Navigation
5
Αυγ
location
Αθήνα
34oC
Αίθριος - καθαρός
19 Απρ 2016

Περιμένει τους δανειστές ο αναπτυξιακός νόμος

Επενδύσεις Οικονομία

Από το “σκίσιμο των Μνημονίων” και τον “διωγμό κλοτσηδόν του ΔΝΤ” η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ανακρούσει πρύμναν και πλέον τίποτα δεν κινείται στη χώρα χωρίς την απαραίτητη συναίνεση των δανειστών. Ομοίως και ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για να φύγει το “κάρο από την λάσπη” της ελληνικής οικονομίας, αλλά ακόμα περιμένει τι θα αποφανθούν οι δανειστές.

Ο γ.γ. Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Λόης Λαμπριανίδης, μιλώντας σε φόρουμ για την προσέλκυση επενδύσεων είπε ότι αναμφίβολα στη χώρα μας είναι πλέον δύσκολο το περιβάλλον για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς οι δυσκολίες επιτάθηκαν στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης και τόνισε ότι ο αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλες δράσεις όπως ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό συμβούλιο, λοιπές δράσης ενίσχυσης επενδύσεων, αλλά και αναμόρφωσης του λειτουργικού πλαισίου της οικονομικής δραστηριότητας.  Ο κ. Λαμπριανίδης, παρουσίασε τις καινοτομίες αλλά και τις τροπολογίες που θα ακολούθησουν για την προσέλκυση επενδύσεων

Καινοτομίες Νόμου
1. Τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο για να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις.
2. Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης: εξωστρέφεια, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης,  κλάδοι (ΤΠΕ – αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα ), Ειδικές Περιοχές (Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές), ΒΕΠΕ  Βιομηχανικές Περιοχές/ Ζώνες Καινοτομίας…, υψηλή προστιθέμενη αξία  Δίνουμε κεφαλαιακές ενισχύσεις, που άλλως δεν παρέχονται και άλλοτε μεγαλύτερες κεφαλαιακές, για τις περιπτώσεις που παρέχονται.
3. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές
4. Ενίσχυση πρωτίστως με φοροαπαλλαγές, καθώς μέσω αυτών ενισχύουμε πλέον και κυρίως την απόδοση και όχι όπως κυρίως ίσχυε μέχρι σήμερα, την ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος.
5. Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ.
6. Απλοποίηση των διαδικασιών Με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και ταυτόχρονη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
7. Τέλος, θέλω να επισημάνω μια «αφανή» καινοτομία που ελπίζω να αποτυπωθεί στα θετικά αποτελέσματα του Νόμου. Υπήρξε ουσιωδώς διαφορετική διαδικασία σχεδιασμού και σύνταξης του αναπτυξιακού νόμου: ήτοι, ουσιαστική διαβούλευση για μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων, τα οποία λάβαμε. Πρέπει να επισημανθεί επίσης η ουσιαστική συμμετοχή της υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και η αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της.
Τροπολογίες για το νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις
Παράλληλα με τον αναπτυξιακό νόμο θα καταθέσουμε τροπολογίες για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό:

  • Στρατηγικές επενδύσεις (Ν. 3894 /2010 Ν.  4072/2012, Ν. 4146/2013) Επανεξετάζουμε τί συνιστά στρατηγική επένδυση, τί είδους ωφελήματα της παρέχουμε κτλ.
  • Business centers – αλλοδαπές εταιρείες  που εγκαθιστούν στην Ελλάδα γραφεία για την παροχή υποστηρικτικών ενδοομιλικών υπηρεσιών  (Ν. 3427/2005 – κεφ. Στ). Στόχος μας η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τέτοιων επιχειρήσεων και η επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.
  • Κώδικας Μετανάστευσης (Ν.4251/2014 –άρ. 16), ο οποίος επιτρέπει την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτης χώρας (επενδυτές ή/και στελέχη), εάν πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει «θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία». Στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί περισσότερο και ποιοτικά ανώτερο αλλοδαπό επιχειρηματικό δυναμικό, με συμβολή τόσο κεφαλαιακή όσο και εργασιακή προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict