Navigation
11
Ιούν
location
Αθήνα
29oC
Βροχή
14 Ιαν 2019

Σε λαβύρινθο υπηρεσιών οι άδειες για τα αιολικά πάρκα

Ανεμογεννήτριες ΑΠΕ Αιολική Νέα

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, η εγκατεστημένη ισχύς της αιολικής ενέργειας αυξήθηκε το 2018, δήλωσε ο Mustafa Serdar Ataseven, επικεφαλής της TUREB (Ένωση Εταιρειών Αιολικής Ενέργειας) της χώρας: Η συνολική ισχύς του κλάδου είναι σήμερα της τάξης των 7.400MW και μέχρι το τέλος του 2019 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 600MW.

Στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας), το σύνολο της αιολικής ισχύος που το τέλος του Ιουνίου 2018 βρισκόταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία είναι 2.690,5 MW, αυξημένη μόλις κατά 1,5% ή 39,2 MW σε σχέση με το τέλος του 2017.

Στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι το ΣτΕ επαναλαμβάνει με την –πρόσφατη– απόφασή του Ε΄ 2579/2018 ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από τις ΑΠΕ υπηρετούν δημόσιο σκοπό και μπορούν νομίμως να εγκαθίστανται σε δασική γη –με προσοχή φυσικά για να μην προκαλούνται αρνητικές συνέπειες στα οικοσυστήματα–, μια σειρά γνωμοδοτήσεων από υπηρεσίες που εμπλέκονται με τις αδειοδοτήσεις φρενάρουν την ταχύτερη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 Μικρο-ρυθμίσεις

Περισσότερα από δέκα χρόνια απαιτούνται για να δοθεί μια αδειοδότηση για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου στην Ελλάδα, όπως μας είπε ο Παναγιώτης Λαδακάκος πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας): «Στη χώρα μας δεν υπάρχει ένα σαφές pattern (πρότυπο-μοτίβο) διαχρονικά. Μία πάνω, μία κάτω, ανάλογα με μικρο-ρυθμίσεις που κατά καιρούς βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά, μετά, το τέρας της γραφειοκρατίας αντεπιτίθεται… Αυτή την περίοδο μάλλον είμαστε στα «κάτω», και μια αδειοδότηση ενός αιολικού πάρκου μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα έτη! Αυτό που διαχρονικά εμφανίζει σταθερότητα στις καθυστερήσεις είναι η δικαστική εξουσία (ΣτΕ) – μια απόφαση κάνει συνήθως πάνω από τέσσερα έτη από την αρχική προσφυγή για να βγει. Και συνήθως η προσφυγή γίνεται όταν το έργο είναι ώριμο αδειοδοτικά…».

Για να έχετε μια πλήρη εικόνα τού τι συμβαίνει με τις αδειοδοτήσεις, παραθέτουμε την πλήρη λίστα των εταιρειών-φορέων και άλλων υπηρεσιών που γνωμοδοτούν για την άδεια παραγωγής ενός αιολικού πάρκου.

Άδεια παραγωγής

1. Άδεια παραγωγής: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

2. Προσφορά σύνδεσης: ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ (αν P<8ΜW, αν το έργο είναι μικρότερο από 8MW, την Προσφορά Σύνδεσης την εκδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ, πρόκειται για μικρό έργο που συνήθως συνδέεται στο Δίκτυο Μέσης Τάσεως). Αν είναι μεγαλύτερο από 8 MW, την Προσφορά την εκδίδει ο ΑΔΜΗΕ (μεγάλο έργο που συνήθως συνδέεται στο Σύστημα Υψηλής Τάσεως).

3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Αρμόδια Αρχή: Αναλόγως με την ισχύ του έργου και τη χωροθέτηση εντός/εκτός του δικτύου Natura 2000, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ ή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας ΑΠΔ.

4. Υπηρεσίες:

α) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,

β) ΓΕΕΘΑ, όπου πριν από την τελική γνώμη εκφράζουν ξεχωριστά απόψεις τα τρία επιτελεία (ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΣ),

γ) Εφορείες Αρχαιοτήτων (Κλασικών & Βυζαντινών και Νεότερων Μνημείων),

δ) Διεύθυνση Χωροταξίας ΥΠΕΝ,

ε) Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ.Α.Α.,

στ) Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχείο, Διεύθυνση Δασών ΠΕ, Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών οικείας ΑΠΔ, Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ).

5. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (για έργα εντός Νatura 2000).

6. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (για έργα εντός Νatura 2000).

7. ΕΟΤ.

8. Δ/νση Πιστοποίησης του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

9. Υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΝ.

10. Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας ΠΕ. Πολύ συχνά γνωμοδοτεί και το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο

11. Άδεια εγκατάστασης (ομοίως και για άδεια λειτουργίας): ΥΠΕΝ ή ΑΠΔ (όμοια με περιβαλλοντική αδειοδότηση).

12. Σύμβαση σύνδεσης: ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ.

13. Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης: ΔΑΠΕΕΠ.

14. Λοιπές υπηρεσίες: α) Υπηρεσία Δόμησης οικείου δήμου για έκδοση άδειας δομησης, β) Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Λιμεναρχεία κ.λπ. σε περιπτώσεις έργων που απαιτούν παραχώρηση αιγιαλού.

Μα εδώ δεν είμαστε Τουρκία που αποφασίζει ένας, θα ισχυριστούν κάποιοι. Ναι, αλλά εδώ ερμηνεύουμε τα πράγματα όπως μας βολεύει. Θέλουμε δουλειές αλλά όχι έργα, θέλουμε καθαρή ενέργεια αλλά όχι αιολικά και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνουν ακόμα και δικαστικές αποφάσεις που αποσαφηνίζουν τα πράγματα αλλά να μην κινείται η μηχανή της ανάπτυξης- προώθησης ΑΠΕ.

Υπερβολές εταιρειών

Για να λέμε και τη σκάφη σκάφη, έγιναν υπερβολές και από την πλευρά εκπροσώπων εταιρειών, οι οποίοι παραγνώρισαν αρχικώς τις ανάγκες περιοχών του νησιωτικού χώρου ή άλλων περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας που δεν σηκώνουν εγκαταστάσεις ΒΑΠΕ (Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) – υπεράριθμες με άλλα λόγια ανεμογεννήτριες, διότι αλλάζει εντελώς η φυσιογνωμία του τόπου.

Σήμερα που το ειδικό χωροταξικό για τα ΑΠΕ είναι σε δημόσια διαβούλευση, πρέπει να ληφθούν υπόψη και η ανάγκη να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ αλλά και η προστασία, χωρίς υπερβολές, του φυσικού πλούτου της χώρας.

Αυτό που έχει σημασία είναι όταν ολοκληρωθεί το ειδικό χωροταξικό, να μην υπονομευτεί από τα περιφερειακά χωροταξικά, να μην έχουμε οριζόντιες απαγορεύσεις, διευκρινίζει ο κ. Λαδακάκος : «Άλλωστε τις επιτροπές απαρτίζουν άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους. Μπορούν να συνεννοηθούν για να αποφύγουμε ευτράπελες καταστάσεις. Μέχρι τώρα πάντως προχωράμε με το ειδικό χωροταξικό Σουφλιά, που περπατάει… Στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί πάνω από 2.000 ανεμογεννήτριες. Σχεδόν το 1/4 αυτών λειτουργούν σε περιοχές Natura 2000. Επομένως, δεν πρέπει να μιλάμε πλέον με εικασίες αλλά με βάση την πραγματική εμπειρία. Η Ελλάδα έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο στη θέσπιση ενός συνεκτικού και επαρκούς πλαισίου περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι μελέτες που εκπονούνται και οι έλεγχοι που γίνονται είναι άριστης ποιότητας. Πάντα υπάρχουν περιθώριο βελτίωσης. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου πλέον φθάνουμε σε ένα όριο υπερβολής, προσπαθώντας να διερευνήσουμε υποτιθέμενα προβλήματα ή πιθανολογούμενες επιπτώσεις που έχει γενικώς αποδειχθεί ότι δεν υφίστανται».

Νόμιμες οι ΑΠΕ σε δασικές – αναδασωτέες εκτάσεις

«Όπως και με παλαιότερες όμοιες αποφάσεις, έτσι και με την Ε΄ 2579/2018, το ανώτατο δικαστήριο παραμένει συνεπές στη νομολογία του, με βάση την οποία οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπηρετούν δημόσιο σκοπό και μπορούν νόμιμα να κατασκευάζονται σε δασική γη, δίχως να επέρχεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα της έκτασης, αλλά πάντα με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθούν επιπτώσεις στα οικοσυστήματα», μας είπε η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη για το περιβάλλον στο ελληνικό γραφείο του WWF: «Έτσι, όταν έχει εκδοθεί περιβαλλοντική άδεια για ένα αιολικό πάρκο, η κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της άδειας, ακόμα και εάν η έγκριση επέμβασης από τις δασικές υπηρεσίες εκδοθεί σε επόμενο στάδιο. Το δικαστήριο ορθά αναγνωρίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ ως ιδιαίτερης σημασίας «για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ειδικότερα τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών». Τονίζει επίσης με έμφαση ότι «ο δημόσιος σκοπός που υπηρετείται με τη λειτουργία των μονάδων αυτών πρέπει να ικανοποιείται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου και με τον περιορισμό στο ελάχιστο αναγκαίο της αλλοίωσης της δασικής μορφής των σχετικών εκτάσεων».

του Φίλη Καϊτατζή

 Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ