Navigation
5
Αυγ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
30 Νοέ 2015

MIG: Κέρδη προ φόρων και αύξηση EBITDA στο εννεάμηνο

mig Επιχειρήσεις

Βελτίωση των χρηματοικονομικών της επιδόσεων εμφάνισε στο 9μηνο του 2015 η MIG, η οποία αν και εμφάνισε ζημίες -34 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2015 διπλασίασε τα λειτουργικά της κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών τα οποία διαμορφώθηκαν στα 133,5 εκ έναντι 64,3 εκ το 9μηνο 2014.
Ο όμιλος παρουσίασε κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009 στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη 59,6 εκ έναντι ζημίας -5,5 εκ το 9μηνο 2014.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 9μηνο 2015 κατέγραψαν αύξηση 26 εκ, ήτοι 3,0% ετησίως, και ανήλθαν στα 897,1 εκ παρά τις δυσκολίες στην Ελληνική οικονομία και την επιδείνωση των συνθηκών στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας κατά τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου και της αύξησης του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών διπλασιάστηκαν στα 133,5 εκ έναντι 64,3 εκ. ευρώ το εννεάμηνο 2014.
Η σημαντική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε κέρδη €122,4εκ έναντι €54,2 εκ το Εννεάμηνο 2014.
Το περιθώριο EBITDA σε ενοποιημένη βάση το Εννεάμηνο 2015 υπερδιπλασιάστηκε στο 13,6% από 6,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 περιλαμβάνουν φορολογική επιβάρυνση €17,5εκ λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις Ελληνικές επιχειρήσεις σε 29% από 26%.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρίας την 30.09.2015 ανήλθε στα € 825 εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €0,88 ανά μετοχή.
Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €145εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.09.2015 μειώθηκαν κατά €56εκ έναντι της 31.12.2014 στα €1,70 δισ.
Η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, συνεχίζεται με επιτυχία. Τον Ιούλιο 2015 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος MIG στην FAI rent-a-jet AG και FAI Asset Management GmbH.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το 9μηνο του 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 26 εκατ. ευρώ ή αύξηση +3% και ανήλθαν στα €897,1εκ, παρά τις δυσκολίες στην Ελληνική οικονομία και την επιδείνωση των συνθηκών στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας κατά τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων, της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου και της αύξησης του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το Γ’ Τρίμηνο 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου το 2014, παρά τις προαναφερθείσες, δυσμενείς συνθήκες κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών  το Εννεάμηνο 2015 υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε κέρδη €133,5εκ έναντι €64,3εκ το Εννεάμηνο 2014.
Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ αλλά και στην συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου.
Η πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα μεικτά περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 28,4%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους.
Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 14,9%.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε κέρδη €122,4 εκ έναντι €54,2 εκ το Εννεάμηνο 2014, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.
Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του Ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατά το Εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης για πρώτη φορά από το Εννεάμηνο 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη €59,6 εκ έναντι ζημίας €5,5 εκ. ευρώ το Εννεάμηνο 2014.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα για το Εννεάμηνο 2015 ανήλθαν σε ζημία €34,8 εκ. ευρώ έναντι ζημίας €68,1 εκ το Εννεάμηνο 2014. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €3,5 εκ έναντι ζημίας €4,7 εκ το Εννεάμηνο 2014. Τα εν λόγω αποτελέσματα για το Εννεάμηνο 2015 περιλαμβάνουν έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ποσού €17,5 εκ. ευρώ λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις Ελληνικές επιχειρήσεις σε 29% έναντι 26%.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.09.2015 ανήλθε στα €825 εκ. ευρώ (έναντι €923 εκ. ευρώ την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε €0,88 ανά μετοχή (έναντι €0,98 την 31.12.2014).
Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο ανήλθαν στα €145 εκ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.09.2015 μειώθηκαν κατά €56 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2014, στα €1,70 δισ.
Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνέχισαν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Όμιλος ATTICA: το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του Εννεαμήνου 2015 είναι η επίτευξη των υψηλότερων κερδών την τελευταία δεκαετία τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη €72,9εκ έναντι €36,2εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2014) όσο και αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €54,9εκ έναντι €18,1εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2014). Παράλληλα, η σημαντική αυτή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν στα €34,5 εκ. ευρώ έναντι €6,1 εκ. ευρώ το Εννεάμηνο 2014. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα παραπάνω είναι η ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο καθώς και η εξοικονόμηση καυσίμων η οποία σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.

Όμιλος VIVARTIA: κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του Εννεαμήνου 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (2,9% ετησίως στα €459,3 εκ. ευρώ), (β) η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA στα € 42,0 εκ. ευρώ έναντι €22,1 εκ. ευρώτο Εννεάμηνο 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας σε επίπεδο αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €18,9 εκ. ευρώ έναντι €0,4 εκ. ευρώ το Εννεάμηνο 2014). Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 31,8% το Εννεάμηνο 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64,6% το Εννεάμηνο 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το Εννεάμηνο 2015 ενισχύθηκε στο 26,5% (έναντι 25,8% το Εννεάμηνο 2014).

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του Εννεαμήνου 2015 είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (αύξηση κερδών 46% ετησίως στα €14,7εκ έναντι €10,0εκ το Εννεάμηνο 2014) και η οριακή αύξηση των πωλήσεων (1% ετησίως στα €165,5εκ) παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς λόγω των πρόσφατων φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης βελτίωσης της αποδοτικότητας, με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,9%. Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας.
Στο πλαίσιο της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο επιτυχώς η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος MIG στις εταιρίες FAI rent-a-jet AG και FAI Asset Management GmbH, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του μερίσματος προηγούμενης χρήσης, να ανέρχεται στα €25,2 εκ. ευρώ σε μετρητά.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MIG, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «ο Όμιλος MIG έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικής του αναδιάρθρωσης ανακοινώνει τη σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του κυρίως σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Όλες οι κύριες θυγατρικές εταιρίες πέτυχαν αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα λειτουργικά τους κέρδη σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.Στο σύνολο του Ομίλου, ο υπερδιπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA θωρακίζει τον Όμιλο για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Μέσα στο έτος αναμένεται επίσης να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αναδιάρθρωση-αναχρηματοδότηση της πλειονότητας του τραπεζικού μας δανεισμού. Προτεραιότητες μας στο άμεσο μέλλον αποτελούν η σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές κυρίως στο εξωτερικό, η μείωση του τραπεζικού δανεισμού και η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ