Navigation
28
Μαΐ
location
Αθήνα
23oC
Ασθενής Βροχή
16 Ιαν 2017

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω!

Ταμείο Χρέη Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Κατ’ αρχάς, να δούμε τις βασικές αλλαγές με τη νομική βοήθεια της δικηγόρου Ολυμπίας Νικολοπούλου, η οποία εξηγεί βήμα – βήμα όλες τις παραμέτρους των μεταβολών που ήρθαν.

1. Με το νέο σύστημα επιβαρύνονται ιδιαίτερα όλες κατηγορίες ασφαλισμένων και επαγγελματιών. Το ποσοστό των εισφορών μαζί με τους φόρους φτάνει το 67% του εισοδήματος.

2. Κατά το υπουργείο Εργασίας, όσοι έχουν μπλοκάκι δεν θα πληρώνουν εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ ή ΟΕΚ.

3. Αν έχουν μπλοκάκι και μισθωτή εργασία δεν θα πληρώνουν εισφορές  αν δεν υπάρχουν έσοδα από μπλοκάκι.

4. Σκέτο μπλοκάκι με 0 εισόδημα  καταβάλει  157 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.884 ευρώ για τα ασφάλιστρα των 12 ημερολογιακών μηνών. Σε αυτό μπαίνει  τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Η επιβάρυνση είναι 2.534 ευρώ, με ΜΗΔΕΝ εισόδημα.

5. Εργαζόμενος με μπλοκάκι και 1 ευρώ έσοδα πληρώνει εισφορά στον ΕΦΚΑ 6,67%.

Εργαζόμενος χωρίς έσοδα δεν πληρώνει εισφορά ΕΦΚΑ.

6. Εργαζόμενος με μπλοκάκι και 0 εισόδημα. Πληρώνει 157 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.884 ευρώ τον χρόνο συν τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, σύνολο εισφορών 2.534!

7. Εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να μην πληρώνει το σύνολο της εισφοράς, αλλά έναντι, το υπόλοιπο ποσό όμως θα επιβαρύνεται με τόκους 8% .

8. Επιβαρύνονται: Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και φαρμακοποιοί έως 37,95% του φορολογητέου εισοδήματος. Ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 7.033 ευρώ, δηλαδή 20% για κύρια σύνταξη, 7% για επικουρική σύνταξη και εισφορά 4% για εφάπαξ.

9. Εργαζόμενος με ένα έως 2 μπλοκάκια πληρώνει το 1/3 των εισφορών και ο εργοδότης το 2/3 των εισφορών.

10. Εργαζόμενος με 3 μπλοκάκια πληρώνει όλες τις εισφορές.

Αναλυτικά τι γίνεται

1. Μισθωτός με μπλοκάκι: Μισθωτός με μπλοκάκι όταν έχει έναν εργοδότη ή δύο εργοδότες θα πληρώνει εισφορά 6,67%.  Είναι διαφορετική η πληρωμή όταν εργάζεται ως μισθωτός σε έναν εργοδότη και παρέχει υπηρεσίες με μπλοκάκι σε άλλους. Τότε πληρώνει το 26,69%.

2. Υπολογισμός στο καθαρό εισόδημα: Επειδή ο νέος υπολογισμός των εισφορών θα βασίζεται στο καθαρό εισόδημα που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι, τότε εκείνοι θα προτιμούν να το πληρώσουν, παρά να επιβαρύνονται με τον «τόκο» του 8,5%. Εφόσον οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πληρώνουν ένα μέρος του ποσού, τότε θα μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Έχουμε  πλέον σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα. Τέλος πλέον στις ασφαλιστικές κατηγορίες και στις τεκμαιρόμενες αποδοχές. Η εισφορά θα είναι μηνιαία, με τελευταία ημέρα καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Πρακτικά, δηλαδή, οι εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2017 για παράδειγμα θα πρέπει να καταβληθούν έως 28/2/2017.

3. Μηδενικά εισοδήματα: Μισθωτός με μηδενικά έσοδα από μπλοκάκι, δεν πληρώνει καμία εισφορά, εφόσον όμως έχει μόνο μπλοκάκι, τότε θα πληρώνει τα 586 ευρώ, εκτός των περιπτώσεων που δικαιούται ειδικών εκπτώσεων.

4. Ανενεργό μπλοκάκι: Όσοι έχουν ανενεργό μπλοκάκι, τότε αυτοί καλούνται να πληρώσουν 138 ευρώ τον μήνα και εκείνοι που δεν το χρειάζονται να το κλείσουν.

5. Καταβολή οφειλών: Θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής στη διάρκεια του έτους των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2016, σε μηνιαία βάση, σε 12 δόσεις σε δικηγόρους και μηχανικούς.

6. Η πληρωμή: Έως το τέλος του Ιανουαρίου θα κοινοποιηθεί σε κάθε ασφαλισμένο ελεύθερο επαγγελματία ειδοποιητήριο όπου θα αναγράφεται η μηνιαία του εισφορά που θα πρέπει να καταβάλλει για τους πρώτους μήνες του 2017, έως ότου καταστούν γνωστά τα εισοδήματα του 2016. Στη νέα ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ θα αποτυπώνονται τα ειδοποιητήρια για κάθε ασφαλισμένο.

7.  Γιατροί – Μηχανικοί – Δικηγόροι 14%: Για τα πρώτα δύο χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση και 17% για τα επόμενα τρία. Με κατώτατη βάση υπολογισμού στην περίπτωση αυτή τα 410€ (το 70% του κατώτατου μισθού ανειδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών). Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια (οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί).

Νομικά προβλήματα

Η νομικός Ολυμπία Νικολοπούλου καταγράφει όλες τις νομικές εμπλοκές

που δημιουργούν οι νέες εισφορές για την ασφάλιση. Είναι γεγονός ότι αλλάζουν πλέον όλα στην κοινωνική ασφάλιση. Εισφορές, διαδικασίες πληρωμής, εισφορές επί εισφορών αλλά και νέα νομικά δεδομένα.

Να τα δούμε όλα.

1. Σαφής καταγραφή σχέσης εξαρτημένης εργασίας με μισθό και μπλοκάκι. 

Είναι κομβικό σημείο που απαιτεί προσοχή. Θα πρέπει να οριστεί σαφώς «πότε ο εργαζόμενος έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον εργοδότη». Η σαφήνεια αυτή θα προσδιορίσει και τον τρόπο καταβολής των εισφορών σε περίπτωση πληρωμής με μισθό και μπλοκάκι.

Θα πρέπει λοιπόν να καθοριστεί αν η καθημερινή παρουσία είναι σχέση εξαρτημένης ή σύνολο χρόνου, ή κάτι άλλο…

Δηλαδή:

Ένας επαγγελματίας που κάθε μέρα απασχολείται 2-3 ώρες έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας αν πληρώνεται ως μισθωτός και με μπλοκάκι;

Ο επαγγελματίας που κάθε μέρα τροφοδοτεί ξενοδοχεία ή νοσοκομεία και κόβει τιμολόγιο τι είναι; Τι σχέση έχει;

Αυτός ο σαφής προσδιορισμός θα καθορίσει και την καταβολή των εισφορών, αφού μισθωτός με  1 εργοδότη συν 2 δελτία παροχής υπηρεσιών καταβάλει μόνο 6,67% επί του εισοδήματός του σε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ το υπόλοιπο 13,3% το καταβάλουν οι εργοδότες του δελτίου.

Επομένως.

Απαιτείται ο τύπος, ο χαρακτήρας της συμφωνίας, η αρχή της συνεργασίας και ο προσδιορισμός της εργασιακής σχέσης, γιατί έρχονται δικαστικές διεκδικήσεις!

2. Αποκλειστικότητα σύμβασης – VETO του εργοδότη.

Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο να έχει αποκλειστική συνεργασία με τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ώστε να αναλαμβάνει την καταβολή των 2/3 των εισφορών;

Αν δεν το αποδεχθεί ο εργαζόμενος, γιατί θα χάσει τη δεύτερη εργασία με μπλοκάκι, τι κάνει;

Τι θα κάνει ο εργαζόμενος που θα βρίσκεται σε άμυνα;

Θα επιλέξει την αποκλειστική συνεργασία με έναν εργοδότη και θα παραιτηθεί από τη δεύτερη εργασία;

Πόσο κατοχυρώνεται νομικά;

Τι επιλογές έχει για να μη χάσει λόγω του «βέτο του εργοδότη» τη δεύτερη εργασία;

3. Προσδιορισμός εργασιακών σχέσεων.

Η ρητή και μόνο αυτή προσδιοριστική νομική σχέση «συνεχούς παροχής υπηρεσιών» θα κατοχυρώσει τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Δηλαδή:

Ο εργοδότης να γνωρίζει ότι πληρώνει τα 2/3 των εισφορών μόνο αν ο εργαζόμενος «εκδίδει δύο δελτία σε διαφορετικούς εργοδότες», αλλά και να έχει ο ίδιος το δικαίωμα της «άμεσης ενημέρωσης αν εμφανιστεί τρίτος εργοδότης, οπότε και παύει την εισφορά των 2/3».

Επιβάλλεται, λοιπόν:

1.   Ο σαφής προσδιορισμός των συμβάσεων.

2.   Η θεσμοθέτηση της νέας εργασιακής σχέσης «συνεχούς παροχής υπηρεσιών», ώστε να καλυφθεί το κενό μεταξύ της μισθωτής εξαρτημένης εργασίας και της παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Υπάρχει κίνδυνος να πληρώνουν οι εργαζόμενοι ολόκληρη την εισφορά, να εργάζονται διαρκές ωράριο και να μην έχουν μισθωτή σχέση! Ο  ασφαλιστικός νόμος ορίζει, ότι «για  εργαζομένους οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά)», ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει τα 2/3 των εισφορών και μόλις το 1/3 των εισφορών θα καλύπτεται από τους ίδιους. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές κατανέμονται κατά 6,67% εις βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% εις βάρος των εργοδοτών.

Αναλυτικά Παραδείγματα

1. Μισθωτός με μπλοκάκι

Πληρώνει και εισφορά ως μισθωτός

Αλλά  και εισφορά  στο μπλοκάκι 6,67 %

Ακόμη κι αν έχει εισόδημα έστω και 1 ευρώ!

2. Μισθωτός μόνο με μπλοκάκι και 0 εισόδημα

πληρώνει εισφορά 157 ευρώ τον μήνα

+ 650 ευρώ φόρο επιτηδεύματος

Σύνολο έτους  1.884+ 650= 2.534 Ε

3. Πληρωμή εισφορών
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να μην καταβάλουν όλο το ποσό της εισφοράς, αλλά θα επιβαρύνονται με τόκους 8% για το ποσό που υπολείπεται!

4. Εισφορές επιστημόνων

Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και φαρμακοποιοί πρέπει να πληρώσουν το 37,95% του φορολογητέου εισοδήματος. Το ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 7.033 ευρώ. Δηλαδή:

Εισφορά 20% για κύρια σύνταξη.
Εισφορά 6,95% για ασθένεια.
Εισφορά 7% για επικουρική σύνταξη.
Εισφορά 4% για εφάπαξ.


Ελεύθεροι επαγγελματίες

Περιπτώσεις

Μισθωτός + 1-2 μπλοκάκια 2/3 εργοδότης

1/3 εργαζόμενος

Μισθωτός +3 εργοδότες

Ολόκληρη την εισφορά την πληρώνει ο εργαζόμενος.

Η πληρωμή της εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία θα είναι μηνιαία με τελευταία ημέρα καταβολής την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Δηλαδή οι εισφορές Ιανουαρίου έως 28/2/2017.  Η πληρωμή όμως εργαζομένου με μισθωτή εργασία και μπλοκάκι θα γίνεται τη στιγμή που ο μισθωτός «κόβει» την απόδειξη δαπάνης στο καθαρό ποσό.

Μισθωτός + 1-2 μπλοκάκια

Πληρώνει 1/3 εισφορές ο εργαζόμενος,

2/3 εισφορές ο εργοδότης.

Μισθωτός + 3 μπλοκάκια

Πληρώνει όλες τις εισφορές ο εργαζόμενος.

Εργαζόμενος με μπλοκάκι χωρίς μισθωτή εργασία πληρώνει 157 ευρώ τον μήνα συν φόρο επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Σύνολο φόρων εισφορών

1.884+650=2.534 ΕΥΡΩ

Ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται με τον μήνα, αρκεί να έχει πληρωθεί ένα μέρος των εισφορών, ενώ για το υπόλοιπο ποσό που δεν θα έχει καταβληθεί θα υπάρχει ποινή 8%.

Του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 14/1

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress