Navigation
21
Σεπ
location
Αθήνα
34oC
Λίγα σύννεφα
2 Απρ 2015

Ο κλάδος των κινητών επικοινωνίων πυλώνας της ελληνικής οικονομίας

Κινητά Τεχνολογία

Τα μελλοντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και την ανάγκη για άρση των αντικινήτρων στη χρήση κινητών υπηρεσιών, επισημαίνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στην τελευταία μελέτη που εκπόνησε για τον Κλάδο Κινητής για τα έτη 2013-2014.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύγκλιση της Ελλάδας με την Ε.Ε. στη χρήση δεδομένων μπορεί να έχει επίδραση +1,9% στο ΑΕΠ

Όπως επισημαίνει το ΟΠΑ, η χρήση υπηρεσιών νέας γενιάς έχει σημαντικό αντίκτυπο στους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Όπως υπολογίζεται στη μελέτη, αν η Ελλάδα1 συγκλίνει με την Ευρώπη στη διείσδυση της χρήσης δεδομένων, η επίδραση στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο +1,9% έως το 2019 ενώ θα αυξηθούν και τα δημόσια έσοδα κατά €1,5 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη πηγή εσόδων με δυναμική είναι τα έσοδα από δεδομένα (data revenues), τα οποία αποτέλεσαν το 10,1% των συνολικών εσόδων των παρόχων το 2013, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο δ’ τρίμηνο του 2014, ο δείκτης δεδομένων (Mb) προς λεπτά ομιλίας ήταν 0,63 στην Ελλάδα, έναντι 1,71 του μέσου ευρωπαϊκού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι η επίλυση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο Κλάδος, δηλαδή οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση σταθμών βάσης από τη Δημόσια Διοίκηση και η ελάφρυνση από το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας.

Μείωση του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας ισούται με μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων

Βασικός παράγοντας στην καθυστέρηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών από τους καταναλωτές είναι το υπερβολικό φορολογικό βάρος (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) στις κινητές επικοινωνίες, το οποίο κυμαίνεται από 12% έως 20% του ύψους του λογαριασμού. Αυτό το καθεστώς φορολόγησης συντελεί σημαντικά στη διατήρηση των συνολικών υψηλών τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές, συγκριτικά με την ΕΕ.

Η μελέτη του ΟΠΑ καταλήγει ότι τα συνολικά δημόσια έσοδα θα μεγιστοποιηθούν αν το ειδικό τέλος μειωθεί κατά 50% (μαζί με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα) ή κατά 20% (χωρίς τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα), ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης νέων υπηρεσιών από τους πολίτες και αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την τελευταία αύξηση του ειδικού τέλους, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν κατά 40% από το 2009 (221 εκατομμύρια ευρώ το 2014 από 375 εκατομμύρια ευρώ το 2010).

Ένα ακόμη σημείο στη μελέτη που συνηγορεί στη μείωση του ειδικού τέλους είναι η επισήμανση ότι ενώ η Ελλάδα δεν υστερεί στην προσφορά υποδομών (π.χ. είναι 9η/14η στην Ευρώπη στην πληθυσμιακή κάλυψη δικτύων 3G/4G), η χρήση των υποδομών αυτών υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (π.χ. η διείσδυση mobile broadband είναι 36%, έναντι 62% στην Ευρώπη). Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει προσφορά από τις εταιρείες δεν υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές και αυτό σημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να πάρει στοχευμένα μέτρα.

Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές σε φωνή στην ΕΕ

Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ σε φωνή, προ φόρων, αφού από το 2008 έως σήμερα οι μειώσεις έχουν φτάσει το 67% στη φωνή (κόστος ανά λεπτό ομιλίας).

Στα δεδομένα αντίστοιχα, από το 2008 οι μειώσεις στις τιμές έχουν φτάσει το 90% (κόστος ανά Mb).

Ο κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία

Όσον αφορά στην πορεία του Κλάδου εντός του 2013-2014, παρά τη συνολική μείωση των εσόδων του κλάδου κατά 54% και τoυ EBITDA κατά 57% από το 2007, ο Κλάδος συνέχισε να είναι πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να επενδύει σταθερό ποσοστό EBITDA (28%-35%) και των εσόδων (11%-13%) του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης. Για το 2014, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε 309 εκατομμύρια ευρώ (16% των εσόδων και 42% του EBITDA), ενώ επενδύθηκαν επιπλέον 381 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος. Αθροιστικά, οι επενδύσεις για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και για τις άδειες ξεπέρασαν το 93% του EBITDA των εταιρειών.

Επιπλέον, οι κινητές επικοινωνίες συνεισέφεραν άμεσα και έμμεσα 7% του ΑΕΠ της χώρας (12,5 δισ. ευρώ το 2014), ενώ δημιούργησαν και υποστήριξαν 41.600 θέσεις εργασίας. Η άμεση συνεισφορά στα δημόσια έσοδα για το 2014 έφτασε συνολικά τα 701 εκ. ευρώ (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές), ενώ μαζί με την έμμεση συνεισφορά (υπόλοιπη αλυσίδα – προμηθευτές, έμποροι κ.τ.λ) έφτασε το 1.239 εκ. ευρώ.

Το ΟΠΑ υπογραμμίζει ότι η συμβολή του κλάδου στη σύγκλιση με την Ευρώπη μπορεί και πρέπει να είναι σημαντική καθώς η σημασία των Τηλεπικοινωνιών στην ανάπτυξη της Οικονομίας έχει υπολογιστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και όπως επισημαίνεται στη μελέτη, κάθε

α) 10% αύξηση της διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας μεταφράζεται σε 0,6% αύξηση του ΑΕΠ,

β) 10% αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2%,

γ) διπλασιασμός της χρήσης δεδομένων οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ