Navigation
23
Οκτ
location
Αθήνα
26oC
Αίθριος - καθαρός
17 Μαρ 2015

Οι Εξαγωγές στα χρόνια της κρίσης – Λεπτομερής “χάρτης” ανά κλάδο 2008-2014

εξαγωγές Οικονομία

Αύξηση της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών κατά 27,21%, με μέσο ρυθμό αύξησης 4,95% κατ’ έτος, καταγράφει ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε συνεργασία με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), για την 7ετία 2008-2014.

Την ίδια περίοδο καταγράφεται και αύξηση κατά 19,82% του συνολικού όγκου των εξαγωγών, με μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του 3,36%.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το ισχυρότερο πλήγμα από την κρίση δέχθηκε η Ελληνική Βιομηχανία, γεγονός που αποτυπώνεται και στους δείκτες ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,19% στην αξία εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων ήταν να περιοριστεί η συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου στο 13,83% του συνόλου των εξαγωγών, από το 19,82% το 2008.

Η εικόνα του βιομηχανικού κλάδου χρωματίζεται περαιτέρω αρνητικά αν συνυπολογιστούν και οι μειώσεις εξαγωγών στις κατηγορίες των Διάφορων Βιομηχανικών Προϊόντων (-14,41%) και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού (-12,28%), που συνεισφέρουν πλέον το 6,43% και το 8,35% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, αντίστοιχα.

Αντίθετα, εκρηκτική είναι η αύξηση στον κλάδο των καυσίμων (+126,45% ή κατά 18,23% σε ετήσια βάση), με τα καύσιμα να αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό 38,52% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (από 21,64% το 2008). Θετική είναι η πορεία των Χημικών (+10,09%), των Τροφίμων (+22,63%) και των Πρώτων Υλών (+23,22%).

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «η θετική πορεία των εξαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών, στο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, επιβεβαιώνει την πάγια θέση του ΠΣΕ υπέρ του μετασχηματισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας με επίκεντρο την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.
 Χωρίς αυτή την αύξηση των εξαγωγών κατά 27,21%, δε θα είχαν εισρεύσει στη χώρα περίπου 140 δις ευρώ, η ύφεση θα ήταν βαθύτερη κατά τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ αυτά τα χρόνια, ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας θα είχαν χαθεί.
Το σημαντικότερο είναι ότι θα είχε επιδεινωθεί η κατάσταση στον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα είχαν απομειωθεί οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

 Η αύξηση των εξαγωγών κατά περισσότερο από 7,5% στο εξάμηνο Σεπτέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015, δείχνει ότι -με τη μεγάλη υποτίμηση του ευρώ- τα ελληνικά προϊόντα έχουν αποκτήσει πρόσθετη δυναμική.
Τώρα είναι η στιγμή της κεφαλαιοποίησης των θυσιών της περασμένης 7ετίας και η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας προς μία νέα εποχή.
Η εξωστρέφεια είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας.
Σε αυτή θα πρέπει να βασιστεί το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η προσπάθεια εδραίωσης της εμπιστοσύνης των εμπορικών και πολιτικών μας εταίρων.
Η πορεία των εξαγωγών είναι το καλύτερο επιχείρημα προς όλες τις κατευθύνσεις σχετικά με τις δυνατότητες, τη φερεγγυότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική της ίδιας της χώρας.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ως προτεραιότητα η συνέχιση της ανόδου, στο πλαίσιο μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για την Εξωστρέφεια, που θα οδηγεί σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας, με εμπορικά και δημοσιονομικά πλεονάσματα».

Όπως αναφέρει η ανάλυση του ΠΣΕ, μία συνεκτική Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα για την αναστροφή φαινομένων αποεπένδυσης στους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ειδικά στη βιομηχανία-μεταποίηση, καθώς και υποστηρικτικά μέτρα για την ενίσχυση των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών στους κλάδους εκείνους που επέδειξαν αξιοσημείωτες αντοχές και θετικές επιδόσεις στα χρόνια της κρίσης, όπως για παράδειγμα τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα (με αιχμή τα φρούτα και λαχανικά), αλλά και οι πρώτες ύλες.

Γενικά Στοιχεία

Τα στοιχεία της ανάλυσης δείχνουν ότι το 2014 η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 26,9 δις ευρώ, έναντι των 21,14 δις ευρώ το 2008, μεταβολή που συνιστά αύξηση σε ποσοστό 27,21%. Κατά την 7ετία αυτή, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στα επίπεδα του +4,95%. Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά την περίοδο 2008-2014 καταγράφηκε στα 164,67 δις ευρώ.

Αντίστοιχα, τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δείχνουν για την ίδια περίοδο (2008-2014) αύξηση των εσόδων από τις εν λόγω εξαγωγές κατά 19,35% (με μέσο ρυθμό αύξησης 3,90%). Συνολικά στην Ελλάδα εισέρευσαν πληρωμές για εξαγόμενα αγαθά 140,64 δις ευρώ.

Παράλληλα, η ΕΛ-ΣΤΑΤ για την περίοδο 2008-2012 κατά την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφει μέσες απώλειες της τάξης του 61,6% στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (από τα 61,6 το 2008 στα 37,7 δισ. Ευρώ το 2012), σε όλους τους κύριους κλάδους οικονομικής δραστηριότητες (με εξαίρεση τον τομέα της ψυχαγωγίας, +38,4%).

Με άλλα λόγια, οι ελληνικές εξαγωγές ακολούθησαν μεν αυξητικούς ρυθμούς, αφετέρου δε, οι επιδόσεις αυτές επετεύχθησαν σε περιβάλλον και πλαίσιο αποεπένδυσης της οικονομίας. Τα ιστορικά υψηλά εντοπίζονται το 2012 σε όρους συνολικής αξίας εξαγωγών (27,35 δις ευρώ), ενώ ακολούθησαν οριακές μεταβολές γύρω από την περιοχή των 27 δις ευρώ κατά τη διετία 2013-2014. Αντίστοιχα σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρούνται και στα έσοδα από τις εξαγωγές, άνω των 22 δις ευρώ, με την ιστορική επίδοση στην περίπτωση αυτή να καταγράφεται το 2014 (23,64 δις ευρώ).

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε επίπεδο όγκου συνολικών εξαγωγών, ο οποίος όμως υπολείπεται σημαντικά σε ρυθμούς αύξησης της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 19,82% το 2014, σε σχέση με το 2008, με μέσους ρυθμούς μεταβολής της τάξης του 3,36% (ποσοστά ανάλογα αυτών των εσόδων από τις εξαγωγές).

Οι εισαγωγές

Για την αποτύπωση μίας πληρέστερης εικόνας του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά την περίοδο 2008-2014, αξίζει κανείς να αναφερθεί και στην πορεία των ελληνικών εισαγωγών κατά το ίδιο διάστημα.

Συγκεκριμένα, κατά την εν λόγω 7ετία, η Ελλάδα εισήγαγε προϊόντα συνολικής αξίας 350,7 δις ευρώ, ακολουθώντας πτωτική πορεία σε όρους μέσης ετήσιας μεταβολής (-4,82%). Σε σχέση με το 2008, προέκυψε υποχώρηση της τάξης του 27,05% μετά το τέλος και του 2014, ενώ στη διάρκεια της περιόδου άνοδος εισαγωγών καταγράφηκε μόνο το 2012 (προς το 2011) και το 2014 (προς το 2013), οπότε και σημειώθηκαν σημαντικές εισαγωγές πλοίων από Τρίτες Χώρες.

Όπως είναι φυσικό, το υψηλό 7ετίας εντοπίζεται το 2008 (64,1 δις ευρώ), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν το 2013 (46,1 δις ευρώ). Να σημειωθεί ότι η αξία των εισαγωγών παραμένει στο στενό εύρος τιμών 46-47 δις ευρώ καθ’ όλη την περίοδο 2011-2014.

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές πληρωμές της χώρας για εισαγόμενα προϊόντα ανήλθαν στα 325,7 δις ευρώ (-7,1% σε σχέση με την καταγεγραμμένη συνολική αξία των εισαγωγών από την ΕΛ-ΣΤΑΤ, την ίδια περίοδο), ακολουθώντας έντονα πτωτική πορεία (-34,82% σε σχέση με το 2008 ή μέση ετήσια υποχώρηση κατά 6,15%).

Και στην περίπτωση των πληρωμών για εισαγωγές, το υψηλό 7ετίας εντοπίζεται το 2008 (63,8 δις ευρώ) και το χαμηλό το 2013 (39,76 δις ευρώ). Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του 2011, όπου τα έξοδα για εισαγωγές υπερέβησαν τη συνολική τους αξία, χαρακτηριστικό των πιέσεων από τους ξένους προμηθευτές για υψηλές προκαταβολές και άμεσες εξοφλήσεις παραγγελιών.

Αντίθετα με την πορεία της αξίας των εισαγωγών, σημαντικά πιο περιορισμένες είναι οι διακυμάνσεις του όγκου των εισαγωγών της χώρας για την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, ο όγκος εισαγωγών εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,96% το 2014 σε σχέση με το 2008 (έναντι μείωσης κατά 27,05% της αξίας των εισαγωγών), ακολουθώντας πτωτική μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του 2,35%.

Τα χαμηλότερα επίπεδα από πλευράς όγκους εισαγωγών εντοπίζονται το 2012 (45 εκατ. τόνοι), ενώ τα υψηλότερα το 2008 (54,8 εκατ. τόνοι). Ωστόσο, από το 2011 και έπειτα καταγράφεται σχετική σταθεροποίηση στα επίπεδα των 45,5-46 εκατ. τόνων. Οριακά υψηλότερες είναι οι επιδόσεις το 2014, εξαιτίας των εισαγωγών πλοίων από Τρίτες Χώρες.

Τα στοιχεία του όγκου εισαγωγών αποτυπώνουν μία πιο συνεπή πορεία των εισαγωγών, πέρα από τις διακυμάνσεις ισοτιμιών νομισμάτων και διεθνών τιμών σε σημαντικούς κλάδους εξωτερικού εμπορίου, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα.

Ως αποτέλεσμα της πορείας του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας κατά την περίοδο 2008-2014, σε ότι αφορά το εμπορικό της ισοζύγιο, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει μείωση εμπορικού ελλείμματος κατά 53,8% στα 19,8 δις ευρώ (από 42,9 δις ευρώ το 2008). Μάλιστα, η μείωση αυτή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν υπήρξε η χειροτέρευση του ελλείμματος κατά την περυσινή χρονιά, για πρώτη φορά μετά από 6 συναπτά έτη βελτίωσης.

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώνονταν κατά μέσο όρο με ρυθμούς της τάξης του 11,5% για κάθε ένα από τα έτη της περιόδου 2008-2014.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις στο εμπορικό ισοζύγιο, αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό εισαγωγών και εξαγωγών τα καύσιμα και κυρίως τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2008-2014 προκύπτει μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 58%, με μέση ετήσια μεταβολή της τάξης -11,9%, στα 14,14 δις ευρώ το 2014 από 33,69 δις ευρώ το 2008.

Και από τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου προκύπτει σταθεροποίηση των εισαγωγών στα επίπεδα των 29 δις ευρώ και των εξαγωγών προϊόντων στα επίπεδα των 16,5 δις ευρώ ετησίως.

 

Η εξέλιξη της συνολικής αξίας των εξαγωγών 2008-2014

 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   ( χιλιάδες  € )ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ2008200920102011201220132014Μεταβολή  2014/2008Μέση Μεταβολή 7ετίας
0 – Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα3.008.5212.922.6943.230.0273.412.8183.574.8733.606.0653.689.45122,63%3,54%
1- Ποτά & Καπνός618.712608.659560.666585.872630.034584.191584.010-5,61%-0,80%
2- Πρώτες Ύλες837.260769.3771.032.617979.4241.247.1911.133.3661.031.70123,22%5,03%
3- Καύσιμα4.576.2323.479.2225.330.9777.382.86210.647.85410.887.95810.362.998126,45%18,23%
4- Έλαια και Λίπη369.134327.224317.321351.854393.100577.210316.538-14,25%1,65%
5 – Χημικά2.402.8362.200.3522.503.1512.430.5792.458.3942.565.2802.645.27310,09%1,84%
6 – Βιομηχανικά Προϊόντα4.190.3672.986.3003.433.6184.239.1863.865.9253.690.0653.721.563-11,19%-0,47%
7 – Μηχανολογικός Εξοπλισμός2.560.6802.013.8762.068.5332.236.5052.303.5981.995.3962.246.137-12,28%-1,39%
8 – Διάφορα Βιομηχανικά2.021.2401.659.5721.664.7901.667.4851.652.9031.680.2901.729.902-14,41%-1,95%
9 – Εμπιστευτικά Προϊόντα561.815344.565531.798679.709601.239581.359572.6281,92%4,52%
Συνολικές Εξαγωγές21.146.796 17.311.842 20.673.499 23.966.294 27.375.11127.301.180 26.900.201 27,21%4,95%

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Η Εξέλιξη των συνολικών εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών 2008-2014

 

ΕΤΟΣ2008200920102011201220132014Μεταβολή  2014/2008Μέση Μεταβολή 7ετίας
Έσοδα από Εξαγωγές Αγαθών19.812,915.318,017.081,520.230,622.020,622.534,823.647,519,35%3,90%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο, 2008-2012

 

ΚλάδοιΜεταβολή
Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων38,4
Ενημέρωση και επικοινωνία-16,2
Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης-40,7
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα-47,2
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες-47,2
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία-55,0
Σύνολο-61,6
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες-61,9
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας-68,7
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης-77,4
Κατασκευές-86,3

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Η Εξέλιξη του συνολικού όγκου εξαγωγών 2008-2014

 

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   (τόνοι)ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ2008200920102011201220132014Μεταβολή  2014/2008Μέση Μεταβολή 7ετίας
0 – Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα2.907.3533.262.4973.533.1343.299.3233.351.4783.173.3583.431.21518,02%3,05%
1- Ποτά & Καπνός4.447.3094.191.383270.031299.265298.156272.454264.323-94,06%-16,74%
2- Πρώτες Ύλες4.321.1943.863.1673.911.0153.928.0294.355.7424.832.9954.947.26014,49%2,55%
3- Καύσιμα8.752.6489.459.13711.014.52911.777.36715.055.88416.824.15517.764.988102,97%12,77%
4- Έλαια και Λίπη182.570185.678180.252189.046193.553244.215134.476-26,34%-2,12%
5 – Χημικά2.402.0252.027.1192.552.1072.545.7572.291.7862.429.9362.462.5892,52%1,24%
6 – Βιομηχανικά Προϊόντα7.914.7847.193.5347.096.8285.805.8527.345.8888.067.9088.247.7914,21%1,66%
7 – Μηχανολογικός Εξοπλισμός335.875272.607294.152333.429378.069334.751312.955-6,82%-0,36%
8 – Διάφορα Βιομηχανικά200.890160.366155.768163.998170.282205.297188.039-6,40%-0,29%
9 – Εμπιστευτικά Προϊόντα184.054113.191146.044164.944152.456159.718167.678-8,90%0,94%
Συνολικές Εξαγωγές31.648.701 30.728.678 29.153.860 28.507.011 33.593.29436.544.788 37.921.313 19,82%3,36%

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ


 

Τα Κορυφαία Εξαγόμενα Προϊόντα της Ελλάδας ανά Κλάδο 2013-2014

(αξία σε εκατ. ευρώ)

Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ0-ΤΡΟΦΙΜΑ-ΖΩΝΤΑ ΖΩΑΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
5603418′Άλλα  ψάρια,  νωπά ή διατηρημένα με απλή  ψύξη  (εκτός  από συκώτια, αυγά και σπέρματα)418,1
6805679′Ελιές346,0
71002499′Τυριά324,5
111105895′Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα257,2
222505793′Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά139,1
242805751′Σταφύλια, νωπά137,0
262605711′Πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα127,2
273009899′Άλλα  παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται  ούτε περιλαμβάνονται αλλού127,0
294202231′Γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που περιέχει ζάχαρη η άρωμα η καρύδια η φρούτα111,9
367204110′Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο101,9
413805798′Άλλα φρούτα, νωπά90,2
494405671′Λαχανικά,  καρποί  και  φρούτα και άλλα βρώσιμα  μέρη  φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ77,6
595605459′Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη56,3
689905673′Ντομάτες,  παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξύδι ή  οξικό οξύ, μ.α.κ.46,0
727305794′Φράουλες, νωπές44,4
759504850′Μείγματα  και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων  αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας της υποδιαίρεσης 048.442,9
809306229′Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τις τσίχλες41,8
817505752′Σταφύλια, αποξεραμένα (π.χ. σταφίδες)41,3
836705791′Πεπόνια  (στα  οποία  περιλαμβάνονται και  τα  καρπούζια  και καρποί papayas), νωπά40,0
867804830′Μακαρόνι,  σπαγγέτι και όμοια προϊόντα (ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα)39,1
899405839′Καρποί και φρούτα άψητα, ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός από τις φράουλες, τα σμέουρα, τα μούρα ή βατόμουρα και τα φραγκοστάφυλα κάθε είδους37,8
9603530′Ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα) καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος35,5
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2.682,89,97%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ1-ΠΟΤΑ-ΚΑΠΝΟΣΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
576011217′Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), μούστοι σταφυλιών που η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης61,6
586311249′Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά, μ.α.κ.57,5
141412220′Τσιγάρα που περιέχουν καπνό211,2
191812110′Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων151,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ481,61,79%
Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ2-ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
9726310′Βαμβάκι308,7
606622230′Σπέρματα βαμβακιού55,5
504528520′Αλουμίνα (οξείδιο του αργιλίου)76,2
633928821′Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού52,9
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ493,31,83%
Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ3- ΚΑΥΣΙΜΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
1133460′Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από ασφαλτώδη ορυκτά (εκτός ακατέργαστων) που περιέχουν 70% η περισσότερο έλαιο πετρελαίου9.959,9
202233541′Άσφαλτος  από  πετρέλαιο  και άλλα  υπολείμματα  των  λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών, ασφαλτικά μείγματα143,9
213234250′Βουτάνιο, υγροποιημένο141,7
821735100′Ηλεκτρική ενέργεια41,2
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ10.286,638,24%
Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ4- ΕΛΑΙΑ-ΛΙΠΗΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
12442141′Παρθένο λάδι237,1
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ237,10,88%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ5- ΧΗΜΙΚΑΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
535053342′Χρώματα  επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή  ή τροποποιημένα  φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Πλαστικά σε διάλυμα67,2
9353119′Άλλες  χρωστικές  ύλες  συνθετικές  οργανικές  (στις  οποίες περιλαμβάνονται  και τα μείγματα περισσοτέρων χρωστικών  υλών των διακρίσεων της υποδιαίρεσης 531.1)36,9
2254293′Φάρμακα,  μ.α.κ., που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή  είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση740,9
333754219′Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα τους  που  περιέχουν  άλλα αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται  με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση106,5
394055320′Προϊόντα  ομορφιάς  ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ)  παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (άλλα  από  τα  φάρμακα),  στα οποία  περιλαμβάνονται  και  τα αντηλιακά   παρασκευάσματα  και  τα  παρασκευάσματα  για   τ96,9
484355422′Παρασκευάσματα  για  πλύσιμο και  παρασκευάσματα  καθαρισμού, επιφανειακής  δράσης,  μ.α.κ.,  συσκευασμένα για  τη  λιανική πώληση78,0
666454232′Φάρμακα  που  περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγα τους,  αλλά  δεν περιέχουν  ούτε  ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα  της  υποδιαίρεσης 541.5, ούτε αντιβιοτικά ή παράγωγα των αντιβιοτικών  που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι  συσκευασμένα για τη λιανική46,5
698154291′Φάρμακα,  μ.α.κ., που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση44,8
769856291′Λιπάσματα,  μ.α.κ., που περιέχουν τα τρία λιπαντικά  στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο42,8
9856295′Λιπάσματα,  μ.α.κ., που περιέχουν  τα δύο λιπαντικά  στοιχεία άζωτο και φωσφόρο34,8
171657511′Πολυπροπυλένιο192,9
463558221′Άλλες  πλάκες,  φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και  λουρίδες,  από πλαστικές  ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις,  ούτε  όμοια συνδυασμένες με άλλες  πλαστικές  ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του αιθυλενίου83,3
544757211′Πολυστυρόλιο που μπορεί να διογκωθεί66,3
555959865′Φυσικές   ορυκτές   ύλες  ενεργοποιημένες,  άνθρακες   ζωικής προέλευσης (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας)66,0
616858299′Άλλες  πλάκες,  φύλλα,  μεμβράνες, ταινίες και  λουρίδες  από πλαστικές ύλες άλλα55,4
708958222′Άλλες  πλάκες,  φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και  λουρίδες,  από πλαστικές  ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις,  ούτε  όμοια συνδυασμένες με άλλες  πλαστικές  ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του προπυλενίου44,6
858557219′Πολυστυρόλιο άλλο39,8
909659899′Άλλα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα37,7
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1.881,26,99%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ6- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
3368423′Πλάκες,  ταινίες   και  φύλλα,  από  αργίλιο > 0,2mm544,6
8968271′Σωλήνες κάθε είδους315,9
131368412′Κράματα αργιλίου223,0
151568424′Φύλλα  και  ταινίες, λεπτά, από αργίλιο < 0,2mm198,5
182468421′Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο180,2
282927312′Μάρμαρα,   τραβερτίνες και   άλλοι ασβεστόλιθοι  για πελέκημα ή χτίσιμο115,3
302167621′Ράβδοι (άλλες από εκείνες της υποδιαίρεσης 676.1) από σίδηρο ή χάλυβες110,4
312066122′Τσιμέντα Portland110,3
375866121′Τσιμέντα clinkers100,1
384166134′Μάρμαρο,  τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργήματα από  τις πέτρες   αυτές99,7
405467931′Σωλήνες  για  τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου93,2
424969119′Άλλες κατασκευές από σίδηρο ή χάλυβα88,9
626165529′Υφάσματα πλεκτά ή κροσέ, μ.α.κ.54,8
7164295′Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, απορροφητικές  πάνες για  βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής44,4
738068241′Σύρματα από χαλκό από χαλκό καθαρισμένο44,1
747469242′Δεξαμενές,  βαρέλια,  τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και  παρόμοια δοχεία,   από  αργίλιο43,8
789069953′Πώματα, καπάκια  (καψούλια)  για φιάλες, πώματα βιδωτά  για  βαρέλια, πλάκες  πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα42,2
8768232′Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό από κράματα χαλκού38,9
926969129′Κατασκευές  και  μέρη αυτών από αργίλιο, μ.α.κ.,  προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές37,3
9467611′Xoντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή χάλυβες35,8
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2.521,59,37%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ7- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
1075220′Μηχανές  αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές,276,7
251976411′Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών131,3
343177317′Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000V105,5
355171392′Μέρη, μ.α.κ., που προορίζονται για τους εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσεως102,4
444877812′Ηλεκτρικοί συσσωρευτές85,2
523677316′Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000V71,4
565774481′Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου62,9
647177586′Φούρνοι και κουζίνες, καμινέτα, σχάρες και ψηστιέρες49,7
6579328′Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων,  οχηματαγωγά (φέρι – μπότ)49,6
676579295′Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων46,4
777078120′Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά προσώπων42,2
8476412′Άλλες συσκευές για την μετάδοση φωνής, εικόνας η άλλων δεδομένων39,8
8879322′Δεξαμενόπλοια όλων των ειδών38,1
9574493′Μέρη  που προορίζονται αποκλειστικά για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες35,7
9978439′Άλλα μέρη και εξαρτήματα34,5
1007977253′Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων34,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1.205,74,48%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ8- ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
161284831′Είδη από γουνοδέρματα198,5
232384470′Φορέματα-πουκάμισα, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια138,1
323489420′Τροχοφόρα  παιχνίδια για παιδιά, αμαξάκια για κούκλες, κούκλες, μοντέλλα κλίμακας, γρίφοι όλων των ειδών107,4
455589319′Είδη  μεταφοράς ή  συσκευασίας, μ.α.κ., από  πλαστικές  ύλες84,4
475389332′Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού79,4
514684540′Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό73,9
7987319′Μέρη   και   εξαρτήματα  για   μετρητές  αερίων,  υγρών   και ηλεκτρισμού42,2
918289219′Άλλα  βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, όχι σε ξεχωριστά φύλλα37,6
977689731′Κοσμήματα  με  πολύτιμες  ή  μη πέτρες και  μέρη  αυτών,  από πολύτιμα  μέταλλα35,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ796,82,96%
Σειρά κατάταξης  2014Σειρά κατάταξης  2013Κωδ. ΤΤΔΕ9- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑξίαΠοσοστό % επί Συνόλου
4599999′ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ453,5
433393100′ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ87,9
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ541,42,01%

 

Η πορεία της αξίας των εισαγωγών την περίοδο 2008-2014

 

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ   ( εκατ.  € )ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ2008200920102011201220132014Μεταβολή  2014/2008Μέση Μεταβολή 7ετίας
Συνολικές Εισαγωγές64.106,351.250,849.611,646.397,046.480,346.138,646.764,6-27,05%-4,82%
Συνολικές Πληρωμές63.861,746.085,345.361,047.459,641.639,739.764,241.623,6-34,82%-6,15%

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος

 

Η πορεία του όγκου των εισαγωγών την περίοδο 2008-2014

 

ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ   (τόνοι)ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ2008200920102011201220132014Μεταβολή  2014/2008Μέση Μεταβολή 7ετίας
Συνολικές Εισαγωγές54.840.493 48.527.578 47.969.153 45.489.361 45.064.894 45.945.217 47.182.926 -13,96%-2,35%

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ, ΠΣΕ, ΚΕΕΜ

file:///C:/Users/User/Downloads/EXPORTS-CATEGORIES-2008-2014.pdf

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress