Navigation
6
Απρ
location
Αθήνα
11oC
Βροχή
17 Μαρ 2016

Ο ΕΒΕΑ φέρνει την νέα ηλεκτρονική εποχή στις επιχειρήσεις

ilektroniki-ipografi Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή με το ΕΒΕΑ να ξεκινά να προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του από τα τέλη Μαρτίου μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής.

Το βασικό πλεονέκτημα της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone) χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μιας συσκευής USB όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της. Ακόμη, η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή. Ενώ, ψηφιακή υπογραφή βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Διαδικασία έκδοσης

Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.
Μετάβαση στο ΕΒΕΑ, για την υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος.
Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis.
Χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop).
Κόστος- διάρκεια

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων – μελών μας στην ενεργοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή Γωνιά» (DIGITAL CORNER) στο Επιμελητήριο με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος μας στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφιακής υπογραφής.

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας στο φορέα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ψηφιακά χωρίς τη χρήση έντυπων μέσων (paperless), ενισχύοντας μάλιστα και την οικολογική εικόνα του οργανισμού προς την κοινωνία. Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.
Παρουσιάζοντας τη νέα υπηρεσία σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε μεταξύ άλλων: «Γνωρίζετε ότι ένας από τους βασικούς άξονες δράσης του ΕΒΕΑ είναι η συμβολή στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Εδώ και αρκετά χρόνια, επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία δομών, εργαλείων και μηχανισμών που διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση – δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μικρομεσαία και στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας, το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, με αυτό το στόχο.Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας εντάσσεται και η ανάπτυξη της υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων διαβλέποντας τα οφέλη σε χρόνο και χρήμα που θα επέφερε στις επιχειρήσεις η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής που περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία, υπέβαλε αίτηση τον Φεβρουάριο του 2014 στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο τελικά εξέδωσε την απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή στα Επιμελητήρια της ψηφιακής υπογραφής.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress