Navigation
26
Νοέ
location
Αθήνα
16oC
Αίθριος - καθαρός
30 Νοέ 2015

“Πράσινο Φως” στην Τρ. Πειραιώς από την DG Comp

Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζες

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χορήγηση κρατικής βοήθειας προς την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου, χωρίς περιορισμό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Ελλάδα.

H  επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση πρότεινε αλλαγές στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Πειραιώς που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, επιπλέον της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης που εφαρμόζεται ήδη.

Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και κάποιες τροποποιήσεις των προθεσμιών για τις αλλαγές στην μακροοικονομική κατάσταση της τράπεζας, καθώς και μια δέσμευση για την περαιτέρω πώληση assets της τράπεζας εκτός Ελλάδας, που δεν ανήκουν στον πυρήνα της.

  • Η Ευρ. Επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις δυσκολίες της Πειραιώς δεν προήλθαν από την ανάληψη υπερβολικού ρίσκου, αλλά από την αβεβαιότητα και από τις εξελίξεις που οδήγησαν στη συμφωνία του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα τον Αύγουστο.

Η Κομισιόν, διαπίστωσε ότι τα μέτρα που προτάθηκαν στο αναθεωρημένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι επαρκή για να περιορίσουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της κρατικής βοήθειας και, συγκεκριμένα, δεν ζήτησε την συρρίκνωση των δραστηριοτήτων χορήγησης δανεισμού στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα, η Κομισιόν έχει εγκρίνει πρόσθετη κρατική ενίσχυση 2,72 δισ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικής ενίσχυσης της ΕΕ, στη βάση ενός τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο πλαίσιο του ισχύοντος προγράμματος αναδιάρθρωσης τον Ιούλιο του 2014, μαζί με όσα προβλέπονται στο τροποποιημένο σχέδιο, θα δώσουν τη δυνατότητα στην Τράπεζα Πειραιώς να εξασφαλίσει τον δανεισμό προς την ελληνική οικονομία σύμφωνα με τους κανόνες κρατικής βοήθειας της ΕΕ, ιδιαίτερα το Banking Communication του 2013 και την Οδηγία για την Τραπεζική Ανάκαμψη και Εξυγίανση.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η ευρωπαία επίτροπος επικεφαλής για την πολιτική ανταγωνισμού, Μαργκρεθ Βεσταγκερ δήλωσε:

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καλύψει ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών της αναγκών από ιδιώτες επενδυτές. Αυτό αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των αγορών. Η πρόσθετη στήριξη και η περαιτέρω υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να επιτρέψει στην τράπεζα να επιστρέψει στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, στις 31 Οκτωβρίου 2015, η συνολική αξιολόγηση που διεξήχθη από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ για να εξασφαλίσει ότι οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, εντόπισε κεφαλαιακό έλλειμμα 4,93 δισ. ευρώ για την Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε να καλύψει συνολικά 1,94 δισ. ευρώ από αυτές τις μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες μέσω ιδιωτικών μέσων (υφιστάμενοι πιστωτές, μέσω εθελοντική ανταλλαγή τίτλων για νέες μετοχές, και νέοι επενδυτές μέσω της ΑΜΚ).

Ο SSM ενέκρινε επίσης πρόσθετες ενέργειες κεφαλαίου 271 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Πειραιώς έχει αντλήσει επαρκή κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες που προέκυψαν με το βασικό σενάριο της συνολικής αξιολόγησης του SSM.

Το επίπεδο των ιδιωτικών κεφαλαίων είναι μια ένδειξη για την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της τράπεζας. Επίσης δείχνει ότι οι συνεισφορές από junior και senior κατόχους ομολόγων, μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για την διοχέτευση κεφαλαίων των φορολογούμενων για την στήριξη των τραπεζών, διατηρώντας παράλληλα την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών ανέρχεται σε 2,72 δισ. ευρώ (όπως προσδιορίζεται στο λεγόμενο δυσμενές σενάριο της ολοκληρωμένης αξιολόγησης του SSM) και θα καλυφθεί από πρόσθετη κρατική βοήθεια από το ΤΧΣ.

Η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από τον ESM στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την Ελλάδα, με τα 10 δισ. ευρώ χρηματοδότησης να γίνονται διαθέσιμα για την κάλυψη πιθανών κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού τομέα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ