Navigation
17
Ιούν
location
Αθήνα
30oC
Λίγα σύννεφα
23 Μαΐ 2016

Οι λύσεις για να σώσετε σπίτι και επιχείρηση

Αυτιάς-Συντάξεις Χρήμα & Πολίτης

Πώς θα πετύχετε επιδότηση από το κράτος – Τι θα κάνετε αν ξένοι πάρουν το δάνειό σας – Πώς θα «λύσετε» οφειλές σε Ταμεία, Εφορία, ΟΤΑ

του Γιώργου Αυτιά

Σήμερα το «Π» παρουσιάζει τις ενδεχόμενες λύσεις που έχετε, προκειμένου να βγείτε από το αδιέξοδο του δανείου σας ή οφειλής που απειλεί σπίτι ή επιχείρηση. Ακόμη, πώς μπορείτε να πάρετε επιδότηση δανείου, πώς να πετύχετε «κούρεμα» και τι θα συμβεί αν ξένοι πάρουν στα χέρια τους το δάνειό σας.

Κατ’ αρχάς, άπαντες πρέπει να γνωρίζουν ότι η α΄ κατοικία προστατεύεται υπό όρους. Όπως υπό όρους έχουμε επιδότηση δανείου ή και «κούρεμα». Να δούμε τις κατηγορίες δανειοληπτών που προστατεύονται.

  1. Οι απόλυτα φτωχοί

Πολλοί ρωτούν «μπορώ να τύχω διαγραφής οφειλών ή να πληρώνει μέρος του δανείου μου το κράτος;».

Κατ’ αρχάς, όπως μας διευκρινίζει η νομικός κα Ολυμπία Νικολοπούλου, «Υπάρχει η πρώτη μεγάλη κατηγορία δανειοληπτών που προστατεύεται. Αφορά όσους βρίσκονται σε απόλυτη οικονομική στενότητα. Τα δάνεια των προσώπων αυτών μπορούν να τύχουν διαγραφής οφειλών ή πληρωμής μέρους τόκων ή μέρους του δανείου από το κράτος. Αφορά μόνο τα ενυπόθηκα δάνεια –δηλαδή εξαιρούνται κάρτες και καταναλωτικά–, αν ο δανειολήπτης αποδείξει εμπράκτως ότι βρίσκεται σε απόλυτη και διαρκή αδυναμία πληρωμής. Δηλαδή, βαριά ασθένεια, μεγάλη αναπηρία, που δεν επιτρέπει εργασία, ή μακροχρόνια ανεργία. Εδώ έχουμε διαγραφή τμήματος του χρέους του δανείου ή καθορισμό μικρότερου ποσού που θα πληρώνει ο δανειολήπτης. Να τονιστεί ότι η συμμετοχή του Δημοσίου είναι τριετής». «Για να γίνει όμως αυτό», συνεχίζει η κα Νικολοπούλου, «ο δανειολήπτης πρέπει να είναι συνεργάσιμος με την τράπεζα, με βάση τις προδιαγραφές που όρισε η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, είναι συνεργάσιμος όταν ενημερώνει την Τράπεζα, δίνει όλα τα οικονομικά στοιχεία, είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή, είναι απόλυτα σαφής, δεν αποκρύπτει στοιχεία, επικαιροποιεί τα οικονομικά του στοιχεία, όταν συναινεί σε κοινές λύσεις και όταν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του».

Επομένως, συμπληρώνει ο νομικός κ. Τσουκαλάς, «όσων τα δάνεια έχουν καταγγελθεί και κατά συνέπεια δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση του κώδικα δεοντολογίας, μπορούν να υποβάλουν κανονικά αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Οι υπόλοιποι, που το δάνειό τους δεν είχε καταγγελθεί πριν από την εφαρμογή του κώδικα, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση του κώδικα δεοντολογίας προς τις τράπεζες και μόνο εφόσον κριθούν συνεργάσιμοι και δεν ρυθμίσουν χωρίς υπαιτιότητά τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή στη δικαστική ρύθμιση οφειλών».

Σε αυτά τα δάνεια, όμως, υπάρχουν κριτήρια. Αυτά είναι τα εξής:

α) Εισόδημα 8.000 για τον άγαμο, έως 20.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

β) Αντικειμενική αξία α΄ κατοικίας 120.000 ευρώ για τον άγαμο, 160.000 ευρώ για ζευγάρι, 180.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα τέκνο, 200.000 ευρώ για ζευγάρι με δύο τέκνα, 220.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία τέκνα.

Τα ποσά αυτά –τονίζει ο κ. Τσουκαλάς– είναι ακαθάριστα, χωρίς την αφαίρεση του φόρου.

 

  1. Μη δυνάμενοι πληρωμής 

Υπάρχουν, όμως, και δανειολήπτες ελαφρώς πάνω από το όριο της φτώχειας, μη δυνάμενοι πληρωμής του δανείου. Αυτοί κινούνται όχι σε «κούρεμα» δανείου, αλλά σε ρύθμιση μικρότερης δόσηςΕδώ, κατά τον κ. Τσουκαλά, «προστατεύεται η α΄ κατοικία. Ρυθμίζεται το ύψος του δανείου σε συνάρτηση με την εμπορική αξία του ακινήτου και διαμορφώνεται μηνιαία δόση ίση με το ενοίκιο που θα πλήρωνε ο δανειολήπτης αν μίσθωνε το ακίνητο. «Και εδώ», λέει η κα Νικολοπούλου, «ο δανειολήπτης πρέπει να κριθεί συνεργάσιμος βάσει του κώδικα δεοντολογίας. Δηλαδή, ο κώδικας δεοντολογίας τους ακολουθεί όλους!».

Τα κριτήρια ρύθμισης εδώ είναι τα εξής:

  1. Εισόδημα από 14.000 για τον άγαμο, έως 33.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.
  2. Αντικειμενική αξία α΄ κατοικίας 160.000 ευρώ για τον άγαμο, 200.000 ευρώ για ζευγάρι, 220.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα τέκνο, 240.000 ευρώ για ζευγάρι με δύο τέκνα, 260.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία τέκνα.

 

  1. Ρύθμιση οφειλών επιχείρησης στον νόμο Κατσέλη

Εδώ υπάρχει μία σειρά ενεργειών. Αν χρωστάτε, αφού έχει βεβαιωθεί, δίδεται βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών. Αυτή η βεβαίωση συμπεριλαμβάνει τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Μάλιστα εκδίδεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα. Οι μηνιαίες δόσεις καθορίζονται από το δικαστήριο με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση. Η έναρξη καταβολής των δόσεων καθορίζεται στη διαταγή ή την απόφαση. Προσοχή, όμως. Η κα Νικολοπούλου τονίζει ότι «Χάνεται η ρύθμιση, όταν το ποσό που καθυστερεί ξεπερνά σε σύνολο το ποσό τριών μηνιαίων δόσεων».

  1. Ένταξη στον νόμο Κατσέλη

Για χρέη σε Εφορία, Ταμεία, ΟΤΑ

Έλληνες που έχουν οφειλές σε τράπεζες, Εφορία, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Μπορούν να επιτύχουν μερική ή ολική διαγραφή των οφειλών τους ή εξόφληση του υπολοίπου σε τρία χρόνια. Υπάρχουν όμως, κατά την κα Νικολοπούλου» προϋποθέσεις, «όπως να αποδείξουν στο Ειρηνοδικείο ότι δεν έχουν εισοδήματα».

Ακόμη, να είναι φυσικά πρόσωπα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Τη στιγμή της υποβολής της αίτησης να μην έχουν την ιδιότητα του εμπόρου. Να έχουν μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Να προκύπτει αδυναμία πληρωμής για ουσιώδες τμήμα των χρεών τους.

Ωστόσο, υπάρχει μία ακόμη λεπτομέρεια. «Ο αιτών», κατά την κα Νικολοπούλου, «μπορεί να εντάξει στην αίτησή του ακόμη και βεβαιωμένες οφειλές του στη φορολογική διοίκηση, δηλαδή όσες είναι ενταγμένες στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων. Ακόμη, στην περίπτωση οφειλής έως 20.000 ευρώ και αν ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν έχει ακίνητη περιουσία, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και αν οι καταθέσεις του στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ, τότε μπορεί να έχει διαγραφή χρέους».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

































  • pict
  • pict

pict

pict