Navigation
6
Μαΐ
location
Αθήνα
30oC
Αραιή συννεφιά
31 Δεκ 2018

Προοπτικές μετεξέλιξης της ενεργειακής αγοράς το 2019

ηλεκτρικη ενεργεια ΔΕΗ Επιχειρήσεις | Νέα

Τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και τις προοπτικές που διαγράφονται για το 2019 παρουσιάζει ο Αντώνης Μεταξάς υπό τη διπλή του ιδιότητα ως επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ως προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης.

Προσαρμοστικότητα

«Οι εξελίξεις στην πορεία των ενεργειακών θεμάτων στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το 2019 επικαθορίζονται από την έννοια της μεταβλητότητας. Ενόψει αυτού του δεδομένου, κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας ή και επιβίωσης των ενεργειακών παικτών είναι το χαρακτηριστικό της προσαρμοστικότητας.

Για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, καταλύτη εξελίξεων αποτελεί για ακόμα μία χρονιά η στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση που συνιστά και το βασικό εργαλείο εφαρμογής των πολιτικών και επιδιώξεών της στον ενεργειακό τομέα. Στους δομικούς άξονες, που συγκροτούν τη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης, κυρίαρχη θέση έχει ο στόχος της ασφάλειας και αλληλεγγύης, όπου η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η ενεργειακή ασφάλεια και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών αποτελούν βασική επιδίωξη. Υπό αυτό το πρίσμα, στην Ελλάδα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου –διασυνδετήριους (interconnectors) και διαμετακομιστικούς (translanational) – μέσω των οποίων φυσικό αέριο θα εισέρχεται και εξέρχεται των ελληνικών συνόρων».

Διαφοροποίηση

«Η ολοκλήρωση των εργασιών του αγωγού TAP αλλά και η αυξημένη πιθανότητα υλοποίησης του αγωγού East Med εντάσσονται ακριβώς μέσα στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας της ΕΕ ενώ παράλληλα τοποθετούν την Ελλάδα στο κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων και επιδιώξεων όλων των μεγάλων δρώντων της περιοχής. Ο αγωγός ΤΑΡ πλέον θα μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας. Αντίστοιχα, η αναμενόμενη στο πρώτο τρίμηνο του 2019 επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας για τον αγωγό East Med, που θα συνδέει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Κύπρου και Ισραήλ με τις ευρωπαϊκές αγορές, εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς διαφοροποίησης. Τα παραπάνω έχουν την ισχυρή στήριξη της ΕΕ αλλά και των ΗΠΑ, ενώ αντίστοιχα βρίσκουν αντίθετη τη Ρωσία. Οι δε προεκτάσεις τους σε διεθνοπολιτικό επίπεδο είναι σημαντικές. Τα προβλήματα, για παράδειγμα, με τις εντάσεις που δημιουργεί η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΖ πηγάζουν από τις προσπάθειες της Λευκωσίας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες από τη στρατηγική διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών της ΕΕ.
Στη μετεξέλιξη και αναδιάρθρωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς μέσα στο 2019 συμβάλλουν και οι θετικές εξελίξεις με την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού IGB και της εγκατάστασης επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα, που εκτός από ενίσχυση της χώρας σε διεθνοπολιτικό επίπεδο προκαλούν και ενίσχυση της απασχόλησης στις ευαίσθητες τοπικές κοινωνίες της Θράκης».

Στρατηγική

«Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, παράγει επίσης σημαντικές εξελίξεις στη χώρα μας για το 2019. Η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στοχεύει στην αντιμετώπιση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να πραγματωθεί η στρατηγική για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα 2/3 του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα της ΕΕ χωρίς ρυθμιστικά ή τεχνικά προσχώματα. Το ιδιαίτερο βάρος, που δίδεται για τον σκοπό αυτόν και στη διαπραγμάτευση ενεργειακών πόρων, καθιστά κρίσιμη τη λειτουργία ενός εύρωστου και ανταγωνιστικού χρηματιστηρίου ενέργειας. Η ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας αποτελεί κομβική εξέλιξη για την ερχόμενη χρονιά.

Εξίσου κρίσιμης σημασίας θα πρέπει να θεωρείται η επόμενη χρονιά και για το έργο διασύνδεσης με ηλεκτρικό καλώδιο 2GW του Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, υπό το όχημα του EuroAsia Interconnector. Το έργο αποτελεί τη βασική έκφραση της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στον τομέα του ηλεκτρισμού για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου δύναται να παράγει σημαντικές εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας».

Τρίτη διάσταση

«Η τρίτη διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, που αφορά τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, είναι αυτή που δύναται να παράγει εξελίξεις με ευρύτατες επιπτώσεις όχι μόνο στα στενά πλαίσια του ενεργειακού τομέα αλλά και γενικότερα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων σε ρυπογόνες μονάδες και η διαφαινόμενη αύξηση του κόστους στο αντίστοιχο χρηματιστήριο ρύπων καθίστανται καθοριστικοί παράγοντες για το μέλλον των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας, επηρεάζουν το μέλλον της ΔΕΗ και κατά συνέπεια των τοπικών κοινωνιών αλλά και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέονται με αυτή. Το 2019 αποτελεί σημαντική χρονιά για το μέλλον των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και παράγει εξελίξεις για όλα τα παραπάνω.
Σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντάσσεται και το μέλλον των ΑΠΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ένταξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο εθνικό σύστημα εξισορρόπησης δύναται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα για τους παραγωγούς ΑΠΕ, οδηγώντας αναπόφευκτα σε δομικές αλλαγές στον κλάδο. Ο κομβικός ρόλος της επέκτασης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας διαφαίνεται και από τις στρατηγικές ενίσχυσης της παρουσίας τους στον χώρο από τα ΕΛΠΕ και τη ΔΕΗ, κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να αναμένουμε σε πλήρη εξέλιξη ήδη από το 2019».

Λειτουργικό μοντέλο αγοράς

Η επόμενη χρονιά, συνεχίζει ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης, «σηματοδοτεί την υλοποίηση και στη χώρα μας του σχεδιασμού της ΕΕ για τις ενεργειακές κοινότητες. Η προσαρμογή του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου δίδει πλέον ουσιαστική προοπτική στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, στην εμπλοκή δηλαδή στην παραγωγή ενέργειας, συνεταιρισμών πολιτών και φορέων στη διαδικασία μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Στο γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενέργεια και της στροφής προς ένα πιο λειτουργικό μοντέλο αγοράς μακριά από τον κυρίαρχο ρόλο καθετοποιημένων κρατικών μονοπωλίων, εντάσσονται και οι επιμέρους αποκρατικοποιήσεις ενεργειακών δομών και δικτύων στη χώρα μας. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, ο εν εξελίξει διαγωνισμός για τα ΕΛΠΕ και ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ προβλέπεται να επηρεάσουν σημαντικά τον ενεργειακό τομέα της χώρας μας για το 2019».

του Φίλη Καϊτατζή

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ