Navigation
14
Μαΐ
location
Αθήνα
24oC
Νεφοσκεπής
17 Ιούν 2020

Ποιοι επαγγελματίες δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ή 300 ευρώ για τον Μάιο (ΠΙΝΑΚΕΣ)

χρήματα-λεφτά Χρήμα & Πολίτης

Δεύτερος γύρος για την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους ελεύθερους επαγγελματίες για τον μήνα Μάιο. Για όσους ίσχυσαν τα έκτακτα μέχρι 18η Μαΐου 2020 και όσους παρέμειναν και μετά την ημερομηνία.

Δημοσιεύθηκε λοιπόν η απόφαση 16.6.2020 με την οποία ορίζεται  αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020.

Με τους ΚΑΔ για τις δραστηριότητες που την δικαιούνται:

Άρθρο 1

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

  1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού:

α) Ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της περίπτωσης α’ του άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19,

β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περίπτωσης β’ του άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

  1. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
  2. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ. C(2020)3156/8.5.2020, και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.

 

Άρθρο 2

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ’ άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού:

α) Όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 ή

β) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Ειδικά οι επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.

β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.

γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές).

 

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης

  1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 25η Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».
  2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:

α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,

β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.

  1. Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα Ι ή του συνημμένου πίνακα ΙΙ, επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
  2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
  3. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της.

Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν για το διάστημα από 1η Μάίου ως και 31η Μάίου. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Για τα 534 ευρώ – Δείτε ΠΙΝΑΚΑΣ_1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το μήνα Μάιο. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Για τα 300 ευρώ –  Δείτε ΠΙΝΑΚΑΣ_2

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ