ξέρουν πότε θα πάρουν σύνταξη και αν θα μπορούν να την αυξήσουν λόγω διπλών ή τριπλών εισφορών, ανάλογα με το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Ακόμη και σήμερα, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, σημειώνονται καθυστερήσεις ως προς την εξέταση και την απονομή της σύνταξης από τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους φορείς.

Το βασικό «κλειδί» στη διαδοχική ασφάλιση είναι η εξέταση του αιτήματος. Με τον ισχύοντα νόμο έχουν μειωθεί θεαματικά τα βήματα και η… ταλαιπωρία, ενώ καταργήθηκαν τα δύο στάδια εξέτασης και κρίσης από τον τελευταίο φορέα και υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον τελευταίο πρώην φορέα. Πλέον, δεν χρειάζεται να εξεταστούν οι προϋποθέσεις αρμοδιότητας στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος, λόγω γήρατος, με 15 έτη ασφάλισης και συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας. Η αίτηση συνταξιοδότησης, που υποβάλλεται, βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία υπάγονταν οι ασφαλισμένοι, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου φορέα.

Η διάταξη αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε πρόσωπα τα οποία με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, παρότι είχαν συνολικά 15 έτη ασφάλισης, δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τη διαδοχική ασφάλιση, ακόμη και αν συμπλήρωναν το 67ο έτος της ηλικίας τους! Έτσι, η πλήρωση των προϋποθέσεων που έθετε η διαδοχική ασφάλιση οδηγούσε σε ακύρωσή της. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία διάταξη που εφαρμόζεται μόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχει εφαρμογή σε καμία άλλη περίπτωση.

Όροι και προϋποθέσεις

Η διαδικασία εύρεσης των προϋποθέσεων, με τις οποίες θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είναι απλή και διευκολύνει τους ασφαλισμένους που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ασφαλισμένοι, που βγαίνουν στη σύνταξη με βάση το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, είναι τα εξής:

1. Το αίτημα ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του, που ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, κρίνεται αρχικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τελευταίου ενταχθέντος φορέα στον e-ΕΦΚΑ.

2. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος. Τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικαιούνται σύνταξης από την υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ του τελευταίου φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των ειδικότερων προϋποθέσεων για τις 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά ή τις 300 κατά την τελευταία πενταετία ή 600 οποτεδήποτε πριν από τη διακοπή της δραστηριότητας ή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις, λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

3. Αν ο ασφαλισμένος δεν πραγματοποίησε τον αριθμό ημερών εργασίας που προαναφέρθηκαν και δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντος φορέα, τότε το αίτημα του ιδίου ή των μελών της οικογένειάς του κρίνεται από τον ενταχθέντα φορέα στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, εκτός από τον τελευταίο.

4. Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί, λόγω γήρατος, πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντος φορέα.

5. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες, όριο ηλικίας διαβίβασης έχει οριστεί το 60ό έτος της ηλικίας και για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ το 67ο έτος.

6. Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί, λόγω αναπηρίας, πρέπει να έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντος φορέα.

7. Για τη συνταξιοδότηση, λόγω θανάτου των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση.

8. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε η αίτηση κρίνεται από τους άλλους ενταχθέντες φορείς που ασφαλίστηκαν κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας, εκτός από τον τελευταίο.

9. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας με ολόκληρο τον χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης, τότε χορηγείται η αιτούμενη σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτεται.

Παράδειγμα 1

Έστω ασφαλισμένος 67 ετών, με συνολικό χρόνο ασφάλισης 15 έτη, εκ των οποίων τα 14 στο ΝΑΤ και ένα έτος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γιατί δεν έχει τις ειδικές προϋποθέσεις των 1.000 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία πενταετία, πριν από την διακοπή της ασφάλισης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί με βάση τις διατάξεις του πρώην ΝΑΤ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987 του πρώην ΝΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο διαδοχικά ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει, μαζί με την υπηρεσία του πάνω σε πλοία και τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς, δηλαδή 20 χρόνια ναυτικής και άλλης εργασίας. Άρα, ο ασφαλισμένος του παραδείγματος δεν έχει 20 έτη διαδοχικής ασφάλισης ούτε 15 έτη ναυτικής υπηρεσίας. Εάν υποχρεωνόταν να επιλέξει τη χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, δεν θα μπορούσε να λάβει σύνταξη, αν και θα είχε συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 και ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των ειδικότερων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου Βρούτση.

Παράδειγμα 2

Παλαιός ασφαλισμένος έχει διαδοχικό χρόνο ασφάλισης: 3 έτη στο πρώην ΝΑΤ, 8 έτη στον πρώην ΟΑΕΕ και 4 τελευταία έτη ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο 62ο έτος της ηλικίας του για μειωμένη σύνταξη γήρατος. Έχει 1.000 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άρα πληροί άμεσα τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, μειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Με το προϊσχύον καθεστώς, επειδή ο ασφαλισμένος δεν έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 500 την τελευταία πενταετία στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αίτηση θα εξεταζόταν με τις προϋποθέσεις του πρώην ΟΑΕΕ, η νομοθεσία του οποίου δεν προβλέπει σύνταξη για τους παλαιούς ασφαλισμένους. Έπειτα, η αίτηση θα εξεταζόταν με τις προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ και θα απορριπτόταν γιατί ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος του πρώην ΝΑΤ. Η αίτηση εν συνεχεία θα εξεταζόταν σε δεύτερο στάδιο από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με βάση τις μειωμένες ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής ασφάλισης (1.000 ημέρες ασφάλισης με τις 300 την τελευταία πενταετία) και μόνο εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εκδιδόταν συνταξιοδοτική απόφαση.

Παράδειγμα 3

Ασφαλισμένος, γεννηθείς το 1968, είχε ασφαλιστεί στο ΝΑΤ τα έτη 1992-2014 και στον πρώην ΟΑΕΕ τα έτη 2015-2016. Το έτος 2020, ετών 52, υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις του πρώην ΝΑΤ (20 έτη ναυτικής υπηρεσίας και 52 ετών). Ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί να συνυπολογίσει τον διαδοχικό χρόνο ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ.

Ως εκ τούτου, το ποσό της σύνταξής του υπολογίζεται ως ακολούθως:

Α. Εθνική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης από το 1992 έως το 2014 (23 έτη).

Β. Ανταποδοτική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης από το 1992 έως το 2014, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν για 23 έτη ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως το 2014.

Ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ (2015-2016) ο οποίος, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, δεν αξιοποιήθηκε προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ, δεν θα ληφθεί υπόψη ούτε στη θεμελίωση ούτε στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Σημειώνεται ότι ο χρόνος του πρώην ΟΑΕΕ δεν θα μπορεί να προσμετρηθεί μεταγενέστερα για την προσαύξηση της σύνταξης του e-ΕΦΚΑ, γιατί ο ασφαλισμένος δεν τον αξιοποίησε κατά τη συνταξιοδότησή του, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση από φορείς εκτός του e-ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα 4 (πολλαπλά επικουρικά ταμεία)

Έστω ασφαλισμένος που έχει διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΕΤΕΑΜ (1983-1990), στο πρώην ΤΕΑΥΕΚ (1991-2000) και στο πρώην ΤΕΑΔΥ (2001-2019), ενώ έχει επίσης ασφάλιση εκτός e-ΕΦΚΑ, στο ΜΤΠΥ (2001-2019). Ο ασφαλισμένος θα λάβει δύο συντάξεις. Η μία αφορά τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με συνυπολογισμό των χρόνων διαδοχικής ασφάλισης στα πρώην ΤΕΑΥΕΚ και ΤΕΑΔΥ και η δεύτερη σύνταξη-μέρισμα θα είναι από το ΜΤΠΥ. Μάλιστα, συνυπολογίζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΜ. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος έχει 25 χρόνια ασφάλισης, αν αθροίσουμε τον χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ, το ΤΕΑΔΥ και το ΜΤΠΥ. Μάλιστα, μπορεί να μην προσμετρήσει στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) τόσο τον χρόνο ασφάλισής του στο ΕΤΕΑΜ, όσο και στο ΤΕΑΥΕΚ, καθότι δεν συνέχισε την ασφάλισή του για δραστηριότητα που υπαγόταν στα Ταμεία αυτά μετά την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ κατά αναλογία της σχετικής πρόβλεψης για τον e-ΕΦΚΑ, όπως ορίζεται στον νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016 (άρθρο 19, παράγραφος 1). Πάντως, ο ασφαλισμένος του παραδείγματος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να λάβει κύρια σύνταξη και στη συνέχεια να μη χρησιμοποιήσει το χρόνο του ΕΤΕΑΜ στον υπολογισμό της επικουρικής του, υπό την επιφύλαξη ότι δεν θα συνυπολογίσει κανένα διάστημα ΕΤΕΑΜ για τον υπολογισμό της επικουρικής. Το διάστημα που δεν θα χρησιμοποιεί εντός e-ΕΦΚΑ μπορεί να το χρησιμοποιήσει με φορείς εκτός του e-ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα 5

Έστω ασφαλισμένος που έχει διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον πρώην ΟΑΕΕ και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορεί να λάβει μία σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ με μόνο τον χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και να λάβει μία δεύτερη σύνταξη από τη Τράπεζα της Ελλάδος συνυπολογίζοντας και τον χρόνο ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (με την επιφύλαξη της ειδικότερης προϋπόθεσης της παρ. 3 του άρθρου 19 όπως ισχύει), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν. Κατά τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, ο e-ΕΦΚΑ θα λάβει υπόψη τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές μόνο των ετών ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ