Navigation
17
Σεπ
location
Αθήνα
32oC
Αίθριος - καθαρός
24 Μαρ 2015

“Πέφτουν” οι υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων

icap1 Νέα

Μείωση παρουσιάζει η ζήτηση για υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών κτιρίων την τελευταία τετραετία, ενώ η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 10% περίπου το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης εκτιμάται για το 2014.

Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας της αγοράς (περίπου το 64%), ενώ το υπόλοιπο (36%) κάλυψε ο ευρύτερος δημόσιος τομέας.

Ο νομός Αττικής κάλυψε περίπου το 65% των συνολικών εσόδων 45 εταιρειών του κλάδου, ο νομός Θεσσαλονίκης το 11,5% ενώ το υπόλοιπο 23,5% καλύφθηκε από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης «Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.

Ο κλάδος των υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρομεσαίου μεγέθους, τοπικής εμβέλειας. Μεταξύ των επιχειρήσεων παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τόσο ως προς το μέγεθος (απασχολούμενο προσωπικό, πελατολόγιο, κλπ.) όσο και ως προς τον τρόπο οργάνωσης, το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και τη γεωγραφική κάλυψη. Οι μικρότερες κυρίως επιχειρήσεις ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το εν λόγω αντικείμενο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλες “συναφείς” δραστηριότητες που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της διαχείρισης κτηρίων (facility management).

Η ζήτηση για υπηρεσίες καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων προέρχεται από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Γεγονός είναι ότι, πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας τα τελευταία 10-15 έτη έχουν “ξεφύγει” από την παράδοση της απασχόλησης μόνιμου δικού τους προσωπικού για τις εξεταζόμενες υπηρεσίες και υιοθετούν τον θεσμό του “outsourcing” (ανάθεση ορισμένων λειτουργιών μιας επιχείρησης σε τρίτους).

Η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: «Η αξία της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (έσοδα των εταιρειών) παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2007-2010, αλλά με μειούμενο ρυθμό. Από το 2011 η εξεταζόμενη αγορά καταγράφει συνεχώς μείωση. Συγκεκριμένα, το 2011 η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 8,1%, το 2012 μειώθηκε κατά 13% περίπου και το 2013 ο κλάδος κατέγραψε απώλειες της τάξης του 10%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2014 αλλά με μικρότερο ρυθμό (περίπου 5,5%). Η πτωτική πορεία της αγοράς είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης από πλευράς του ιδιωτικού τομέα (κλείσιμο επιχειρήσεων, περιορισμός δαπανών κλπ), αλλά και της μείωσης των προϋπολογισμών έργων από πλευράς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι κάλυψε περίπου το 64% της συνολικής αξίας της αγοράς και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας το υπόλοιπο 36%».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κλαδικής Μελέτης, οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός του νομού στον οποίο δραστηριοποιούνται, ενώ αρκετές επεκτείνονται και σε πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, συνήθως μέσω συνεργασιών με μικρές “τοπικές” επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο νομός Αττικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας της αγοράς. Από την επεξεργασία των στοιχείων 45 εταιρειών του κλάδου (οποίες εκτιμάται ότι κάλυψαν το 65% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2013) προκύπτει ότι: το 65% περίπου των εσόδων τους το 2013 προήλθε από καθαρισμούς επαγγελματικών κτηρίων στο νομό Αττικής, 11,5% από το νομό Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο 23,5% από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός για τη διετία 2012-2013. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού βάσει δείγματος 32 επιχειρήσεων του κλάδου, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε οριακή μείωση το 2013 σε σχέση με το 2012 (-0,9%), ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 5,7%. Μείωση κατέγραψαν οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών του δείγματος, τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες (κατά 3,6%) όσο και οι βραχυπρόθεσμες (-4,2%).

Από τα αποτελέσματα χρήσεως διαπιστώνεται ότι, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,9% το 2013/2012, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε με αρκετά μικρότερο ρυθμό (κατά 1,5%). Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των άλλων εξόδων (χρηματοοικονομικών, μη λειτουργικών) οδήγησαν στη μείωση των καθαρών (προ φόρου) κερδών κατά 18,3%. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 6,9%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ
  • pict
  • pict

pict

pict