Navigation
24
Οκτ
location
Αθήνα
23oC
Αρκετά σύννεφα
12 Ιούν 2017

Πώς να ξεφύγετε από τη «δαγκάνα» των τεκμηρίων

Συντάξεις-Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Δαπάνες διαβίωσης, σπίτια, Ι.Χ. σκάφη, κάρτες και καθετί που παράγει δαπάνη.

Αν η διαφορά αυτή, μεταξύ εισοδήματος και τεκμηρίων, καλυφθεί, τότε δεν υπάρχει πρόσθετη φορολογία. Αν δεν καλυφθεί, ο πρόσθετος φόρος είναι γεγονός…

Ωστόσο, όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν αυτές τις διαφορές φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αν έχουν τα εξής πρόσθετα στοιχεία.

Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου αναλύει τα πάντα γύρω από τον νόμο.

1. Εισοδήματα προηγούμενων ετών που δεν αναλώθηκαν τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή, με «ανάλωση κεφαλαίου» καλύπτεται η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος και εσόδων έως και 30 έτη πριν! Σε αυτό βοηθάει η άθροιση πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.

Από αυτά αφαιρούνται οι δαπάνες.

2. Εισοδήματα του προηγούμενου έτους τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με άλλον τρόπο, όπως η αποζημίωση λόγω απόλυσης, τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ.

3. Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, όπως εφάπαξ ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία.

4. Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών.

5. Συνάλλαγμα που έφερε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2015.

6. Δάνειο από τράπεζες.

7. Ποσά από δωρεές – γονικές παροχές.

8. Κέρδη λαχείων ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ., τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.

9. Ενοίκια

Τα τεκμήρια κατοικίας 

Το τεκμήριο για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως: Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ. Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ. Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ. Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ. Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ.

Τεκμήρια βοηθητικών χώρων

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου. Αυτά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και άνω. Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20%. Επίσης, για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%.

Τεκμήρια αυτοκίνητων 

Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., υπολογίζονται σε 4.000 ευρώ. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Τεκμήρια διδάκτρων – οικιακών βοηθών

Τα δίδακτρα που πληρώθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Τα ποσά μισθοδοσίας που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Σκάφη αναψυχής

Για μηχανοκίνητα σκάφη μέχρι 5 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Για όσα έχουν μήκος πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ορίζεται στο ποσό των 12.000 ευρώ.

Οικοδομές

Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι οι δαπάνες του φορολογουμένου για: την αποπεράτωση οικοδομών, την απόκτηση (αγορά κ.λπ.) ακινήτων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών ή πλοίων αναψυχής, για την αγορά κινητών αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 8.130 ευρώ ή 10.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ (έργων τέχνης, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ.), την αγορά ή τη σύσταση επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, για τη χορήγηση δανείων, για δωρεές χρηματικών ποσών.

Οι φόροι

Η διαφορά εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστές 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ, 29% από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ, 37% από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ και 45% πάνω από τα 40.000 ευρώ, αντί 26% μέχρι τα 50.000 ευρώ και 33% πάνω από τα 50.000 ευρώ που ίσχυσε για το φορολογικό έτος 2015.

Επιπλέον, θα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% επί του κύριου φόρου εισοδήματος.

Εξαιρέσεις τεκμηρίων

Τα τεκμήρια δεν εφαρμόζονται:

α) Για τους Έλληνες ομογενείς και γενικά για τους κατοίκους εξωτερικού με μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες ή και ένα ή περισσότερα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα.

β) Για κάθε επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

γ) Για το αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή για το ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό.

του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 10/6

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ  • pict
  • pict

pict

pict