Navigation
21
Οκτ
location
Αθήνα
23oC
Αίθριος - καθαρός
17 Μαρ 2015

Οι Εξαγωγές στα χρόνια της κρίσης – Λεπτομερής “χάρτης” ανά κλάδο 2008-2014

εξαγωγές Οικονομία

Αύξηση της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών κατά 27,21%, με μέσο ρυθμό αύξησης 4,95% κατ’ έτος, καταγράφει ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σε συνεργασία με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), για την 7ετία 2008-2014.

Την ίδια περίοδο καταγράφεται και αύξηση κατά 19,82% του συνολικού όγκου των εξαγωγών, με μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του 3,36%.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το ισχυρότερο πλήγμα από την κρίση δέχθηκε η Ελληνική Βιομηχανία, γεγονός που αποτυπώνεται και στους δείκτες ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,19% στην αξία εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων ήταν να περιοριστεί η συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου στο 13,83% του συνόλου των εξαγωγών, από το 19,82% το 2008.

Η εικόνα του βιομηχανικού κλάδου χρωματίζεται περαιτέρω αρνητικά αν συνυπολογιστούν και οι μειώσεις εξαγωγών στις κατηγορίες των Διάφορων Βιομηχανικών Προϊόντων (-14,41%) και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού (-12,28%), που συνεισφέρουν πλέον το 6,43% και το 8,35% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, αντίστοιχα.

Αντίθετα, εκρηκτική είναι η αύξηση στον κλάδο των καυσίμων (+126,45% ή κατά 18,23% σε ετήσια βάση), με τα καύσιμα να αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό 38,52% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (από 21,64% το 2008). Θετική είναι η πορεία των Χημικών (+10,09%), των Τροφίμων (+22,63%) και των Πρώτων Υλών (+23,22%).

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «η θετική πορεία των εξαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών, στο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, επιβεβαιώνει την πάγια θέση του ΠΣΕ υπέρ του μετασχηματισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας με επίκεντρο την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.
 Χωρίς αυτή την αύξηση των εξαγωγών κατά 27,21%, δε θα είχαν εισρεύσει στη χώρα περίπου 140 δις ευρώ, η ύφεση θα ήταν βαθύτερη κατά τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ αυτά τα χρόνια, ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας θα είχαν χαθεί.
Το σημαντικότερο είναι ότι θα είχε επιδεινωθεί η κατάσταση στον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα είχαν απομειωθεί οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

 Η αύξηση των εξαγωγών κατά περισσότερο από 7,5% στο εξάμηνο Σεπτέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015, δείχνει ότι -με τη μεγάλη υποτίμηση του ευρώ- τα ελληνικά προϊόντα έχουν αποκτήσει πρόσθετη δυναμική.
Τώρα είναι η στιγμή της κεφαλαιοποίησης των θυσιών της περασμένης 7ετίας και η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας προς μία νέα εποχή.
Η εξωστρέφεια είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας.
Σε αυτή θα πρέπει να βασιστεί το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η προσπάθεια εδραίωσης της εμπιστοσύνης των εμπορικών και πολιτικών μας εταίρων.
Η πορεία των εξαγωγών είναι το καλύτερο επιχείρημα προς όλες τις κατευθύνσεις σχετικά με τις δυνατότητες, τη φερεγγυότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική της ίδιας της χώρας.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ως προτεραιότητα η συνέχιση της ανόδου, στο πλαίσιο μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για την Εξωστρέφεια, που θα οδηγεί σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας, με εμπορικά και δημοσιονομικά πλεονάσματα».

Όπως αναφέρει η ανάλυση του ΠΣΕ, μία συνεκτική Εθνική Στρατηγική για την Εξωστρέφεια θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα για την αναστροφή φαινομένων αποεπένδυσης στους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ειδικά στη βιομηχανία-μεταποίηση, καθώς και υποστηρικτικά μέτρα για την ενίσχυση των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών στους κλάδους εκείνους που επέδειξαν αξιοσημείωτες αντοχές και θετικές επιδόσεις στα χρόνια της κρίσης, όπως για παράδειγμα τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα (με αιχμή τα φρούτα και λαχανικά), αλλά και οι πρώτες ύλες.

Γενικά Στοιχεία

Τα στοιχεία της ανάλυσης δείχνουν ότι το 2014 η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 26,9 δις ευρώ, έναντι των 21,14 δις ευρώ το 2008, μεταβολή που συνιστά αύξηση σε ποσοστό 27,21%. Κατά την 7ετία αυτή, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στα επίπεδα του +4,95%. Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά την περίοδο 2008-2014 καταγράφηκε στα 164,67 δις ευρώ.

Αντίστοιχα, τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δείχνουν για την ίδια περίοδο (2008-2014) αύξηση των εσόδων από τις εν λόγω εξαγωγές κατά 19,35% (με μέσο ρυθμό αύξησης 3,90%). Συνολικά στην Ελλάδα εισέρευσαν πληρωμές για εξαγόμενα αγαθά 140,64 δις ευρώ.

Παράλληλα, η ΕΛ-ΣΤΑΤ για την περίοδο 2008-2012 κατά την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφει μέσες απώλειες της τάξης του 61,6% στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (από τα 61,6 το 2008 στα 37,7 δισ. Ευρώ το 2012), σε όλους τους κύριους κλάδους οικονομικής δραστηριότητες (με εξαίρεση τον τομέα της ψυχαγωγίας, +38,4%).

Με άλλα λόγια, οι ελληνικές εξαγωγές ακολούθησαν μεν αυξητικούς ρυθμούς, αφετέρου δε, οι επιδόσεις αυτές επετεύχθησαν σε περιβάλλον και πλαίσιο αποεπένδυσης της οικονομίας. Τα ιστορικά υψηλά εντοπίζονται το 2012 σε όρους συνολικής αξίας εξαγωγών (27,35 δις ευρώ), ενώ ακολούθησαν οριακές μεταβολές γύρω από την περιοχή των 27 δις ευρώ κατά τη διετία 2013-2014. Αντίστοιχα σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρούνται και στα έσοδα από τις εξαγωγές, άνω των 22 δις ευρώ, με την ιστορική επίδοση στην περίπτωση αυτή να καταγράφεται το 2014 (23,64 δις ευρώ).

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε επίπεδο όγκου συνολικών εξαγωγών, ο οποίος όμως υπολείπεται σημαντικά σε ρυθμούς αύξησης της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 19,82% το 2014, σε σχέση με το 2008, με μέσους ρυθμούς μεταβολής της τάξης του 3,36% (ποσοστά ανάλογα αυτών των εσόδων από τις εξαγωγές).

Οι εισαγωγές

Για την αποτύπωση μίας πληρέστερης εικόνας του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά την περίοδο 2008-2014, αξίζει κανείς να αναφερθεί και στην πορεία των ελληνικών εισαγωγών κατά το ίδιο διάστημα.

Συγκεκριμένα, κατά την εν λόγω 7ετία, η Ελλάδα εισήγαγε προϊόντα συνολικής αξίας 350,7 δις ευρώ, ακολουθώντας πτωτική πορεία σε όρους μέσης ετήσιας μεταβολής (-4,82%). Σε σχέση με το 2008, προέκυψε υποχώρηση της τάξης του 27,05% μετά το τέλος και του 2014, ενώ στη διάρκεια της περιόδου άνοδος εισαγωγών καταγράφηκε μόνο το 2012 (προς το 2011) και το 2014 (προς το 2013), οπότε και σημειώθηκαν σημαντικές εισαγωγές πλοίων από Τρίτες Χώρες.

Όπως είναι φυσικό, το υψηλό 7ετίας εντοπίζεται το 2008 (64,1 δις ευρώ), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν το 2013 (46,1 δις ευρώ). Να σημειωθεί ότι η αξία των εισαγωγών παραμένει στο στενό εύρος τιμών 46-47 δις ευρώ καθ’ όλη την περίοδο 2011-2014.

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές πληρωμές της χώρας για εισαγόμενα προϊόντα ανήλθαν στα 325,7 δις ευρώ (-7,1% σε σχέση με την καταγεγραμμένη συνολική αξία των εισαγωγών από την ΕΛ-ΣΤΑΤ, την ίδια περίοδο), ακολουθώντας έντονα πτωτική πορεία (-34,82% σε σχέση με το 2008 ή μέση ετήσια υποχώρηση κατά 6,15%).

Και στην περίπτωση των πληρωμών για εισαγωγές, το υψηλό 7ετίας εντοπίζεται το 2008 (63,8 δις ευρώ) και το χαμηλό το 2013 (39,76 δις ευρώ). Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του 2011, όπου τα έξοδα για εισαγωγές υπερέβησαν τη συνολική τους αξία, χαρακτηριστικό των πιέσεων από τους ξένους προμηθευτές για υψηλές προκαταβολές και άμεσες εξοφλήσεις παραγγελιών.

Αντίθετα με την πορεία της αξίας των εισαγωγών, σημαντικά πιο περιορισμένες είναι οι διακυμάνσεις του όγκου των εισαγωγών της χώρας για την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, ο όγκος εισαγωγών εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,96% το 2014 σε σχέση με το 2008 (έναντι μείωσης κατά 27,05% της αξίας των εισαγωγών), ακολουθώντας πτωτική μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του 2,35%.

Τα χαμηλότερα επίπεδα από πλευράς όγκους εισαγωγών εντοπίζονται το 2012 (45 εκατ. τόνοι), ενώ τα υψηλότερα το 2008 (54,8 εκατ. τόνοι). Ωστόσο, από το 2011 και έπειτα καταγράφεται σχετική σταθεροποίηση στα επίπεδα των 45,5-46 εκατ. τόνων. Οριακά υψηλότερες είναι οι επιδόσεις το 2014, εξαιτίας των εισαγωγών πλοίων από Τρίτες Χώρες.

Τα στοιχεία του όγκου εισαγωγών αποτυπώνουν μία πιο συνεπή πορεία των εισαγωγών, πέρα από τις διακυμάνσεις ισοτιμιών νομισμάτων και διεθνών τιμών σε σημαντικούς κλάδους εξωτερικού εμπορίου, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα.

Ως αποτέλεσμα της πορείας του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας κατά την περίοδο 2008-2014, σε ότι αφορά το εμπορικό της ισοζύγιο, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει μείωση εμπορικού ελλείμματος κατά 53,8% στα 19,8 δις ευρώ (από 42,9 δις ευρώ το 2008). Μάλιστα, η μείωση αυτή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν υπήρξε η χειροτέρευση του ελλείμματος κατά την περυσινή χρονιά, για πρώτη φορά μετά από 6 συναπτά έτη βελτίωσης.

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώνονταν κατά μέσο όρο με ρυθμούς της τάξης του 11,5% για κάθε ένα από τα έτη της περιόδου 2008-2014.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις στο εμπορικό ισοζύγιο, αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό εισαγωγών και εξαγωγών τα καύσιμα και κυρίως τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2008-2014 προκύπτει μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 58%, με μέση ετήσια μεταβολή της τάξης -11,9%, στα 14,14 δις ευρώ το 2014 από 33,69 δις ευρώ το 2008.

Και από τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου προκύπτει σταθεροποίηση των εισαγωγών στα επίπεδα των 29 δις ευρώ και των εξαγωγών προϊόντων στα επίπεδα των 16,5 δις ευρώ ετησίως.

 

Η εξέλιξη της συνολικής αξίας των εξαγωγών 2008-2014

 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   ( χιλιάδες  € ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μεταβολή  2014/2008 Μέση Μεταβολή 7ετίας
0 – Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα 3.008.521 2.922.694 3.230.027 3.412.818 3.574.873 3.606.065 3.689.451 22,63% 3,54%
1- Ποτά & Καπνός 618.712 608.659 560.666 585.872 630.034 584.191 584.010 -5,61% -0,80%
2- Πρώτες Ύλες 837.260 769.377 1.032.617 979.424 1.247.191 1.133.366 1.031.701 23,22% 5,03%
3- Καύσιμα 4.576.232 3.479.222 5.330.977 7.382.862 10.647.854 10.887.958 10.362.998 126,45% 18,23%
4- Έλαια και Λίπη 369.134 327.224 317.321 351.854 393.100 577.210 316.538 -14,25% 1,65%
5 – Χημικά 2.402.836 2.200.352 2.503.151 2.430.579 2.458.394 2.565.280 2.645.273 10,09% 1,84%
6 – Βιομηχανικά Προϊόντα 4.190.367 2.986.300 3.433.618 4.239.186 3.865.925 3.690.065 3.721.563 -11,19% -0,47%
7 – Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.560.680 2.013.876 2.068.533 2.236.505 2.303.598 1.995.396 2.246.137 -12,28% -1,39%
8 – Διάφορα Βιομηχανικά 2.021.240 1.659.572 1.664.790 1.667.485 1.652.903 1.680.290 1.729.902 -14,41% -1,95%
9 – Εμπιστευτικά Προϊόντα 561.815 344.565 531.798 679.709 601.239 581.359 572.628 1,92% 4,52%
Συνολικές Εξαγωγές 21.146.796       17.311.842       20.673.499       23.966.294       27.375.111 27.301.180        26.900.201       27,21% 4,95%

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Η Εξέλιξη των συνολικών εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών 2008-2014

 

ΕΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μεταβολή  2014/2008 Μέση Μεταβολή 7ετίας
Έσοδα από Εξαγωγές Αγαθών 19.812,9 15.318,0 17.081,5 20.230,6 22.020,6 22.534,8 23.647,5 19,35% 3,90%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο, 2008-2012

 

Κλάδοι Μεταβολή
Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 38,4
Ενημέρωση και επικοινωνία -16,2
Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης -40,7
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα -47,2
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες -47,2
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία -55,0
Σύνολο -61,6
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες -61,9
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας -68,7
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης -77,4
Κατασκευές -86,3

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Η Εξέλιξη του συνολικού όγκου εξαγωγών 2008-2014

 

ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   (τόνοι) ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μεταβολή  2014/2008 Μέση Μεταβολή 7ετίας
0 – Τρόφιμα και Ζώντα Ζώα 2.907.353 3.262.497 3.533.134 3.299.323 3.351.478 3.173.358 3.431.215 18,02% 3,05%
1- Ποτά & Καπνός 4.447.309 4.191.383 270.031 299.265 298.156 272.454 264.323 -94,06% -16,74%
2- Πρώτες Ύλες 4.321.194 3.863.167 3.911.015 3.928.029 4.355.742 4.832.995 4.947.260 14,49% 2,55%
3- Καύσιμα 8.752.648 9.459.137 11.014.529 11.777.367 15.055.884 16.824.155 17.764.988 102,97% 12,77%
4- Έλαια και Λίπη 182.570 185.678 180.252 189.046 193.553 244.215 134.476 -26,34% -2,12%
5 – Χημικά 2.402.025 2.027.119 2.552.107 2.545.757 2.291.786 2.429.936 2.462.589 2,52% 1,24%
6 – Βιομηχανικά Προϊόντα 7.914.784 7.193.534 7.096.828 5.805.852 7.345.888 8.067.908 8.247.791 4,21% 1,66%
7 – Μηχανολογικός Εξοπλισμός 335.875 272.607 294.152 333.429 378.069 334.751 312.955 -6,82% -0,36%
8 – Διάφορα Βιομηχανικά 200.890 160.366 155.768 163.998 170.282 205.297 188.039 -6,40% -0,29%
9 – Εμπιστευτικά Προϊόντα 184.054 113.191 146.044 164.944 152.456 159.718 167.678 -8,90% 0,94%
Συνολικές Εξαγωγές 31.648.701       30.728.678       29.153.860       28.507.011       33.593.294 36.544.788        37.921.313       19,82% 3,36%

Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ, με στοιχεία από την ΕΛ-ΣΤΑΤ


 

Τα Κορυφαία Εξαγόμενα Προϊόντα της Ελλάδας ανά Κλάδο 2013-2014

(αξία σε εκατ. ευρώ)

Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 0-ΤΡΟΦΙΜΑ-ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
5 6 03418′ Άλλα  ψάρια,  νωπά ή διατηρημένα με απλή  ψύξη  (εκτός  από συκώτια, αυγά και σπέρματα) 418,1
6 8 05679′ Ελιές 346,0
7 10 02499′ Τυριά 324,5
11 11 05895′ Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα 257,2
22 25 05793′ Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά 139,1
24 28 05751′ Σταφύλια, νωπά 137,0
26 26 05711′ Πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα 127,2
27 30 09899′ Άλλα  παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται  ούτε περιλαμβάνονται αλλού 127,0
29 42 02231′ Γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που περιέχει ζάχαρη η άρωμα η καρύδια η φρούτα 111,9
36 72 04110′ Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο 101,9
41 38 05798′ Άλλα φρούτα, νωπά 90,2
49 44 05671′ Λαχανικά,  καρποί  και  φρούτα και άλλα βρώσιμα  μέρη  φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ 77,6
59 56 05459′ Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 56,3
68 99 05673′ Ντομάτες,  παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξύδι ή  οξικό οξύ, μ.α.κ. 46,0
72 73 05794′ Φράουλες, νωπές 44,4
75 95 04850′ Μείγματα  και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων  αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας της υποδιαίρεσης 048.4 42,9
80 93 06229′ Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τις τσίχλες 41,8
81 75 05752′ Σταφύλια, αποξεραμένα (π.χ. σταφίδες) 41,3
83 67 05791′ Πεπόνια  (στα  οποία  περιλαμβάνονται και  τα  καρπούζια  και καρποί papayas), νωπά 40,0
86 78 04830′ Μακαρόνι,  σπαγγέτι και όμοια προϊόντα (ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα) 39,1
89 94 05839′ Καρποί και φρούτα άψητα, ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός από τις φράουλες, τα σμέουρα, τα μούρα ή βατόμουρα και τα φραγκοστάφυλα κάθε είδους 37,8
96 03530′ Ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα) καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος 35,5
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.682,8 9,97%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 1-ΠΟΤΑ-ΚΑΠΝΟΣ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
57 60 11217′ Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), μούστοι σταφυλιών που η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης 61,6
58 63 11249′ Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά, μ.α.κ. 57,5
14 14 12220′ Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 211,2
19 18 12110′ Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 151,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 481,6 1,79%
Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 2-ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
9 7 26310′ Βαμβάκι 308,7
60 66 22230′ Σπέρματα βαμβακιού 55,5
50 45 28520′ Αλουμίνα (οξείδιο του αργιλίου) 76,2
63 39 28821′ Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού 52,9
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 493,3 1,83%
Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 3- ΚΑΥΣΙΜΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
1 1 33460′ Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από ασφαλτώδη ορυκτά (εκτός ακατέργαστων) που περιέχουν 70% η περισσότερο έλαιο πετρελαίου 9.959,9
20 22 33541′ Άσφαλτος  από  πετρέλαιο  και άλλα  υπολείμματα  των  λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών, ασφαλτικά μείγματα 143,9
21 32 34250′ Βουτάνιο, υγροποιημένο 141,7
82 17 35100′ Ηλεκτρική ενέργεια 41,2
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 10.286,6 38,24%
Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 4- ΕΛΑΙΑ-ΛΙΠΗ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
12 4 42141′ Παρθένο λάδι 237,1
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 237,1 0,88%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 5- ΧΗΜΙΚΑ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
53 50 53342′ Χρώματα  επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή  ή τροποποιημένα  φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Πλαστικά σε διάλυμα 67,2
93 53119′ Άλλες  χρωστικές  ύλες  συνθετικές  οργανικές  (στις  οποίες περιλαμβάνονται  και τα μείγματα περισσοτέρων χρωστικών  υλών των διακρίσεων της υποδιαίρεσης 531.1) 36,9
2 2 54293′ Φάρμακα,  μ.α.κ., που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή  είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 740,9
33 37 54219′ Φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά ή παράγωγα τους  που  περιέχουν  άλλα αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται  με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 106,5
39 40 55320′ Προϊόντα  ομορφιάς  ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ)  παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (άλλα  από  τα  φάρμακα),  στα οποία  περιλαμβάνονται  και  τα αντηλιακά   παρασκευάσματα  και  τα  παρασκευάσματα  για   τ 96,9
48 43 55422′ Παρασκευάσματα  για  πλύσιμο και  παρασκευάσματα  καθαρισμού, επιφανειακής  δράσης,  μ.α.κ.,  συσκευασμένα για  τη  λιανική πώληση 78,0
66 64 54232′ Φάρμακα  που  περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγα τους,  αλλά  δεν περιέχουν  ούτε  ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα  της  υποδιαίρεσης 541.5, ούτε αντιβιοτικά ή παράγωγα των αντιβιοτικών  που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι  συσκευασμένα για τη λιανική 46,5
69 81 54291′ Φάρμακα,  μ.α.κ., που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 44,8
76 98 56291′ Λιπάσματα,  μ.α.κ., που περιέχουν τα τρία λιπαντικά  στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο 42,8
98 56295′ Λιπάσματα,  μ.α.κ., που περιέχουν  τα δύο λιπαντικά  στοιχεία άζωτο και φωσφόρο 34,8
17 16 57511′ Πολυπροπυλένιο 192,9
46 35 58221′ Άλλες  πλάκες,  φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και  λουρίδες,  από πλαστικές  ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις,  ούτε  όμοια συνδυασμένες με άλλες  πλαστικές  ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του αιθυλενίου 83,3
54 47 57211′ Πολυστυρόλιο που μπορεί να διογκωθεί 66,3
55 59 59865′ Φυσικές   ορυκτές   ύλες  ενεργοποιημένες,  άνθρακες   ζωικής προέλευσης (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας) 66,0
61 68 58299′ Άλλες  πλάκες,  φύλλα,  μεμβράνες, ταινίες και  λουρίδες  από πλαστικές ύλες άλλα 55,4
70 89 58222′ Άλλες  πλάκες,  φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και  λουρίδες,  από πλαστικές  ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις,  ούτε  όμοια συνδυασμένες με άλλες  πλαστικές  ύλες, χωρίς υπόθεμα από πολυμερή του προπυλενίου 44,6
85 85 57219′ Πολυστυρόλιο άλλο 39,8
90 96 59899′ Άλλα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα 37,7
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.881,2 6,99%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 6- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
3 3 68423′ Πλάκες,  ταινίες   και  φύλλα,  από  αργίλιο > 0,2mm 544,6
8 9 68271′ Σωλήνες κάθε είδους 315,9
13 13 68412′ Κράματα αργιλίου 223,0
15 15 68424′ Φύλλα  και  ταινίες, λεπτά, από αργίλιο < 0,2mm 198,5
18 24 68421′ Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 180,2
28 29 27312′ Μάρμαρα,   τραβερτίνες και   άλλοι ασβεστόλιθοι  για πελέκημα ή χτίσιμο 115,3
30 21 67621′ Ράβδοι (άλλες από εκείνες της υποδιαίρεσης 676.1) από σίδηρο ή χάλυβες 110,4
31 20 66122′ Τσιμέντα Portland 110,3
37 58 66121′ Τσιμέντα clinkers 100,1
38 41 66134′ Μάρμαρο,  τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργήματα από  τις πέτρες   αυτές 99,7
40 54 67931′ Σωλήνες  για  τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου 93,2
42 49 69119′ Άλλες κατασκευές από σίδηρο ή χάλυβα 88,9
62 61 65529′ Υφάσματα πλεκτά ή κροσέ, μ.α.κ. 54,8
71 64295′ Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, απορροφητικές  πάνες για  βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής 44,4
73 80 68241′ Σύρματα από χαλκό από χαλκό καθαρισμένο 44,1
74 74 69242′ Δεξαμενές,  βαρέλια,  τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και  παρόμοια δοχεία,   από  αργίλιο 43,8
78 90 69953′ Πώματα, καπάκια  (καψούλια)  για φιάλες, πώματα βιδωτά  για  βαρέλια, πλάκες  πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα 42,2
87 68232′ Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό από κράματα χαλκού 38,9
92 69 69129′ Κατασκευές  και  μέρη αυτών από αργίλιο, μ.α.κ.,  προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές 37,3
94 67611′ Xoντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή χάλυβες 35,8
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.521,5 9,37%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 7- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
10 75220′ Μηχανές  αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, 276,7
25 19 76411′ Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών 131,3
34 31 77317′ Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000V 105,5
35 51 71392′ Μέρη, μ.α.κ., που προορίζονται για τους εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσεως 102,4
44 48 77812′ Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 85,2
52 36 77316′ Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000V 71,4
56 57 74481′ Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου 62,9
64 71 77586′ Φούρνοι και κουζίνες, καμινέτα, σχάρες και ψηστιέρες 49,7
65 79328′ Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων,  οχηματαγωγά (φέρι – μπότ) 49,6
67 65 79295′ Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων 46,4
77 70 78120′ Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά προσώπων 42,2
84 76412′ Άλλες συσκευές για την μετάδοση φωνής, εικόνας η άλλων δεδομένων 39,8
88 79322′ Δεξαμενόπλοια όλων των ειδών 38,1
95 74493′ Μέρη  που προορίζονται αποκλειστικά για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες 35,7
99 78439′ Άλλα μέρη και εξαρτήματα 34,5
100 79 77253′ Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 34,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.205,7 4,48%

 


 

Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 8- ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
16 12 84831′ Είδη από γουνοδέρματα 198,5
23 23 84470′ Φορέματα-πουκάμισα, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια 138,1
32 34 89420′ Τροχοφόρα  παιχνίδια για παιδιά, αμαξάκια για κούκλες, κούκλες, μοντέλλα κλίμακας, γρίφοι όλων των ειδών 107,4
45 55 89319′ Είδη  μεταφοράς ή  συσκευασίας, μ.α.κ., από  πλαστικές  ύλες 84,4
47 53 89332′ Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού 79,4
51 46 84540′ Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό 73,9
79 87319′ Μέρη   και   εξαρτήματα  για   μετρητές  αερίων,  υγρών   και ηλεκτρισμού 42,2
91 82 89219′ Άλλα  βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, όχι σε ξεχωριστά φύλλα 37,6
97 76 89731′ Κοσμήματα  με  πολύτιμες  ή  μη πέτρες και  μέρη  αυτών,  από πολύτιμα  μέταλλα 35,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 796,8 2,96%
Σειρά κατάταξης  2014 Σειρά κατάταξης  2013 Κωδ. ΤΤΔΕ 9- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αξία Ποσοστό % επί Συνόλου
4 5 99999′ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 453,5
43 33 93100′ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 87,9
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 541,4 2,01%

 

Η πορεία της αξίας των εισαγωγών την περίοδο 2008-2014

 

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ   ( εκατ.  € ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μεταβολή  2014/2008 Μέση Μεταβολή 7ετίας
Συνολικές Εισαγωγές 64.106,3 51.250,8 49.611,6 46.397,0 46.480,3 46.138,6 46.764,6 -27,05% -4,82%
Συνολικές Πληρωμές 63.861,7 46.085,3 45.361,0 47.459,6 41.639,7 39.764,2 41.623,6 -34,82% -6,15%

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος

 

Η πορεία του όγκου των εισαγωγών την περίοδο 2008-2014

 

ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ   (τόνοι) ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μεταβολή  2014/2008 Μέση Μεταβολή 7ετίας
Συνολικές Εισαγωγές 54.840.493  48.527.578  47.969.153  45.489.361  45.064.894  45.945.217  47.182.926  -13,96% -2,35%

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ, ΠΣΕ, ΚΕΕΜ

file:///C:/Users/User/Downloads/EXPORTS-CATEGORIES-2008-2014.pdf

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict