Navigation
11
Μαΐ
location
Αθήνα
27oC
Αίθριος - καθαρός
21 Οκτ 2019

Πρόστιμα-φωτιά σε όσους δεν δηλώσουν στο Κτηματολόγιο!

Ακίνητα Νέα

Διπλό σοκ θα υποστούν μέσα στο 2020 και στο 2021 οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο, καθώς και υψηλότερα πρόστιμα θα πληρώσουν και πολλά περισσότερα έξοδα θα απαιτηθούν ώστε να διεκπεραιώσουν… αισίως τις υποθέσεις τους για να μην τα χάσουν!

Μέχρι στιγμής περίπου το 35% των ιδιοκτητών ακινήτων έχει προχωρήσει σε δήλωση των δικαιωμάτων τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και, με τους ρυθμούς που εξελίσσονται τα πράγματα, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2021, στα 3 ακίνητα το 1 θα είναι αδήλωτο! Ουσιαστικά, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περί τα 12 εκατ. δικαιώματα, βρίσκονται σε διαδικασία καταγραφής άλλα 10 εκατ. δικαιώματα, ενώ στα… αζήτητα βρίσκονται περίπου 11 εκατ.! Συνολικά, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια ανέρχεται σε 6.297.453.

Η νέα διοίκηση της Κτηματολόγιο ΑΕ βάζει τέλος στις παρατάσεις που είχαν δοθεί για δύο και τρεις φορές σε αρκετούς νομούς της επικράτειας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν δήλωσαν τα ακίνητά τους θα πρέπει να οπλιστούν με… υπομονή και βεβαίως να διαθέτουν λεφτά για τα επιπλέον έξοδα στα οποία θα μπουν και ταυτόχρονα για τα πρόστιμα που θα ακολουθήσουν.  Η διαδικασία των ενστάσεων ενέχει σημαντικό κόστος λόγω και της σχεδόν αναγκαστικής λύσης της σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων, ενώ ο καθορισμός του χρηματικού προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση εξαρτάται από την τοποθεσία, καθώς και αν ανήκει σε αστική ή αγροτική περιοχή. Πέρα από τον παράγοντα της τοποθεσίας, άλλα στοιχεία που καθορίζουν το πρόστιμο είναι η έκταση του ακινήτου, το αν έχει δομηθεί καθώς και άλλα.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι, σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα πληρώσουν πρόστιμο. Αυτό που θα πληρώσουν, αρχικά, είναι το πάγιο τέλος κτηματογράφησης (€35) και αργότερα θα τους έρθει το σύνολο της «λυπητερής». Σύμφωνα με τον νόμο, ό,τι δεν δηλώνεται περιέρχεται μετά την 7ετία στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητεί νομοθετική παράταση για την προθεσμία των 20 ετών για όλα τα προγράμματα κτηματογράφησης. Επιπλέον, χιλιάδες ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με το τεκμήριο κυριότητας ακίνητης περιουσίας, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κύριοι ενός ακινήτου προσκομίζοντας τίτλους ακόμη και από το… 1880! Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όσοι έχουν εκτάσεις που κάποτε ήταν χαρακτηρισμένες ως δασικές. Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δείξουν μεγάλη προσοχή στις περιπτώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, τα οποία έχουν ουσιαστική αξία για το Κτηματολόγιο όταν φέρουν την υπογραφή και των όμορων ιδιοκτητών (συνοριτών). Οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αγρονόμοι-τοπογράφοι εφιστούν την προσοχή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος λαθών στη δήλωση τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της αξίας εντός ακινήτου καθώς και στην απώλεια δυνατότητας δόμησης.

Τι γίνεται με τις ενστάσεις

Χιλιάδες ενστάσεις για ακίνητα που έχουν δηλωθεί ή πρόκειται να δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες τους στο Κτηματολόγιο έχουν ανοίξει έναν φαύλο κύκλο με την ελληνική γραφειοκρατία.

Σήμερα, εκκρεμούν στις επιτροπές εκατοντάδες χιλιάδες ενστάσεις που κατατίθενται είτε από το Ελληνικό Δημόσιο, είτε κατά αυτού είτε κατά ιδιωτών (συνοριτών). Σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει ένσταση, αποστέλλεται από την Κτηματολόγιο ΑΕ ένας φάκελος, ο οποίος επιβεβαιώνει την καταχώρηση της ένστασης. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται αυξημένη προσοχή, επειδή προϋπόθεση του παραδεκτού για την εξέταση της αίτησης διόρθωσης ή ένστασης από την Επιτροπή είναι η κοινοποίησή της, από τον ενιστάμενο, στα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα ή ακίνητα επηρεάζονται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κοινοποιήσει άμεσα φωτοαντίγραφο της ένστασης σε όλους τους επηρεαζόμενους που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα. Αν δεν γίνει αυτή η κοινοποίηση, η ένσταση του δεν θα συζητηθεί από την επιτροπή.

Η κοινοποίηση στα επηρεαζόμενα πρόσωπα γίνεται με επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Η κοινοποίηση δεν είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που ο θιγόμενος έχει υποβάλει στο Κτηματολόγιο υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρει ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της ένστασης. Επιπλέον, δεν υπάρχει προθεσμία για τη σχετική κοινοποίηση και αρκεί αυτή να έχει πραγματοποιηθεί έως τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής με την ύπαρξη κάποιου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου. Αν κάποιος έχει καταθέσει ένσταση και δεν του έχουν κοινοποιηθεί ο τόπος και ο χρόνος εκδίκασης, τότε οφείλει να ενημερωθεί από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς και από τον επίσημο ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ, www.ktimatologio.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Επίσης, τα πινάκια των αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων τοιχοκολλούνται στον χώρο συνεδρίασης κάθε Επιτροπής και στο δημοτικό κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής. Άρα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να ενημερώνεται καθημερινά για την εκδίκαση των ενστάσεων. Μάλιστα, αν για κάποιον λόγο χαθεί η εκδίκαση της ένστασης, τότε ο ενιστάμενος δεν μπορεί να ζητήσει άλλη ημερομηνία συζήτησης.

Στην εκδίκαση της ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από δύο νομικούς και από έναν τοπογράφο-μηχανικό, μπορεί να παρασταθεί κάποιος αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ επιτρέπεται και η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων. Πάντως, η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει ότι η παρουσία δικηγόρου εξασφαλίζει την κατά το καλύτερο δυνατό υποστήριξη των δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα έχει μια εισήγηση για την εκάστοτε ένσταση, η οποία είναι είτε θετική είτε αρνητική, αναφέροντας και τους σχετικούς λόγους. Αν η εισήγηση είναι αρνητική, τότε ο ενιστάμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτής και έχει προθεσμία έως δύο εβδομάδες, ώστε να υποβάλει υπόμνημα με συμπληρωματικά έγγραφα προς τεκμηρίωση του αιτήματός του και υποστήριξη της ιδιοκτησίας του.

Ο ενιστάμενος μπορεί να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του και που υποστηρίζουν το δικαίωμά του, καθώς και οτιδήποτε άλλο προκύψει με βάση και την εισήγηση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται αφορούν πρόδηλο σφάλμα, δηλαδή λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου, του είδους του καταχωρισθέντος δικαιώματος και της αναγραφής του τίτλου κτήσης ή αφορούν διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, δηλαδή της θέσης, του σχήματος, των ορίων και του εμβαδού, ενώ υπάρχουν και οι ενστάσεις για αιτήσεις αλλαγής δικαιούχου (εκτοπισμός).

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ
  • pict
  • pict

pict

pict