Navigation
18
Σεπ
location
Αθήνα
22oC
Βροχή
8 Σεπ 2015

ΣΕΒ: 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας

seb Οικονομία

Ο  ΣΕΒ συμμετέχει στον προεκλογικό διάλογο με 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας απέστειλε χθες επιστολή στους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων. Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο Σύνδεσμος κρίνονται απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την αντιστροφή της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο κ. Φέσσας επισημαίνει ότι οι τρεις πρώτες αφορούν (α) στην προώθηση μιας νέας εθνικής επενδυτικής στρατηγικής με έμφαση στις οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις, (β) στην ανάκαμψη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ως προϋπόθεση για τη μείωση της ανεργίας και την ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και (γ) στην επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη.

Η τέταρτη πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της προσεχούς τριετίας, προκειμένου οι δημοσιονομικοί στόχοι να μετατραπούν σε ένα ολοκληρωμένο και υλοποιήσιμο εθνικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που θα επιτρέψει τη μείωση του εθνικού κινδύνου και θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνυπευθυνότητας μεταξύ κράτους, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.

Για τον ΣΕΒ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις –καταλήγει ο κ. Φέσσας- αποτελούν την μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου η Ελλάδα να κινηθεί προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με δυναμική και διατηρήσιμη ανάπτυξη, πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγικό προσανατολισμό και εδραίωση της χώρας μας ως ενός ελκυστικού προορισμού άμεσων ξένων επενδύσεων.

Το πακέτο των προτάσεων περιλαμβάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αναφορικά με την προώθηση εθνικής επενδυτικής στρατηγικής εισηγείται μεταξύ άλλων:

Εστίαση σε παραγωγικές επενδύσεις με κριτήρια (α) την μακροχρόνια οικονομική απόδοση και όχι την απορρόφηση ώστε οι περιορισμένοι δημόσιοι πόροι να πιάνουν τόπο (β) την εξωστρέφεια και την καινοτομία ώστε να δημιουργηθούν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες (γ) την αξιοποίηση νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και κινήτρων απόδοσης ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αναποτελεσματικές άμεσες επιδοτήσεις.

Ταχύτερη παραγωγική και οικονομική μεγέθυνση με οικοσυστήματα από ΜμΕ γύρω από οργανωμένες (μεγαλύτερες) και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και σταθερές επιχειρηματικές συνέργειες.

Εδραίωση σταθερού και απλού φορολογικού πλαισίου ώστε το κόστος να μην σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα, ενώ τα κίνητρα να επιβραβεύουν την επιχειρηματική απόδοση.

Απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και διαδικασιών εγκατάστασης ενεργοποιώντας πλήρως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Ν4262/14 και Ν4014/11).

Επίσης προτείνεται:

* Χαρτοφυλάκιο Βιομηχανίας με οριζόντιες αρμοδιότητες. Δυστυχώς, οι υφιστάμενες δομές (με προεξάρχουσα τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) δεν έχουν πλέον την ουσιαστική δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης των ανωτέρω πολιτικών, ούτε είναι σε θέση να λειτουργήσουν συντονιστικά λόγω της διαχρονικής διοικητικής υποβάθμισης τους. Σήμερα, ο δευτερογενής τομέας είναι ο μόνος χωρίς αυτοτελή διοικητική δομή (σε επίπεδο Υπουργού ή Υπουργού Αναπληρωτή).

* Ανοικτή και ανταγωνιστική λειτουργία. Οι αγορές ενέργειας, εργασίας, υπηρεσιών, μεταφορών, εφοδιαστικής, κτλ που σχετίζονται με την παραγωγή είναι ανοικτές και ανταγωνιστικές ώστε να επιτρέπουν στη βιομηχανία και τη μεταποίηση να είναι ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον

Ο ΣΕΒ θεωρεί ως κεντρική στρατηγική επιλογή την καθολική επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα πεδία συναλλαγών του κράτους με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών και τιμολόγησης με σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη, όπως εξοικονόμηση έως 1,5 δισ. ευρώ από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πληρωμών, αλλά και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής περιορίζοντας ή εξαλείφοντας έως και κατά 80% περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Συμπληρωματικά η εγκατάσταση POS σε κάθε σημείο λιανικής μπορεί να ενισχυθεί από το νέο ΕΣΠΑ.

• Ηλεκτρονική διασύνδεση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όλων των εργαζομένων μέσω τραπεζών.

• Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του εφοδιασμού μέσω συστημάτων ιχνηλασιμότητας, συνεισφέροντας στη μείωση του λαθρεμπορίου σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας (π.χ. τσιγάρα, καύσιμα, κτλ), με αύξηση των δημοσίων εσόδων έως και 200εκ. ευρώ ετησίως.

•Ηλεκτρονικές προμήθειες σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα με αξιοσημείωτη μείωση δαπανών αλλά και αυξημένη διαφάνεια.

•Ψηφιοποίηση της δικαστικής ύλης (E-Justice) με στόχο την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

• Σύσταση ενός ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου των Μεταρρυθμίσεων (παρακολούθησης της υλοποίησης, αποτίμησης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων αυτής και διατύπωσης προτάσεων μεταρρυθμιστικών πολιτικών άμεσης υλοποίησης).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ