Navigation
10
Απρ
location
Αθήνα
15oC
Λίγα σύννεφα
22 Αυγ 2016

«Σωτηρία» μόνο με… συνεργασία! – Ο οδηγός του δανειολήπτη από τον Γ. Αυτιά

pleistiriasmo2i Νέα | Οικονομία | Χρήμα & Πολίτης

Όλα, πλέον,  στα δάνεια αλλάζουν…Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών ρύθμισης,πολλές.Οι δυσκολίες εφαρμογής των νέων δεδομένων, ιδιαίτερα δυσχερείς.

Με οδηγό την ειδική νομικό επί των ακινήτων και των δανείων Ολυμπία Νικολοπούλου ας δούμε όλα τα κλειδιά των εξελίξεων που σας αφορούν. Το «Π» παρουσιάζει σήμερα όλες τις νέες αλλαγές που ήρθαν και απαντάει στη σωρεία των ερωτημάτων τα οποία έχουν προκύψει. Η κα Νικολοπούλου απαντά σε όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις.

του Γιώργου Αυτιά

Υπάρχει βασική υποχρέωση ενημέρωσης της τράπεζας προς τους δανειολήπτες;

«Τα νέα δεδομένα καθορίζουν νέους όρους. Οι τράπεζες πρέπει να ενημερώνουν λεπτομερώς τους δανειολήπτες και να καθορίζουν συγκεκριμένες προθεσμίες, που πρέπει να τηρούνται».

Είναι πολύ βασικό στοιχείο η συνεργασία δανειολήπτη και τράπεζας;

«Είναι το παν!Ο κάθε δανειολήπτης,πάση θυσία,δεν πρέπει –ποτέ μα ποτέ–να χαρακτηρισθεί“μη συνεργάσιμος”».

Τι σημαίνει αυτό;

«Αν χαρακτηρισθεί “μη συνεργάσιμος”, απλώς ανοίγει ο ίδιος την πόρτα του σπιτιού του –ακόμη και της πρώτης κατοικίας– για να βγει σε πλειστηριασμό η κύρια κατοικία του».

Αληθεύει ότι κάθε τράπεζα υποχρεούται να συστήσει Επιτροπή Ενστάσεων, που θα κρίνει ενστάσεις δανειοληπτών οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν «μη συνεργάσιμοι»;

«Έτσι ακριβώς θα συμβεί!Η τράπεζα θα θεσπίσει Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, με κατηγοριοποίηση δανείων και δανειοληπτών. Αυτή η διαδικασία στόχο έχει να βρεθεί λύση οριστικού ή προσωρινού διακανονισμού οφειλών,υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων κάθε δανειολήπτη».

Εν προκειμένω, τι πρέπει να κάνει η τράπεζα;

«Έχουμε σειρά διαδικασιών επικοινωνίας,κατά την Τράπεζα της Ελλάδος,με τους δανειολήπτες.Αυτή η διαδικασία έχει πολλές πτυχές. Δείτε: Η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσει με επιστολή τον δανειολήπτη εντός 15 ημερολογιακών ημερών και να του γνωστοποιήσει για ποιον λόγο δεν είναι συνεργάσιμος».

Και μετά;

«Το μετά είναι άμεσος κίνδυνος εκποίησης περιουσίας του δανειολήπτη…».

Κινδυνεύουν και οι εγγυητές;

«Ασφαλώς! Οι εγγυητές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για το σύνολο των υποχρεώσεων του δανειολήπτη… Ακόμη και τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο, μετά τον εκπλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη».

Τα στάδια της διαδικασίας

Υπάρχουν στάδια που προβλέπει ο νέος Κώδικας της Τραπέζης της Ελλάδος;

«Είναι διαδικασίες που έχουν τις εξής παραμέτρους:Πρώτον, επικοινωνία με τον δανειολήπτη. Ακολουθούν συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών, με αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων. Έπεται η πρόταση κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη, ενώ ο κύκλος κλείνει με τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων».

Η επικοινωνία τραπέζης και δανειολήπτη πώς θα γίνεται;

«Κατ’ αρχάς,η τράπεζα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον δανειολήπτη ακόμα και αν το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση μερικών ημερών».

Η γραπτή επικοινωνία είναι υποχρεωτική;

«Ασφαλώς,αν το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση πάνω από 60 μέρες».

Με την ενημέρωση;

«Η τράπεζα αμέσως μετά καλεί τον δανειολήπτη σε ρύθμιση».

Τι του ζητά;

«Του ζητάει να της προσκομίσει τα οικονομικά του στοιχεία, συμπληρώνοντας τη φόρμα “Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης” (ΤΟΚ)».

Και ύστερα;

«Κατόπιν η τράπεζα αξιολογεί τα οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη και συνεκτιμά την περιουσιακή κατάστασή του».

Τι άλλο συνεκτιμά;

«Συνεκτιμά την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη».

Δηλαδή;

«Η τράπεζα λαμβάνει υπόψη το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του δανειολήπτη».

Συμπεριλαμβάνονται και οφειλές έναντι άλλων Τραπεζών ή της Εφορίας και των Ταμείων;

«Όλα!Δηλαδή,έχουμε καταγραφή όλου του ιστορικού της οικονομικής συμπεριφοράς του, καθώς και της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του, έως το τέλος της ρύθμισης».

Λαμβάνονται υπόψη και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης;

«Ασφαλώς! Λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο επίπεδο των “εύλογων δαπανών” διαβίωσης που αρμόζει σε κάθε δανειολήπτη».

Τι γίνεται στην περίπτωση υποβολής αντιπρότασης από τον δανειολήπτη;

«Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αξιολόγηση της αντιπρότασης και, εντός δύο μηνών,είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση είτε να απαντήσει εγγράφως ότι την απορρίπτει».

Αυτό ενισχύει τη θέση του;

«Δείχνει ότι μάχεται για τη ρύθμιση».

Τι γίνεται με τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια;

«Δημιουργείται,πλέον,η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις».

Αυτός ο συμβιβασμός σε τι πλαίσιο θα κινείται;

«Θα αντιμετωπίζει το σύνολο των χρεών σε τράπεζες».

Θα υπάρχει εγγύηση ελέγχου βιωσιμότητας;

«Ο νόμος υπόσχεται εργαλεία αναδιάρθρωσης, με γνώμονα την εξυγίανση των επιχειρήσεων,ενώ θα υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση της βιωσιμότητας».

Οι Κώδικες Δεοντολογίας θα ισχύουν; 

«Βελτιώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, για να αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες και για ναπροστατεύονται οι αδύναμοι».

Επαγγελματικά δάνεια

Χιλιάδες επαγγελματίες βρίσκονται ενώπιον ρύθμισης των χρεών τους. Υπάρχει ελπίδα;

«Δικαιούνται ένταξη για ρύθμιση κατ’ αρχάς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επαγγελματικό μητρώο. Επιπρόσθετα, αν είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση που έληξε στις 31/12/2013. Ακόμη, μία προϋπόθεση είναι στις 30/6/2014 οι οφειλές τους προς την τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια να ήταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή ρυθμισμένες. Ακόμη ενήμερες, αλλά με τυχόν οφειλή προς τις φορολογικές Αρχές ή σε Ταμεία ληξιπρόθεσμη ή ενήμερη λόγω ρύθμισης».

Υπάρχουν προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου;

«Ασφαλώς. H επιχείρηση να είναι εν λειτουργία. Αυτό σημαίνει να μην υπάρχει λύση ή παύση εργασιών της επιχείρησης.Ο επαγγελματίας να εξακολουθεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να μην έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα ή του Νόμου 3869/2010 ή να έχει παραιτηθεί από αυτές. Να μην υφίσταται καταδίκη για φοροδιαφυγή.Να μην υπάρχει λαθρεμπορία. Να μην κατηγορείται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου».

Αν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και σε Ταμεία;

«Θα πρέπει να έχουν υπαχθεί και να έχουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα».

Όποιος υπάγεται στη ρύθμιση έχει πλεονεκτήματα;

«Ασφαλώς!Ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των οφειλών προς την τράπεζα.Η διαγραφή μπορεί να φθάσει έως τα 500.000 ευρώ ανά τράπεζα και εξαρτάται από το σύνολο της οφειλής και της καθαρής περιουσίας τόσο του οφειλέτη όσο και συνοφειλετών – εγγυητών. Ακόμη,διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τις Φορολογικές Αρχές ή Ταμεία ύψους 20%.Αν έχουμε περιορισμό οφειλής,αυτός ισχύει και για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές. Να τονισθεί ότι η αίτηση ρύθμισης ισχύει έως 3 Μαΐου 2016».

Ποια είναι τα δικαιολογητικά ένταξης;

«Είναι πολλά: Αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη. Βεβαίωση που υπογράφεται από τον ίδιο και τους συνοφειλέτες – εγγυητές. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.Σε περίπτωση που η οφειλή προς την τράπεζα στις 30/6/14 ήταν ενήμερη, πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής ή βεβαίωσης ρύθμισης κατά την ημερομηνία αυτήν από Φορολογική Αρχή ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Η εξόφληση φόρων

Τι γίνεται με τις περιπτώσεις εξόφλησης χρεών στην Εφορία;

«Ο νόμος παρέχει 3 δυνατότητες εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις τράπεζες, τμηματικά. Έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχει σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου η ισχύουσα νομοθεσία».

Με ποιους τρόπους γίνεται η εξόφληση;

«Η ρύθμιση των χρεών στο Δημόσιο μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Κατ’ αρχάς,με το άρθρο 43 του Ν. 4174/2013, που ορίζει ότι “οι βεβαιωμένες οφειλές” από πάσης φύσεως φόρους ρυθμίζονται με πρόγραμμα “πάγιας” ρύθμισης με τμηματική εξόφληση έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις».

Ο δεύτερος;

«Ο δεύτερος αφορά τον Νόμο 4152/2013, όπου ρυθμίζονται έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες είτε στο σύνολό τους είτε κατά ένα μέρος τους (τουλάχιστον κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών)».

Και ο τρίτος;

«Ο τρίτος τρόπος ρύθμισης είναι όσα ο Νόμος 4152/2013 ορίζει, δηλαδή ισόποσες μηνιαίες δόσεις που καταβάλλονται έως και τις 30/6/2017 και οι βεβαιωμένες έως τις 31/12/2012 στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφειλές. Αν η ρύθμιση γίνει τον Ιούλιο, οι μηνιαίες δόσεις μπορούν να φθάσουν έως και τις 12».

 

Έχασα τη ρύθμιση. Τι κάνω;

«Όποιος την έχασε μπορεί να ενταχθεί μόνο στην περίπτωση της πρώτης ρύθμισης των 100 δόσεων (του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014) και μόνο εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας».

Κατασχέσεις περιουσίας

Όποιος δεν πληρώνει με τι κινδυνεύει;

«Με κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων, κατάσχεση κινητών και απαιτήσεων,κατάσχεση ακινήτων,λήψη διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων».

Τι γίνεται με τις κατασχέσεις των 500 ευρώ;

«Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων».

Τι γίνεται με τις κατασχέσεις επιδομάτων;

«Δεν επιτρέπεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.Στις περιπτώσεις, δε, που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

Τοελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο είναι ακατάσχετοσε τι ποσό ανέρχεται;

«Ανέρχεται στα 1250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα».
Πώς,όμως, ένα σπίτι μπορεί να βγει σε πλειστηριασμό;

«Έχουμε πολλά στάδια. Όταν μία οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη–δηλαδή με τρίμηνη καθυστέρηση πληρωμής–η Τράπεζα στέλνει εξώδικη δήλωση-καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Αμέσως προχωρά στην έκδοση διαταγής πληρωμής. Κατόπιν, τη σκυτάλη παίρνει ο δικαστικός επιμελητής. Αυτός παραδίδει στον δανειολήπτη το σχετικό έγγραφο…».

Τι κάνω όταν ο δικαστικός επιμελητής φέρνει στο σπίτι το έγγραφο της κατάσχεσης; 

«Ενημερώνετε αμέσως τον δικηγόρο και τον λογιστή σας. Η άμεση κίνηση είναι να ασκηθεί εντός δεκαπενθημέρου ανακοπή και αναστολή.Αν δεν συμβούν αυτά ή αν απορριφθούν, η Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε έκθεση κατάσχεσης της περιουσίας…Μετά ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού».

Και ύστερα;

«Ο νόμος λέει ότι μπορεί να κινηθεί η τράπεζα ως εξής: Η πρώτη κίνηση είναι να ζητήσει ακυρότητα του πλειστηριασμού. Ο δικηγόρος αναλύει γιατί δεν πρέπει νομικά να γίνει ο πλειστηριασμός. Το δεύτερο στάδιο είναι η άσκηση ανακοπής για πλημμέλειες, οι οποίες υπήρξαν από τον πλειστηριασμό έως την κατακύρωση».

Απέναντι σε όλα αυτά, έχω καταφύγιο;

«Την ένταξη στον Νόμο Κατσέλη!».

Ποιοι έχουν δυνατότητα ένταξης;

«Κατ’ αρχάς, όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και ελεύθεροι επαγγελματίες, πλην εμπόρων!Μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν χαρακτηρίζονται έμποροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, εισοδηματίεςκαιοι άνεργοι. Στον Νόμο Κατσέλη υπάγονται όσοι είχαν την εμπορική ιδιότητα κατά το παρελθόν, αλλά την έχασαν, ενώ έχουν συνέχεια πληρωμών».

 

Πώς μπαίνω στον Νόμο Κατσέλη;

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στον Νόμο Κατσέλη ποιες είναι;

«Υπάρχουν εισοδηματικά και φορολογικά κριτήρια. Για τον άγαμο μηνιαίο εισόδημα 1.159,4 ευρώ. Για ζευγάρι, 1.972 ευρώ. Με 1 παιδί,2.448 ευρώ.Με 2 παιδιά,2.924 ευρώ. Όμως, προσοχή μεγάλη:Αυτά τα κριτήρια συνδέονται με την αξία του ακινήτου, η οποία είναι:Για τον άγαμο 180.000 ευρώ και για τον έγγαμο 220.000 ευρώ. Ισχύει και προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά παιδί – έως τα 3 παιδιά».

Αρκούν μόνο αυτά;

«Όχι μόνο.Ο δανειολήπτης,σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να κριθεί συνεργάσιμος με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας. Δηλαδή,όσων τα δάνεια έχουν καταγγελθεί και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση του Κώδικα Δεοντολογίας μπορούν να υποβάλουν κανονικά αίτηση στο Ειρηνοδικείο».

Οι υπόλοιποι, που το δάνειό τους δεν είχε καταγγελθεί πριν από την εφαρμογή του Κώδικα;

«Είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση του Κώδικα Δεοντολογίας προς τις τράπεζες και,αν κριθούν συνεργάσιμοι, αλλά δεν ρυθμίσουν χωρίς δική τους ευθύνη, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη».

Ο δανειολήπτης ευθύνεται με το σύνολο της περιουσίας του για τις οφειλές του και όχι μόνο με το ακίνητο στο οποίο υπάρχει υποθήκη;

«Ασφαλώς!».

Ο εγγυητής ευθύνεται όπως ο πρωτοφειλέτης;

«Ναι!Και μάλιστα με το σύνολο της περιουσίας του».

Αν ο πρωτοφειλέτης υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη, ο εγγυητής καλύπτεται;

«Όχι! Δεν καλύπτεται».

Αν εκδοθεί διαταγή πληρωμής και δεν γίνει ανακοπή και αίτηση ή αναστολή,η τράπεζα μπορεί να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στην περιουσία του δανειολήπτη, χωρίς να τον ενημερώσει;

«Μπορεί».

Αν ο δανειολήπτης έχει μεταβιβάσει ακίνητα την τελευταία τριετία, σε περίπτωση που έχει υποβάλει αίτηση του Νόμου Κατσέλη, θα έχει συνέπειες;

«Δεν θα ενταχθεί στη ρύθμιση».

 

Έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες,Εφορία, Δήμους,Ασφαλιστικά Ταμεία. Μπορώ να μπω στον Νόμο Κατσέλη;

«Ναι».

Αν αποδείξω στο Ειρηνοδικείο ότι δεν έχω εισοδήματα, μπορώ να πετύχω μερική ή ολική διαγραφή των οφειλών μου;

«Ναι. Ακόμη και εξόφληση του υπολοίπου σε 3 χρόνια».

Μπορεί να γίνει διαγραφή δανείου;

«Ναι! Αν ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, αν δεν έχει ακίνητη περιουσία, αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και αν οι καταθέσεις του στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ,έχουμε τη διαγραφή έως αυτού του ποσού».

Οι απόλυτα φτωχοί καλύπτονται από το κράτος;

«Όσοι είναι στο όριο της φτώχειας –οι λεγόμενοι απόλυτα φτωχοί– έχουν την κάλυψη του κράτους. Υπό προϋποθέσεις, όμως, οι οποίες είναι: αξία ακινήτου έως 120.000 για άγαμο, 160.000 για έγγαμο και 180.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Σε όλους αυτούς μπορεί να υπάρξει είτε διαγραφή οφειλών έως και 20.000 ευρώ είτε γενναίο κούρεμα, αν αποδείξουν ότι τελούν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής και κριθούν συνεργάσιμοι βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας».

Όσοι βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής;

«Εδώ το κράτος καλύπτει μέρος του χρέους του δανείου με μηνιαία δόση. Δηλαδή, το κράτος θα πληρώνει μέρος της δόσης ή ολόκληρη –σε οριακές καταστάσεις– στην τράπεζα».

Ποια είναι τα στάδια ένταξης στον Νόμο Κατσέλη;

«Η ένταξη αυτή έχει τα εξής στάδια:

Αίτηση στο δικαστήριο για ένταξη στον Νόμο.
Έως την εκδίκαση της υπόθεσης, ο δανειολήπτης πρέπει να πληρώνει το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
Ειδικός θα εκτιμά την αξία του ακινήτου εντός 30 ημερών.
Σε 30 ημέρεςείναι υποχρεωμένος ναστέλνει στο δικαστήριο τα στοιχεία.
Αμέσως μετά η σκυτάλη περνάει στους δανειοδίκες.
Ενδιάμεσα, όμως, θα ζητηθούν οικονομικά στοιχεία από τους δανειολήπτες.
Επόμενη κίνηση θα είναι οέλεγχος βαθμού συνεργασίας με τράπεζα.
Σε τελική φάση θα έχουμε τον καθορισμό της δόσης».
Ποιος θεωρείται συνεργάσιμος δανειολήπτης;

«Συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης που:

Ενημερώνει την Τράπεζα.
Παρέχειόλα τα οικονομικά στοιχεία.
Είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή.
Έχει σαφήνεια.
Δεν αποκρύπτει στοιχεία.
Επικαιροποιεί τα στοιχεία του.
Συναινεί σε κοινές λύσεις.
Καταβάλλει τις δόσεις του».

Μπορούν να πωληθούν και ενήμερα δάνεια;

«Ασφαλώς! Αν το εξυπηρετούμενο δάνειο πωληθεί, δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή επιτοκίου επί τα χείρω, εφόσον ο δανειολήπτης συνεχίζει να εξοφλεί τις δόσεις του. Πριν από την πώληση του δανείου, η τράπεζα οφείλει να προτείνει στον δανειολήπτη εξωδικαστική ρύθμιση ή πρόταση εξόφλησης του δανείου του με όρους αντίστοιχους με αυτούς της επικείμενης πώλησης του δανείου. Στις σχέσεις fund – δανειολήπτη εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το δίκαιο της σύμβασης, δηλαδή το Ελληνικό Δίκαιο, και αρμόδια τα ελληνικά δικαστήρια. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Νόμος Κατσέλη θα ισχύουν ως νομικά πλαίσια και στη σχέση δανειολήπτη-fund. Θα μπορούν να αγοράσουν τα δάνεια και εταιρείες με έδρα οποιαδήποτε χώρα, αλλά θα πρέπει να αναθέτουν τη διαχείριση σε εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα».

Στα καταναλωτικά δάνεια υπάρχει προστασία;

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία».

pinakas

* Ρεπορτάζ από την εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ που κυκλοφόρησε το Σάββατο 20 Αυγούστου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict