Navigation
13
Αυγ
location
Αθήνα
34oC
Αίθριος - καθαρός
5 Μαρ 2015

Στελέχη της Κομισιόν επισκέφθηκαν το Corallia

Corallia-Vitcheva-DG Brand News

Αντιπροσωπεία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν την ελληνική εταιρία καινοτομίας Corallia που συντονίζει ελληνικά clusters σε υψηλής τεχνολογίας επιστημονικά πεδία.
Την επίσημη επίσκεψη στο Corallia πραγματοποίησαν η Διευθύντρια Έξυπνης & Αειφόρου Ανάπτυξης και Νότιας Ευρώπης κ. Charlina Vitcheva, η Προϊσταμένη Κύπρου και Ελλάδας κα. Sabine Bourdy και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων για την Ελλάδα κ. Γιώργος Περουλάκης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. υποδέχθηκαν ο καθ. Βασίλειος Μακιός, General Director του Corallia, o Δρ. Jorge-A. Sanchez-P. Chief Strategy & Financial Officer και ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, Chief Development & Operations Officer, οι οποίοι παρουσίασαν τις βέλτιστες πρακτικές που έχει εφαρμόσει το Corallia στις δράσεις υποστήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας καινοτομίας στην Ελλάδα και τις επιδόσεις, που καταγράφονται σε μια σειρά μακροοικονομικών δεικτών ανάπτυξης και καινοτομίας στην υψηλή τεχνολογία στη Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν ακόμα, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Στην ατζέντα της συνάντησης συμπεριλήφθηκε και η ανάλυση της ελληνικής εμπειρίας από την εφαρμογή του μοντέλου της Τριπλής Έλικας από το Corallia, δηλαδή των απαραίτητων συνεργειών μεταξύ της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων για την ανάπτυξη ενός κλάδου καθώς και πολιτικών για τη μόχλευση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.
Η κα. Vitcheva, κατά την αποχώρησή της, είπε χαρακτηριστικά: «Είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Corallia, που συντονίζει ελληνικά ICT clusters στα πεδία μικροηλεκτρονικής, αεροδιαστημικής και ψυχαγωγικών και δημιουργικών τεχνολογιών.
Συνειδητοποίησα την επίδραση του Corallia στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.
Το Corallia είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων clusters στην Ελλάδα, και συνέβαλε στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ακόμη και εκεί που πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε οργανωμένη βιομηχανία.
Είναι μια καλή απόδειξη ότι οι καινοτόμες ιδέες μπορούν να ανθίσουν ακόμα και στους δύσκολους καιρούς της κρίσης.
Ο καινοτόμος σχεδιασμός των παρεμβάσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναδεικνύουν το Corallia σε βέλτιστη πρακτική στην Ευρώπη, ένα παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020».
Από την πλευρά του ο Jorge-A. Sanchez-P. ανέφερε: «To Corallia έχει δράσει από το 2005 ως καταλύτης καινοτομίας και εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς.
Ήταν τιμή μας που υποδεχτήκαμε την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Ελλάδα και ειδικότερα τις πολιτικές προώθησης των clusters στην Ευρώπη και της διευκόλυνσης του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης στην Ελλάδα».

Σχετικά με το Corallia
Το Corallia είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).
Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο τριών μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α1-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία.
Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip με τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.
Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.
Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ