Navigation
20
Οκτ
location
Αθήνα
21oC
Αίθριος - καθαρός
2 Ιούν 2020

Όμιλος Πειραιώς: 370 εκατ. ευρώ η επίπτωση της πανδημίας στα αποτελέσματα τριμήνου

τράπεζα πειραιώς Τράπεζες

Σε ζημιές 340 εκατ. διαμορφώθηκαν τα προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το α’ τρίμηνο 2020, έναντι προ φόρων κερδών 23 εκατ. το α’ τρίμηνο πέρυσι. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, εξαιρουμένων των συνεπειών του Covid-19, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 30 εκατ. έναντι 23 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία ύψους 232 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 14 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019.

Όπως ανέφερε ο CΕΟ της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, «η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό θέμα με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Η υποστήριξη προς τους πελάτες της τράπεζας αποδεικνύεται έμπρακτα, καθώς η Πειραιώς διατήρησε όλες τις λειτουργίες της ανέπαφες καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα 2,2 δισ. κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (4,9 δισ. νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020). Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική στις βασικές γραμμές του αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το α’ τρίμηνο του 2020.

Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους 0,3 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς. Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί».

Όπως έγραψε το naftemporiki.gr o δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019.

Τα λειτουργικά έξοδα το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 227 εκατ., περιλαμβάνοντας την προμήθεια διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, τα λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα 7% σε ετήσια και 16% σε τριμηνιαία βάση. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 11% ετησίως. Οι προβλέψεις δανείων το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 438 εκατ. σε σύγκριση με 186 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019. Η σημαντική αύξηση των απομειώσεων το α’ τρίμηνο 2020 οφείλεται στην επαναξιολόγηση των μοντέλων του ΔΠΧΑ 9 ώστε να συμπεριλάβουν τα κατά πολύ δυσμενέστερα μακροοικονομικά σενάρια λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 260 μ.β., από τις οποίες οι 192 μ.β. σχετίζονται με το οργανικό κόστος, ενώ οι 68 μ.β. με την επίπτωση του Covid-19 (όχι ετησιοποιημένη). Οι προβλέψεις για άλλα στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε 72 εκατ., επίσης περιλαμβάνοντας τις συνέπειες του Covid-19. Σημειώνεται η επίπτωση λόγω Covid-19 για το α’ τρίμηνο 2020 ανέρχεται σε 370 εκατ. (324 εκατ. απομειώσεις και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 46 εκατ.).

Με βάση το μοντέλο του hive down θα προχωρήσει και η διαδικασία απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του σχεδίου για την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Vega και Phoenix με προγραμματισμό την ολοκλήρωσή τους μέσα στο 2020, όπως τόνισε ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου της Πειραιώς. Η διοίκηση του ομίλου προετοιμάζεται για την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 7 δισ. ευρώ, μέσω δύο χαρτοφυλακίων, του Phoenix, αξίας 2 δισ. ευρώ, και του Vega, αξίας 5 δισ. ευρώ.

Η δομή και των δύο τιτλοποιήσεων εκτιμάται πως θα έχει οριστικοποιηθεί τους προσεχείς μήνες και θα είναι επιλέξιμες για χρήση της εγγύησης του ελληνικού Προγράμματος Προστασίας Ενεργητικού (HAPS). Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η τιτλοποίηση Phoenix βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, επομένως αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το Vega. Η τράπεζα ακόμη ολοκληρώνει δύο συναλλαγές πώλησης δανείων. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Iris, αξίας 600 εκατ. ευρώ, και το χαρτοφυλάκιο Trinity, αξίας 300 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας προχώρησε σε moratorium πληρωμών για δάνεια 4 δισ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ