Navigation
17
Σεπ
location
Αθήνα
37oC
Αίθριος - καθαρός
30 Μαρ 2015

Στις 20 Απριλίου η Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ

opap Επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 2/ 27.03.2015 (Θέμα 2ο) απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δέκατη Πέμπτη (15η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20ή Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού, αριθμός 62, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ. 20.04.2015

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) της εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:

1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής.
2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής.
Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, την 15η Απριλίου 2015, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17η Απριλίου 2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30ή Απριλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 01.05.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11η Μαΐου 2015, (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 12η Μαΐου 2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση και διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους σχετικά με τη Γενική Συνέλευση για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax, στον αριθμό 210-5798931, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.opap.gr) το έντυπο αντιπροσώπευσης.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφ’ όσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2β υποπαράγραφος αα του Κ.Ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 39, παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ι. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΙΙ. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙΙ. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

IV. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, της επεξηγηματικής-εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Hμερήσιας Διάταξης και τα έντυπα αντιπροσώπευσης καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr). Επίσης, οι κκ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού 62, Περιστέρι, τηλ. 210-5798930).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ