Navigation
16
Ιούν
location
Αθήνα
30oC
Αίθριος - καθαρός
5 Μαΐ 2015

Σε πορεία αναδιάρθρωσης και εκτόξευσης η ΝΗΡΕΑΣ

Νηρέας Επιχειρήσεις

Εντός του ερχόμενου φθινοπώρου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση της Νηρεύς, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για τη δημιουργία του δεύτερου πόλου στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, μετά την πρόσφατη συμφωνία των Σελόντα- Δία με τη συναίνεση και των πιστωτριών τραπεζών.

Χθές, η γενική συνέλευση, η οποία πάντως πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, απουσία δημοσιογράφων, ενέκρινε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, όπως έχει αποτυπωθεί στη Συνοπτική Συμφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόµενους σε αυτήν, όρους των δανείων, µε τα οποία θα αναχρηµατοδοτηθεί το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου δανεισµού της Νηρεύς και των θυγατρικών της.

Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, φαίνεται ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει ένας δεύτερος «πόλος» στον κλάδο, στα πρότυπα της αντίστοιχης, συμφωνίας των Σελόντα- Δίας, με τη Νηρεύς να συγκεντρώνει και να εντάσσει κάτω από την ομπρέλα περιουσιακά στοιχεία άλλων εταιρειών (βλ. για παράδειγμα Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες).

Τον πρώτο ρόλο στις διαδικασίες για την ”αναγκαστική” συγκέντρωση στον κλάδο, ο οποίος παρέμενε εγκλωβισμένος τα τελευταία χρόνια, λόγω του υπερδανεισμού της συντριπτικής πλειονότητας των εταιρειών, έχουν οι τράπεζες. Στάση αναμονής προς το παρόν, μέχρι νεοτέρας, τηρούν ενδιαφέρομενα funds (π.χ. Oaktree, York Capital κ.α.) που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Ειδικότερα ως προς τη συμφωνία αναδιάρθρωσης της Νηρεύς προβλέπονται:
Α) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των Τραπεζών εκ του Υφιστάµενου ∆ανεισµού έως του συνολικού ποσού των 58,6 εκατ. ευρώ.
Β) Έκδοση κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου Οµολογιακού ∆ανείου συνολικού ύψους έως 58,2 εκατ. ευρώ,
Γ) έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου RCF Facility συνολικού ύψους 31,45 εκατ. ευρώ,
Δ) έκδοση Μετατρέψιµου σε µετοχές Οµολογιακού ∆ανείου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης συνολικού ύψους 24,466 εκατ. ευρώ,
Ε) έκδοση κοινού οµολογιακού ∆ανείου (VAT Facility) συνολικού ύψους 4,883 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση υλοποίησης της αναδιάρθρωσης έως τις 31/10/2015.

Στις λοιπές συμφωνίες περιλαμβάνεται η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της θυγατρικής SEA FARM IONIAN.

Επίσης οι μέτοχοι ενέκριναν:
– τη μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 66,245 εκατ. ευρώ µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ή/και το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού
– αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 58,599 εκατ. ευρώ µε την κεφαλαιοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισµού, την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της εταιρείας.
– έκδοση οµολογιακού δανείου, ύψους έως 29,466 εκατ. ευρώ, µετατρέψιµου σε νέες µετοχές για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού.
– έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους 4,653 εκατ. ευρώ, για τη χρηµατοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.
– έκδοση κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου έως 58,219 εκατ. ευρώ, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων υποχρεώσεων της εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.
– έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, έως 31,450 εκατ. ευρώ, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και την χρηµατοδότηση γενικών επιχειρηµατικών σκοπών.
– τροποποίηση όρων υφιστάµενου οµολογιακού µετατρέψιµου σε µετοχές δανείου αρχικού ύψους 19,995 εκατ. ευρώ, που εκδόθηκε την 12/7/2007.

Οι λοιπές κινήσεις

Επίσης, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης του ομίλου με απλοποίηση της δομής των νομικών προσώπων και των ενδοομιλικών συναλλαγών, σχεδιάζει εντός του έτους να προχωρήσεις στα ακόλουθα:
– Έναρξη και υλοποίηση των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Sea Farm Ionian με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/3/2015.
-Υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Aquacom και Miramar UK οι οποίες δεν έχουν πλέον αντικείμενο.
– Διερεύνηση υλοποίηση συγχώνευσης με απορρόφηση της SFI GMBH από τη μητρική Seafarm Ionian ή τη Νηρεύς υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της Seafarm Ionian εφόσον εν τω μεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Νηρεύς με απορρόφηση της Seafarm Ionian ή υιοθέτησης άλλης λύσης.
-Υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρεία Predomar με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της Νηρεύς
– Υλοποίηση διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου από τη θυγατρική (100%) KEGO AGRI προς τη μητρική Νηρεύς.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από 9 μέλη από 7 που είναι σήμερα, μετά από αίτημα της Linneaus να εκπροσωπείται στο νέο δ.σ. με ένα μέλος, πρόεδρος του οποίου παραμένει ο κ. Αριστείδης Μπελλές ενώ διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο κ. Αντώνης Χαχλάκης μέχρι σήμερα αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict