Navigation
30
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
4 Φεβ 2019

Ο ρυπαίνων να πληρώνει

υδρογονάνθρακες Νέα

«Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας είναι οικονομικά υπεύθυνος για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΔ 148/2009, που προκαλούνται από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον κάτοχο άδειας ή τον διαχειριστή ή για λογαριασμό τους», μας είπαν από το νομικό γραφείο Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ΕΔΕΥ ΑΕ, που αποτελεί και απάντηση στις ερωτήσεις πολιτών γύρω από το θέμα της ασφάλειας των υπεράκτιων γεωτρήσεων που έθεσαν στον υπογράφοντα.

Σύμφωνα με τον «νόμο για την Υπεράκτια Ασφάλεια, στην περίπτωση παράβασης των διατάξεών του (άρθρο 32, προβλέπονται διοικητικές –επιβολή προστίμων, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού– καθώς και ποινικές κυρώσεις». Τα πρόστιμα και οι όποιες κυρώσεις να μην προσβάλλουν φυσικά τη νοημοσύνη μας. Με άλλα λόγια, ο ρυπαίνων να πληρώνει αλλά όχι ψίχουλα.

Η προστασία των θαλασσών μας και η αποκατάσταση (ο μη γένοιτο) των περιβαλλοντικών (οικονομικών) ζημιών από δραστηριότητες εξόρυξης αναμφισβήτητα είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα και είναι εύλογες οι ανησυχίες του κόσμου. Να πούμε ότι προσφάτως η ΕΔΕΥ ολοκλήρωσε τον προγραμματισμένο για το 2018 κύκλο επιθεωρήσεων των υπεράκτιων εγκαταστάσεων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στις εγκαταστάσεις του Πρίνου.

Επίσης, στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή συνάντηση του EUOAG (European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group) στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν η επιβολή κυρώσεων και η αξιολόγηση της οδηγίας 2013/30/EU για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Στις συναντήσεις του φορέα, οι οποίες διοργανώνονται από την DG ENERGY της Κομισιόν, παρίστανται εκπρόσωποι των αρμόδιων Αρχών από όλα τα κράτη-μέλη, με υπεράκτια δραστηριότητα στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Μεγάλα βάθη

Όπως έχει τονίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς, «πολλά τεχνικά άλματα χρειάζονται ακόμα για να γίνει ασφαλής και αποτελεσματική η παραγωγή πετρελαίου και αερίου σε μεγάλα βάθη: Στα βαθιά νερά της Ελλάδας, όπως π.χ. η περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι πιθανοί στόχοι βρίσκονται σε πετρώματα θαμμένα κάτω από τουλάχιστον 1.500 μέτρα νερό. Ο μέσος όρος βάθους νερού σε αυτές τις περιοχές ξεπερνάει τα 2.500 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι γύρω στα 3.500 μέτρα. Αποφάσεις για γεωτρήσεις τέτοιου είδους δεν θα παρθούν πριν από το 2021».

«Για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου “βαθιά νερά” θεωρούνται εκείνα τα βάθη που είναι μεγαλύτερα από 300 μέτρα. Και “υπερ-βαθιά νερά” θεωρούνται τα μεγαλύτερα των 1.500 μέτρων. Πριν από δύο δεκαετίες ήταν αδιανόητο να είναι δυνατή η παραγωγή αερίου ή αργού σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και επίσης βαθιά κάτω από τον πυθμένα των ωκεανών. Σήμερα, νέες γεωφυσικές και γεωτρητικές τεχνολογίες μπορούν να τοποθετήσουν ένα γεωτρύπανο σε 3 χιλιόμετρα νερού και άλλα 2 χιλιόμετρα μέσα στα πετρώματα. Ωστόσο, πολλά τεχνικά άλματα χρειάζονται ακόμα. Οι εγκαταστάσεις γεώτρησης, οι πλατφόρμες, οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός θα πρέπει να αντέχουν τα κύματα. Η συγκόλληση μετάλλων σε βάθη που υπερβαίνουν τα 3.000 μέτρα δεν είναι εύκολη, η μεταφορά του εξοπλισμού και του αργού ή αερίου σε απομακρυσμένες υπεράκτιες εγκαταστάσεις αυξάνει το κόστος. Και βέβαια, δεν υπάρχει επαρκής νομοθεσία για την αποκατάσταση – τον παροπλισμό των πλατφορμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα οι απαραίτητες πιστοποιήσεις τεχνικών προδιαγραφών των πλοίων για τέτοια βάθη».

Ειδική επικοινωνία

Η ΕΔΕΥ «παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα επιτρέψει τη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών, τεχνικών και ασφαλείας, για την εξόρυξη υδρογονανθράκων σε πολύ βαθιά ύδατα. Και έχει θεσπίσει διαδικασία για την εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφαλείας από τους εργαζομένους σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων, καθώς επίσης και για τη διερεύνηση των αναφορών που λαμβάνει (σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου): Για παράδειγμα, επικοινωνία μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αναφορά ανησυχιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος ή πιθανές παρατυπίες που εντοπίσθηκαν, με πλήρως εμπιστευτικό τρόπο, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο 2018».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει κατά πόσο η οδηγία για την Υπεράκτια Ασφάλεια έχει πετύχει τον σκοπό της: Όσον αφορά την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, μας είπαν από την ΕΔΕΡΥ (που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογείται αυτή την περίοδο, με τη συμβολή των αρμόδιων Αρχών των κρατών-μελών, κατά πόσον η οδηγία έχει επιτύχει τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 1, δηλαδή τη θέσπιση «ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων».

Ινστιτούτο έρευνας

Στις 17 Ιανουαρίου, το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) ίδρυσε το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (το όγδοο), που θα εδρεύει σε έκταση που παραχώρησε το Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΠΕ αφορούν την έρευνα για την εξεύρεση κοιτασμάτων, την εξόρυξη υδρογονανθράκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Και βασικοί τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΠΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, θα είναι η ανίχνευση, ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και εποπτείας της εξόρυξης, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της διάθεσης των υδρογονανθράκων, δραστηριότητες σημαντικές για τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες, με ιδιαίτερο οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

«Η ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ αποτελεί πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας με ιδιαίτερο ερευνητικό, οικονομικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και για ολόκληρη τη χώρα. Θα δώσει δε σημαντική δυναμική στην έρευνα που αφορά τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και την αξιοποίηση ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης».

Ζώνη ασφαλείας περιμετρικά της πλατφόρμας

Για προφανείς λόγους, η διαδικασία των γεωτρήσεων στη θάλασσα είναι πολύ πιο απαιτητική από τη διαδικασία γεωτρήσεων στη στεριά, λέει ο λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αντώνης Στ. Στυλιανού: «Απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία και γεωτρητικά τρυπάνια για την πραγματοποίηση τέτοιων γεωτρήσεων. Χρειάζεται επίσης υποστήριξη από τη στεριά. Η συνηθισμένη χρονική περίοδος μιας διερευνητικής γεώτρησης κυμαίνεται, ανάλογα με το βάθος αλλά και τη γεωμορφολογία του υπεδάφους, μεταξύ 60 με 90 ημερών. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία, που ουσιαστικά ξεκινά με τον προσδιορισμό του στόχου, την κάθοδο σωλήνων σε μεγάλο βάθος νερού και τις διαδικασίες απορρόφησης των μεγάλων πιέσεων που αναπτύσσονται σε αυτές τόσο λόγω της πίεσης του νερού αλλά και της πίεσης που δημιουργείται από τον φλοιό της γης, στον οποίο τοποθετούνται, την ίδια στιγμή που η κεφαλή του γεωτρύπανου τρυπά το υπέδαφος και δημιουργεί η ίδια πιέσεις αλλά και υλικά τα οποία θα πρέπει να απορρίπτονται ή να διυλίζονται.

Το πηγάδι που δημιουργείται στο υπέδαφος πρέπει παράλληλα να θωρακίζεται, ενώ η κάθοδος των σωλήνων και της διατρητικής κεφαλής συνοδεύεται από την παροχή συνεχούς ροής ειδικής λάσπης με ειδική σύνθεση, η οποία λιπαίνει τον εξοπλισμό, σφραγίζει τα τοιχώματα του πηγαδιού και ελέγχει την πίεση στο πηγάδι. Απαραίτητη για σκοπούς ασφάλειας της γεώτρησης είναι η τοποθέτηση ειδικού μηχανισμού αποφυγής εκρήξεων λόγω διαρροών (Blowout Prevention System). Ο ειδικός αυτός μηχανισμός είναι εξειδικευμένης τεχνολογίας και πανάκριβος, με ειδικές βαλβίδες ασφαλείας.

Η διαδικασία γεωτρήσεων ακολουθεί διάφορα στάδια, στα οποία χρησιμοποιούνται σωλήνες θωράκισης αλλά και διάτρησης διαφορετικής διαμέτρου. Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ περιμετρικά της πλατφόρμας γεώτρησης δημιουργείται ζώνη ασφαλείας με μέγιστη διάμετρο 500 μέτρα».

του Φίλη Καϊτατζή

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict