Navigation
18
Σεπ
location
Αθήνα
37oC
Αίθριος - καθαρός
6 Απρ 2021

Ποιοι σώζουν την πρώτη κατοικία τους έως τις 31 Μαΐου

πλειστηριασμοι Νέα

Παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών, των εξώσεων και των κατασχέσεων που αφορούν την πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν και των οικογενειών τους από την πανδημία.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται όλοι οι πλειστηριασμοί έως τις 13 Μαΐου 2021, ενώ προστατεύεται πλήρως η πρώτη κατοικία των πληγέντων από την πανδημία έως τις 31 Μαΐου 2021.

Ωστόσο, για να ανασταλούν τα «καταδιωκτικά μέτρα», θα πρέπει να πληρούνται μια σειρά προϋποθέσεις που σχετίζονται με το ύψος της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, τα περιουσιακά στοιχεία και τη συγκεκριμένη μείωση εισοδημάτων σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή.

Η προστασία για τους πληγέντες

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτόν έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

Ειδικότερα, πληγέντες θεωρούνται:

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

·     Για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%.

·     Για ποσά από 1.000,01 του ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

·     Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

γ) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις.

δ) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις.

ε) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.

στ) Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ή του μηχανισμό «Συν-Εργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία

Πέραν των παραπάνω οικονομικών προϋποθέσεων, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, να μην υπερβαίνει τα 17.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 13.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβίο ή συμβία και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Παραδείγματα οφειλετών – σύγκριση παλιού και νέου νόμου

1. Οφειλέτης με εισόδημα 5.000 ευρώ μηνιαίως και δύο σπίτια (α’ κατοικία και εξοχική κατοικία) αξίας πάνω από 1 εκατ. ευρώ:

α) Με το παλιό καθεστώς, υπέβαλε αίτηση στον νόμο Κατσέλη το 2018 και έλαβε δικάσιμο ημερομηνία για το 2032. Μέχρι τότε πληρώνει μόνο 50 ευρώ τον μήνα στις τράπεζες. Όταν φτάσει η ώρα της δίκης, τότε παραιτείται μία ημέρα πριν από το δικαστήριο και αιτείται στην τράπεζα να ρυθμίσει τα χρέη του. Άρα προστάτεψε ολόκληρη την περιουσία του, πληρώνοντας αμελητέα ποσά (συγκριτικά με την ικανότητα αποπληρωμής του) για μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) Με τον νέο νόμο για τη 2η ευκαιρία, θα καλούνταν εντός δύο μηνών (το αργότερο) να πληρώσει, αλλιώς θα χάσει την περιουσία του. Είναι εφικτή η ρύθμιση σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.

2. Μακροχρόνια άνεργος με μοναδικό εισόδημα το κοινωνικό επίδομα και ένα σπίτι πρώτη κατοικία αξίας 50.000 ευρώ:

α) Με το παλιό καθεστώς, υπέβαλε αίτηση στον νόμο Κατσέλη το 2015 και έλαβε δικάσιμο ημερομηνία για το 2018. Γίνεται το δικαστήριο και εκδίδεται η δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη, η οποία ορίζει να πληρώνει 160 ευρώ κάθε μήνα για 25 έτη. Αδυνατεί να τα πληρώσει, και έτσι αθετεί τη δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου χάνει την προστασία της α’ κατοικίας που έλαβε και καταλήγει σε έξωση.

β) Με τον νέο νόμο υποβάλλει αίτηση για 2η ευκαιρία και του διαγράφονται όλα τα χρέη. Η πρώτη κατοικία αποκτάται από τον ειδικό ιδιωτικό φορέα και του παρέχει μίσθωση για 12 έτη. Το κράτος καταβάλλει το μηνιαίο μίσθωμα, μέσω του κοινωνικού επιδόματος στέγασης. Συνεπώς, ο πολίτης παραμένει στην α’ κατοικία του (δηλαδή αποφεύγει την έξωση) και έχει και το δικαίωμα να την αγοράσει ξανά στο μέλλον, εφόσον ανακάμψει οικονομικά.

3. Επιχειρηματίας ιδιοκτήτης επιχείρησης με επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη στο μαγαζί του και στην πρώτη κατοικία του με ετήσια έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ και δύο εργαζομένους:

α) Με το παλιό καθεστώς, υπέβαλε αίτηση στον νόμο Κατσέλη και μετά από μερικούς μήνες απορριπτόταν, επειδή έχει «εμπορική ιδιότητα». Άρα έχανε και την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική του στέγη και βρισκόταν αντιμέτωπος με μια έξωση.

β) Με τον νέο νόμο υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών και αποπληρώνει τα χρέη του σε 240 δόσεις. Εάν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μια ρύθμιση, τότε υποβάλλει αίτηση για δεύτερη ευκαιρία και του διαγράφονται όλα τα χρέη. Η πρώτη κατοικία αποκτάται από τον ειδικό ιδιωτικό φορέα και του παρέχει μίσθωση για 12 έτη. Το κράτος καταβάλλει το μηνιαίο μίσθωμα, μέσω του κοινωνικού επιδόματος στέγασης. Συνεπώς, ο πολίτης παραμένει στην α’ κατοικία του (δηλαδή αποφεύγει την έξωση) και έχει και το δικαίωμα να την αγοράσει ξανά στο μέλλον, εφόσον ανακάμψει οικονομικά. Παράλληλα, αμέσως μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεύτερης ευκαιρίας, έχει το δικαίωμα να ανοίξει μια νέα επιχείρηση και να ξανά δραστηριοποιηθεί.

Κυβερνητικές πηγές: Προτεραιότητα η προστασία της πρώτης κατοικίας

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση της ΝΔ «από την πρώτη μέρα, έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία της πρώτης κατοικίας». Όπως ανέφεραν τα ίδια στελέχη, «πριν από την 7η Ιουλίου 2019, τη διετία 2017-2019, είχαν διενεργηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 25.000 πλειστηριασμοί. Ελλείψει οποιουδήποτε ελέγχου, στις ευεργετικές ρυθμίσεις είχαν παρεισφρήσει χιλιάδες στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι και υψηλά εισοδήματα απολάμβαναν και όλη την περιουσία τους –και όχι μόνο την πρώτη κατοικία τους– είχαν προστατευμένη».

Στο πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση έως τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

«Θέσπισε τη “δεύτερη ευκαιρία” για ρύθμιση χρεών έως και σε 240 δόσεις (διπλάσιες από τις έως τότε προβλέψεις), με κρατική επιδότηση σε ευάλωτα νοικοκυριά και αποτροπή εξώσεων, με επαναμίσθωση ή επαναγορά.

Με το πρόγραμμα “Γέφυρα” επιδοτήθηκε το δάνειο της πρώτης κατοικίας σε νοικοκυριά που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Έχουν ήδη καταβληθεί 47,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στην επιδότηση 110.037 δανείων, σε 69.443 δικαιούχους.

Από τη “Γέφυρα 2” αναμένεται να ωφεληθούν 100.000 περιπτώσεις δανείων.

Ζήτησε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προχωρήσουν σε διμερείς ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με αποτέλεσμα έως τον Δεκέμβριο του 2020 να ρυθμιστούν περίπου 397.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 21,2 δισεκατομμύρια ευρώ».

Επίσης «με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, εξαιτίας της πανδημίας “πάγωσαν” τον Μάρτιο του 2020, και με διαδοχικές παρατάσεις για ένα χρόνο, οι δόσεις των δανείων».

Στο ίδιο πλαίσιο, λόγω των έκτακτων συνθηκών στις δύο περιόδους καραντίνας, «πάγωσαν» όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (εξώσεις, πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, διαταγές πληρωμής).

Με βελτιώσεις στον νόμο για τα «κόκκινα δάνεια» περίπου 6.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους.

της Αμαλίας Κάτζου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ