Navigation
24
Οκτ
location
Αθήνα
26oC
Αίθριος - καθαρός
18 Απρ 2016

Μονόπετρα και κολιέ στο «πόθεν έσχες»

Εφορία-Σλάιντερ-Εφημερίδα Οικονομία | Χρήμα & Πολίτης

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τις αλλαγές: Στο στόχαστρο η συμμετοχή σε οffshore για πολιτικούςαλλά και γ.γ.υπουργείων και δικαστές-εισαγγελείς

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Στάθης

Όλα τα… δαχτυλίδια, τα κολιέ, τα μονόπετρα της πεθεράς, τα λεφτά στο στρώμα αλλά και αυτά στις θυρίδες, ακόμα και εκτός συνόρων, είναι μερικές από τις δραστικές αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για το «πόθεν έσχες», τον οποίο ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς μαζί με τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Πλέον, θα πρέπει να δηλώνονται από κρυμμένα χρήματα, τιμαλφή και αντικείμενα αξίας μέχρι και δάνεια σε τράπεζες και διοικητικά πρόστιμα. Ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδήβουλευτές και υπουργούς, γενικούς γραμματείς υπουργείων, αλλά και για δικαστικούς λειτουργούς,ο έλεγχος δεν θα είναι,πλέον, δειγματοληπτικός ενώ δεν επιτρέπεται ησυμμετοχή τους σε offshoreεταιρείες. Μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτική η αναφορά εσόδων, ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων, αλλά, πλέον,θα δηλώνονταικαι οι θυρίδες σε τράπεζες και ταμιευτήρια, εντός και εκτός συνόρων, τα μετρητά που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις τραπεζών, ταμιευτηρίων και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, ή δεν αποτελούν χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts).

Η υποχρέωση για τα λεφτά στο στρώμα θα αφορά συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, αλλά και κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα ή υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση ασφάλισής τους, η δε εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Μάλιστα, τα ποσά αυτά αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα.

Οι αιρετοί

Τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, δήμαρχοι, υπουργοί, υφυπουργοί, και όσοι υπάγονται στις πρώτες πέντε κατηγορίες υπόχρεων σε δήλωση «πόθεν έσχες», είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν και «τις δανειακές υποχρεώσεις τους προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα». Μάλιστα, υποχρεούνται σε δήλωση οποιασδήποτε «οφειλής, που προέρχεται ακόμη και από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ».

Ο κατάλογος των υπόχρεων προς δήλωση περιουσιακής κατάστασης προσώπων διευρύνεται, καθώς πλέον αφορά και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, αλλά και τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όταν αυτοί διοριστούν. Με την τροποποίηση του νόμου, οι τράπεζες και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονται εντός τριών ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος να εκδίδουν χωρίς επιβάρυνση έγγραφο για το υπόλοιπο των καταθέσεων, αλλά και των δανείων και οφειλών που έχει ο κάθε υπόχρεος.

Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει,πλέον, για τους δικαστές και εισαγγελείς της χώρας, αφού οι μεταβιβάσεις ακινήτων και οι αποδοχές κληρονομιάς φεύγουν από την Επιτροπή του άρθρου 3Α και ανατίθενται στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, καθώς εκεί είναι, πλέον, υποχρεωμένοι «οι συμβολαιογράφοι να υποβάλλουν αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου, που συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα». Σημειώνεται ότι δεν αφορά μόνο τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, αλλά η νέα διάταξη επεκτείνεται και μέχρι δύο χρόνια από την παύση της ιδιότητας. Στην Επιτροπή του άρθρου 3Α υποβάλλονται οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων κατηγοριών στην Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος.

Οι offshore

Οι εξωχώριες εταιρίες απαγορεύονται,πλέον, και για γενικούς και ειδικούς γραμματείς Υπουργείων, αλλά και για δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Θα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι«απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν ως πραγματική ή καταστατική έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα». Στην περίπτωση που κάποιος από τις κατηγορίες υπόχρεων υποκύψει στον «πειρασμό» μιας εξωχώριας εταιρείας, θα τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και επιβολή χρηματικής ποινής από10.000 έως 200.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα οριστούν από τουλάχιστον ένας αντεισαγγελέας Εφετών και ένας αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών, οι οποίοι θα χειρίζονται τις δικογραφίες που τυχόν θα σχηματιστούν.

 

Οι καναλάρχες

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, θα σταματήσει ο δειγματοληπτικός έλεγχος ή η διερεύνηση μετά από καταγγελία, αφού πλέον η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα κάνει υποχρεωτικό έλεγχο όλων των δηλώσεων των γενικών και ειδικών γραμματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των προέδρων, των αντιπροέδρων, των διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, αλλά και του προέδρου και των αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Αντίστοιχα, θα ελέγχονται όλες οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ιδιοκτητών, των βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται, εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, αλλά και των αρχηγών και των υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress