Navigation
30
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
8 Φεβ 2016

Παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Φοροδιαφυγή-Παρασκήνιο Χρήμα & Πολίτης

Με τον νέο φορολογικό νόμο, τέλος τα αυτόφωρα για τους οφειλέτες κάτω από 100.000 ευρώ, οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα διοικητικά μέτρα (κατασχέσεις κ.λπ.) αλλά όχι και τον εισαγγελέα

Του Παναγιώτη Στάθη

Εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις οφειλετών του Δημοσίου από 100.000 ευρώ και κάτω, που βρίσκονταν στα δικαστήρια, μπαίνουν στο αρχείο ή παύει η ποινική δίωξη σε βάρος τους με το νέο ποινολόγιο του φορολογικού νόμου (Ν. 4337/2015 -ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-15). Παράλληλα, σταματά η αυτόφωρη διαδικασία για κάθε οφειλή προς το Δημόσιο, επομένως οι οφειλέτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα διοικητικά μέτρα (κατασχέσεις κ.λπ.), αλλά όχι και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτά είναι τα βασικά κέρδη για τους μικροοφειλέτες του Δημοσίου που έφερε ο νέος φορολογικός νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε στις 17 Οκτωβρίου 2015 . Όπως εκτιμά ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο νόμος αυτός «προκάλεσε ριζικές μεταβολές, όσον αφορά τις ποινικές εκφάνσεις της φοροδιαφυγής και των χρεών προς το Δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα, η ψήφιση του νέου αυτού νόμου επέφερε την αναπροσαρμογή προς τα πάνω (δυνάμει του αρθρ. 8 του νόμου αυτού) των ποσών, που καθιστούν αξιόποινη τη συμπεριφορά της φοροδιαφυγής και των χρεών προς το Δημόσιο». Εν ολίγοις, μπαίνουν στο αρχείο ή παύει η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος φορολογουμένων αν οφείλουν:

-Κάτω από 100.000 ευρώ στο Δημόσιο.

-Κάτω από 100.000 ευρώ για φοροδιαφυγή.

-Κάτω από 50.000 ευρώ για ΦΠΑ.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότιοι εκκρεμείς μηνύσεις αρχειοθετούνται και δεν εκτελούνται οι ποινές που έχουν επιβληθεί για ποσά κάτω από 100.000 φοροδιαφυγή ή χρέη και 50.000 ΦΠΑ. Παράδειγμα:

-Με τον παλιό νόμο μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 75.000 ευρώ ήταν κακούργημα με ποινές από 5 έως 20 χρόνια.

-Με τον νέο νόμο, για κάποιον που έχει καταδικαστεί π.χ. σε 5 χρόνια κάθειρξη για μη απόδοση ΦΠΑ 45.000 ευρώ, η ποινή του δεν εκτελείται.

Σημαντικό,επίσης, είναι ότι,πλέον, δεν υπάρχει αυτόφωρη διαδικασία για κανένα φορολογικό αδίκημα, πλημμέλημα ή κακούργημα, χρέη προς το Δημόσιο, φοροδιαφυγή στο εισόδημα, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ. Μάλιστα, ο κ.Δημητρακόπουλος επισημαίνει ότι αυτό το μέτρο δεν προσέφερε ουσιαστικά τίποτα πέραν του όσου που στηνόταν με τις προσαγωγές ανθρώπων που απλώς δεν είχαν τη δυνατότητα  –λόγω κρίσης– να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.Αντίθετα, δρακόντειες είναι οι ποινές για την υψηλή φοροδιαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ και τη μη απόδοση ΦΠΑ πάνω από 100.000 ευρώ. Οι ποινές εκεί είναι από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγείο κ. Δημητρακόπουλος:

1. Συνιστά φοροδιαφυγή η μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης ΕΝΦΙΑ, καθώς και του φόρου εισοδήματος. Αν ο ετήσιος φόρος, που αποκρύπτεται υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, προβλέπεται φυλάκιση από 2 έως 5 χρόνια. Αν η απόκρυψη του αναλογούντος ετήσιου φόρου υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη από 5 έως 20 χρόνια.

2. Η μη απόδοση, εν όλω ή εν μέρει, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, αν υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος τα 100.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση 2 έως 5 ετών, αν –όμως– υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, τιμωρείται με κάθειρξη από 5 έως 20 χρόνια.

3. Η μη απόδοση, εν όλω ή εν μέρει, ο απατηλός συμψηφισμός ή έκπτωση ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ ανά διαχειριστικό έτος τιμωρείται από 2 έως 5 χρόνια φυλάκιση και, αν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, προβλέπεται κάθειρξη από 5 έως 20 χρόνια.

4. Στην έκδοση, αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεξαρτήτως της αποφυγής φόρου, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Αν η έκδοση, αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αφορά ανύπαρκτη συναλλαγή συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ, τότε τιμωρείται με φυλάκιση 1 έως 5 έτη, αν όμως υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, προβλέπεται κάθειρξη 5 έως 20 έτη.

Όσον αφορά τα χρέη προς το Δημόσιο (άρθρο 25 του Ν. 1882/90), αυξήθηκε το όριο του αξιοποίνου στα 100.000 και 200.000 ευρώ από 50.000 και 150.000 ευρώ, που ίσχυε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, και τιμωρούνται –ανεξαρτήτως ύψος ποσού–με φυλάκιση από 1 έως 5 έτη (πάντα πλημμέλημα).

Όπως εξηγεί στο «Π» ο κ.Δημητρακόπουλος, τα παραπάνω συνεπάγονται αυτομάτως ότι:

1. Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα των 100.000 ευρώ και δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί δεν εκτελούνται πλέον.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις χρεών προς το Δημόσιο για ποσό κάτω των 100.000 ευρώ, οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στο αρμόδιο Ποινικό Ακροατήριο, τίθενται αυτομάτως στο αρχείο.

3. Σε υποθέσεις που έχουν ήδη εισαχθεί σε Ποινικό Ακροατήριο, ο κατηγορούμενος αθωώνεται, αφού πλέον η πράξη του είναι ανέγκλητη.

4. Η ποινική ευθύνη για χρέη προς το Δημόσιο παραμένει αποκλειστικά πλημμεληματικού χαρακτήρα σε κάθε περίπτωση, με το όριο των 5 ετών φυλάκισης να αποτελεί την ανώτατη δυνατή ποινή για το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα σε κάθε δυνατή μορφή του.

Ειδικά για το αδίκημα του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος, σε συνάρτηση με το αδίκημα των χρεών προς το Δημόσιο και με δεδομένο ότι οι εισαγγελικές αρχές συνήθως ασκούν συνδυαστικά αυτήν τη δίωξη, ο κ.Δημητρακόπουλος εξηγεί ότι «παρόλο που ο οφειλέτης του Δημοσίου για ποσό άνω των 100.000 ευρώ φέρει ποινική ευθύνη για το χρέος του αυτό, είναι δυνατή ποινική του δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων, μόνο αν αυτός οφείλει –κατόπιν των τροποποιήσεων του Ν. 4337/2015– ποσό άνω των 200.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το έγκλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο είναι πάντοτε πλημμέλημα, όποιο και να είναι το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ποινική δίωξη που τυχόν θα ασκηθεί για νομιμοποίηση εσόδων με βασικό αδίκημα το έγκλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο να είναι και αυτή πάντοτε πλημμεληματικού  χαρακτήρα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict