Navigation
26
Νοέ
location
Αθήνα
14oC
Λίγα σύννεφα
4 Μαΐ 2016

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα έσοδα του ΟΤΕ

ΟΤΕ Επιχειρήσεις

Την ανοδική του πορεία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο ΟΤΕ που είδε να διαμορφώνονται στα 33,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, με τα έσοδα στη σταθερή τηλεφωνία να εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 1,7%.

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 928,5 εκατ. ευρώ έναντι 940,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 305,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,6%, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 33,3%.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν στα 0,0694 ευρώ έναντι 0,0827 ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 27,9%, στα 1,336 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός συρρικνώθηκε κατά 24,9% στα 853,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

  • Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 627,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2015. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,1%, κυρίως χάρη στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2015, με ετήσια εξοικονόμηση πάνω από 30 εκατ. ευρώ.
  • Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1% το τρίμηνο, αλλά η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο  και διαμορφώθηκε σε 309,3 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA την ίδια περίοδο να διαμορφωθεί σε 33,3%.
  • Τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 36,1 εκατ. ευρώ λόγω του χαμηλού καθαρού δανεισμού του Ομίλου.
  • O φόρος εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 37,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένος κατά 8,8% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης στα Κέρδη Προ Φόρων. Η αύξηση στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή οφείλεται κυρίως στις ζημιές της Ρουμανίας από τις οποίες δεν προκύπτουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
  • Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 33,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, μειώθηκαν κατά 16,1% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA και του υψηλότερου πραγματικού φορολογικού συντελεστή.
  • Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Α’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε 164,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,1%. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε 87,3 εκατ. και 26,0 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 47,8 εκατ. ευρώ(30,6 εκατ. στην Ελλάδα, 9,9 εκατ. στη Ρουμανία και 7,3 εκατ. στην Αλβανία), ενώ επιπλέον 13,5 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν στο τρίμηνο για απόκτηση αδειών φάσματος στην Ελλάδα.
  • Το α’ τρίμηνο 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών για Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, καθώς και άδειες φάσματος) που διαμορφώθηκαν σε 24,3 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA και των ετεροχρονισμένων πληρωμών για το Α’ τρίμηνο λόγω του ελέγχου κεφαλαίων το καλοκαίρι του 2015.
  • Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2016 διαμορφώθηκε σε λιγότερο από 0,9 δισ. ευρώ ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 24,9% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2015.

Προοπτικές

Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει ότι θα συνεχιστούν οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του το 2015. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ θα επιδιώξει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη ζήτηση. Στις διεθνείς δραστηριότητές του, ο Όμιλος αναμένει ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος και λαμβάνει μέτρα για να μετριάσει τη μείωση των εσόδων μεσοπρόθεσμα, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τη συγκράτηση του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των 0,55 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε 0,5 δισ. ευρώ περίπου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Σε αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε να σημειώσουμε ένα θετικό πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα. Πετύχαμε αύξηση των εσόδων στη σταθερή, χάρη στα καλά αποτελέσματα της τηλεόρασης, αλλά και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, με το VDSL να καταγράφει ρεκόρ νέων συνδέσεων στο τρίμηνο. Επίσης, συνεχίστηκε η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες ICT. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες οφείλεται στη μειωμένη χρήση, αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών στην αγορά. Οι θυγατρικές μας κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και στην Αλβανία πέτυχαν αύξηση εσόδων. Στη Ρουμανία, δεν έχουν διαφανεί ακόμη τα οφέλη από τις σημαντικές μας προσπάθειες και επενδύσεις. Ωστόσο, πιστεύουμε στην ικανότητα της νέας διοίκησης να βελτιώσει τις επιδόσεις της εταιρείας σε βάθος χρόνου.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας για το υπόλοιπο της χρονιάς, κυρίως λόγω της εφαρμογής μέτρων που θα επηρεάσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας στην Ελλάδα και, πιθανά, τη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας. Βασική μας προτεραιότητα είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, και είμαστε πεπεισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη τους και να στηρίξουμε τα έσοδά μας, είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στρατηγικά στα δίκτυά μας και την τεχνολογία. Θα κινηθούμε προς αυτή τη κατεύθυνση με αυστηρή πειθαρχία σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο, για να διατηρήσουμε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία μας.»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ