Navigation
13
Ιούλ
location
Αθήνα
29oC
Αίθριος - καθαρός
23 Μαρ 2015

Σαράντης: Αύξηση μεγεθών το 2015-πωλήσεις στα 268 εκ. ευρώ

sarantis Επιχειρήσεις

Αύξηση κερδών 7% και αύξηση εσόδων 8% προβλέπει για το 2015 ο όμιλος Σαράντη σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις που ανακοίνωσε η εταιρεία. Ειδικότερα, αναμένει για φέτος συνολικές πωλήσεις στα 268,4 εκ. ευρώ από 248 εκ. ευρώ του 2014, και λειτουργικά κέρδη 29,75 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 11% από το 2014 κατά το οποίο ήταν 25,64%. Τα κέρδη μετά από φόρους αναμένονται για φέτος αυξημένα κατά 7% στα 19,36 εκ. ευρώ από 17,14 εκ. ευρώ του 2014.

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2014, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2015.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σαράντη κατά το 2014 αποδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται μέσα σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης.

Ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε το έτος 2014 καταγράφοντας πωλήσεις ύψους € 248,44 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 236,59 εκ. ευρώ το 2013, αύξηση κατά 5,01%, η οποία προήλθε από την έντονη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου υποστηριζόμενη από τις συνεχείς ενέργειες προβολής και προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ξένες χώρες του Ομίλου. Η Ελλάδα αφενός, συνεισέφερε 35,79% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου, παρουσιάζοντας άνοδο πωλήσεων κατά 5,1% στα €88,93 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες, αφετέρου, που αντιπροσωπεύουν 64,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, συνέχισαν να διατηρούν την θετική πορεία τους σημειώνοντας άνοδο κατά 4,96% στα €159,51 εκ., που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά μέσο όρο 6,02% εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τα Κέρδη Προ Φόρων. Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 11,18% στα €25,64 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 13,76% στα €22,05 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 10,40% φτάνοντας τα €17,14 εκ. από €15,53 εκ. το 2013.

Οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική αυτή πορεία είναι η σημαντική οργανική ανάπτυξη του Ομίλου σε συνδυασμό με την σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στο περιθώριο μικτού κέρδους λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών και χαμηλότερου κόστους παραγωγής, τον έλεγχο στις λειτουργικές δαπάνες και την οικονομική ευρωστία του Ομίλου που του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί τις δραστηριότητές και τα επενδυτικά του πλάνα.

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID TM. κόστους €6,4 εκ. , την εξαγορά της δραστηριότητας του Noxzema στην Ελλάδα από την Procter & Gamble, κόστους €8,7 εκ., και έχοντας καταβάλει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2013, ύψους € 10,4 εκ., ο Όμιλος διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους €9,6 εκ.

Η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Η έμφαση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών κατηγοριών του Ομίλου μέσω ανανέωσης και εμπλουτισμού του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων μέσω συνεργειών στην παραγωγή, στην εξεύρεση εξαγορών κερδοφόρων και αναγνωρισμένων προϊόντων ομοιογενούς χαρακτήρα και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου.

Η επιχειρησιακή αριστεία επιτυγχάνεται μέσω μιας διαρκούς προσπάθειας για βελτιστοποίηση των μεγεθών του Ομίλου σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό διεθνές εμπορικό περιβάλλον με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και την αυξανόμενη οικονομική απόδοση.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 12η Μαίου 2015, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2014 ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict