Navigation
7
Μαρ
location
Αθήνα
15oC
Αραιή συννεφιά
2 Νοέ 2020

Όλα τα μυστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Ακίνητα1 Νέα

Με λίγες χιλιάδες ευρώ, ίδια συμμετοχή και με πολλαπλάσια επιδότηση, εκατομμύρια κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία μέσα από το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που θα βρίσκεται σε εξέλιξη για πολλά χρόνια, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα κάνουν απόσβεστη των χρημάτων τους και θα εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» διαφέρει από τα προηγούμενα προγράμματα, καθώς, πέραν της αλλαγής κουφωμάτων, εγκατάστασης αερίου και ηλιακού θερμοσίφωνα ή τεντών, προστίθεται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας με εξωτερικές θερμοπροσόψεις, θερμομόνωση δώματος, «έξυπνα» συστήματα φωτισμού, ψύξης-θέρμανσης και νερού κ.ά. Χαρακτηριστικό της μεγάλης ευκαιρίας για τους ιδιοκτήτες είναι ότι τα ποσοστά επιδότησης φτάνουν έως και 85%, ανάλογα με το εισόδημα, και σε ειδικές περιπτώσεις για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκονται σε περιοχές απολιγνιτοποίησης, στο 95%. Στις περιοχές αυτές ανήκουν οι Δήμοι Κοζάνης, Βοΐου, Βελβεντού, Εορδαίας, Σερβίων, Φλωρίνης, Αμυνταίου, Πρεσπών, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι το 80% των ιδιοκτητών ακινήτων ανά την επικράτεια, το μέγιστο ύψος επιδοτούμενης δαπάνης είναι τα €50.000, ενώ ένας ιδιοκτήτης μπορεί να καταθέσει περισσότερες από μία αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού €100.000, με ποσοστό επιδότησης 35% που ανεβαίνει έως και το 65%, όσο μειώνεται το εισόδημα ή και το 85% με βάση τους ειδικούς όρους. Στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» καθιερώνονται και δύο πρόσθετες επιδοτήσεις ως μπόνους. Η πρώτη με τον κωδικό «COVID-19 premium» περιλαμβάνει επιδότηση επιπλέον 10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν φέτος και του χρόνου, ενώ η δεύτερη αφορά μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ, οι οποίες θα λάβουν επιδότηση επίσης 10%, εφόσον αναβαθμιστούν στην ενεργειακή κατηγορία Β.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και οι επιλέξιμες κατοικίες

Χιλιάδες θέσεις εργασίας και αυξημένοι τζίροι γαι τις επιχειρήσεις του οικοδομικού κλάδου αναμένονται την επόμενη δεκαετία, από την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Οι αλλαγές στο νέο πρόγραμμα αφορούν: στα εξής: α) απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των ορίων, β) ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση-στόχος του νέου προγράμματος, γ) αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης, δ) άρση του περιορισμού της μίας αίτησης ανά ωφελούμενο, ε) επιλέξιμες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω, στ) ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός, ζ) νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις, η) ελάχιστος ενεργειακός στόχος και θ) κίνητρα για τις πολυκατοικίες.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να είναι νόμιμη, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. Όσον αφορά τις αιτήσεις, υπάρχουν τρεις τύποι. Η μία αφορά μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία, πολυκατοικία τύπου Α και πολυκατοικία τύπου Β.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομιμότητα της κατοικίας αποδεικνύεται βάσει οικοδομικής άδειας, ενώ η κύρια χρήση της κατοικίας, που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά, πρέπει να αποδεικνύεται από τη φορολογική δήλωση του χρήστη για τα 3 τελευταία έτη με βάση το έτος αναφοράς. Η αίτηση για τις πολυκατοικίες τύπου Β αφορά αποκλειστικά τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις, ενώ η χρήση κατοικίας των διαμερισμάτων προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης σε συνδυασμό με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Δικαιολογητικά

Η έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών αποτελεί το βασικό μέλημα του ιδιοκτήτη και του πολιτικού μηχανικού, στον οποίο θα αναθέσει την όλη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε διαφορετικές φάσεις και είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή σε δύο στάδια της αίτησης.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

3. Οικοδομική άδεια και πιστοποιητικό τακτοποίησης (όπου έχει γίνει) του κτιρίου που πρόκειται να επιδοτηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση.

4. Προσκόμιση του αποδεικτικού για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρισμού.

5. Έντυπο με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

6. Οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων προμηθευτών και των εταιρειών με τις οποίες θα συνεργαστεί ο ιδιοκτήτης για την εκτέλεση των εργαασιών που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου.

9. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.

10. Το τελευταίο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ατόμου που θα υποβάλει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση πρόσφατης αλλαγής της χρήσης του ακινήτου, αν αυτή δεν αποδεικνύεται από το έντυπο 1 της φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

11. Όταν δεν προσκομίζεται το αποδεικτικό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, τότε πρέπει να κατατεθεί το έντυπο περιουσιακής κατάστασης Ε9.

12. Αν η κατοικία χρησιμοποιείται από συγγενή του ιδιοκτήτη (π.χ. τέκνο), τότε απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

13. Για τις κατοικίες που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν, απαιτείται αντίιγραφο του Εντύπου Ε2 για τα μισθώματα ακινήτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως κατοικία.

14. Για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται από συγκύριο, απαιτείται η προσκόμιση του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Παράδειγμα 1

Ιδιοκτήτης κατοικίας που διεκδικεί το ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού των €50.000, ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία με το ανώτατο ποσοστό επιδότησης του 65% συν 10% το μπόνους λόγω COVID-19 και 10% για premium ενεργειακό.Το ποσοστό της επιδότησης φτάνει στο 85%, που αντιστοιχεί σε €42.500 από τον συνολικό προϋπολογισμό των €50.000. Έτσι, το ποσό που πρέπει να βάλει από την τσέπη του θα είναι €7.500.

Παράδειγμα 2

Ιδιοκτήτης κατοικίας που ανήκει στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία, τότε επιδοτείται για το 35% των δαπανών. Κι αν συνυπολογιστούν και τα δύο μπόνους (λόγω COVID-19 και premium ενεργειακό) συνολικού ύψους 20% τότε ανεβαίνει στο 55%. Άρα, το ποσό της ενίσχυσης επί των €50.000 ευρώ διαμορφώνεται στα €27.500 και, συνεπώς, πρέπει να βάλει από την τσέπη του €22.500.

Παράδειγμα 3

Ιδιοκτήτης κατοικίας με επιλέξιμο προϋπολογισμό εργασιών €30.000 και με επιδότηση 50% λόγω εισοδηματικής κατηγορίας (ατομικό εισόδημα μεταξύ €20.000 και €30.000 και οικογενειακό €30.000-€40.000) παίρνει το επιπλέον ποσοστό 10% λόγω COVID και 10% της ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κατηγορίες. Το συνολικό ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται στο 70% και συνεπώς θα επιδοτηθεί με €21.000, οπότε η ίδια συμμετοχή θα είναι €9.000.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Δαπάνες για: Αντικατάσταση κουφωμάτων, μόνωση στέγης και ταράτσας, θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, ηλιακός θερμοσίφωνας, συστήματα σκίασης.

Επιλέξιμες δαπάνες: Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ιδιοπαραγωγή (net metering), συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, εγκατάσταση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα «Smart Home», κοινόχρηστες παρεμβάσεις (για πολυκατοικίες), αναβάθμιση ασανσέρ, αναβάθμιση συστηματος φωτισμού.

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Ποιοι, πού και πώς μπορούν να εγκαταστήσουν σύστημα φυσικού αερίου στην Αττική

Περίπου 2.000.000 πολίτες ή τουλάχιστον 700.000 νοικοκυριά θα πάρουν την υψηλή επιδότηση για την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο, από αντίστοιχο με φυσικό αέριο.

Το σχετικό πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού €4,6 εκατ. και αφορά κύριες κατοικίες σε 22 δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με βάσει εισοδηματικά κριτήρια και με συντελεστές επιδότησης 65% και 100% (σχετικοί πίνακες). Το πρόγραμμα θα «τρέξει» παράλληλα με το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα σε περιοχές της Αττικής με περιορισμένη διείσδυση φυσικού αερίου. Φορέας υλοποίησης είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, όπου θα κατατίθενται οι αιτήσεις, θα γίνεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση και εν τέλει θα καταβάλλει την επιχορήγηση.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα πλήρους ή υψηλής κυριότητας και επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, η οποία δεν έχει εγκατάσταση φυσικού αερίου, με βάση τους εισοδηματικούς περιορισμούς του σχετικού πίνακα. Τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέτει ο αιτών ή ο πληρεξούσιός του στα κεντρικά γραφεία της ΕΔΑ Αττικής, λαμβάνοντας αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Ως επιλέξιμη κατοικία θεωρείται αυτή που εμπίπτει στις προδιαγραφές του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» με τις επιπλέον εξής προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% και να μπορεί να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής (σχετικός πίνακας).

2. Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή να θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία.

3. Να μην έχει λάβει επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα ή να έχει χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

Α. Μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Β. Ενεργειακή επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης πετρελαίου θέρμανσης.

Γ. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

Δ. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου κ.λπ.

Ε. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

ΣΤ. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

Ζ. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα.

Η. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Η διάρκεια υλοποίησης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης ορίζεται με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης ως εξής:

α) 30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

β) 28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2021.

γ) 29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση έλαβε χώρα από την 2η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30ή Ιουνίου 2022.

Παράδειγμα

Έστω ιδιοκτήτης διαμερίσματος με οικογενειακό εισόδημα €29.000. Αν η εγκατάσταση του συστήματος κοστίσει €4.000, τότε θα λάβει επιδότηση 65% ή €2.600 και θα καταβάλλει με ίδια συμμετοχή τα υπόλοιπα €1.400. Αν κάποιος λαμβάνει το επίδομα αλληλεγγύης, τότε θα καλυφθεί το σύνολο του κόστους των €4.000 με επιδότηση από το πρόγραμμα.

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict