Navigation
25
Σεπ
location
Αθήνα
31oC
Αίθριος - καθαρός
25 Ιούλ 2018

Μεγάλη νίκη Καλλιτσάντση στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Εγγύηση για την επόμενη μέρα ο Γιώργος Προβόπουλος

elaktor Επιχειρήσεις

Αλλαγή εποχής στην Ελλάκτωρ. Ο έλεγχος του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας περνά στην πρωτοβουλία Change4Ellaktor, των αδερφών Καλλιτσάντση.

H νίκη των αδερφών Καλλιτσάντση είναι γεγονός και με τη μεγάλη και θετική συμβολή του Γιώργου Προβόπουλου του πρώην διοικητή της ΤτΕ, ο οποίος με το κύρος και την αξιοπιστία του συνέβαλλε ώστε να γείρει η πλάστιγγα υπέρ της πρότασης Καλλιτσάντση.

Η  τοποθέτηση  του Γιώργου Προβόπουλου ως επικεφαλής του ομίλου είχε θετικό αντίκτυπο στα funds για την υπερψήφιση της πρότασης Καλλιτσάντση, καθώς οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές δείχνουν να εμπιστεύονται το κύρος και την προσωπικότητα του Γιώργου Προβόπουλου, αναγνωρίζοντας την ηγετική του φυσιογνωμία δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές είχαν άλλωστε σχηματίσει απόψη και θεωρούσαν ότι ο κ. Προβόπουλος θα αποτελέσει την εγγύηση για την επόμενη μέρα της εταιρείας, κατά την αναλυτική παρουσίαση που τους είχαν κάνει οι κ.κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και Γιώργος Προβόπουλος στο roadshow της πρωτοβουλίας CHANGE4ELLAKTOR σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήσαν συναντήσεις με τις διοικήσεις των μεγαλύτερων ξένων funds, που ελέγχουν σημαντικά ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε Λονδίνο και Παρίσι, απαντώντας σε όσα ερωτήματα τους έθεσαν οι ξένοι fund managers.

Μάλιστα τα ερωτήματα που έθεσαν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αναδείκνυαν τη σημασία που αποδίδουν στην εταιρική διακυβέρνηση, στην ύπαρξη ενός Διοικητικού Συμβουλίου αντάξιου του μεγέθους αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικό είναι πως σε ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν φάνηκε η σημασία που δίνουν οι επενδυτές στην ανάγκη συγκεκριμένης και ρεαλιστικής στρατηγικής για να διασφαλιστεί η επιστροφή μακροχρόνιας αξίας προς τους μετόχους.

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. απαρτίζεται από εννέα μέλη πενταετούς θητείας, εκ των οποίων τέσσερα είναι Ανεξάρτητα, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Προβόπουλος
2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Ιορδάνης Αϊβάζης
5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
6. Μιχαήλ Κατούνας (Ανεξάρτητο Μέλος)
7. Αλέξιος Κομνηνός (Ανεξάρτητο Μέλος)
8. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη (Ανεξάρτητο Μέλος)
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μέλος)

Επιπλέον, εξελέγησαν κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017 ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας οι:

Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος
Ελένη Παπακωνσταντίνου, Μέλος
Αλέξιος Κομνηνός, Μέλος
Σύμφωνα με την πρόταση που είχαν υποβάλει προς τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης στο πλαίσιο του αιτήματός τους για πλήρη αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Παράλληλα η αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.

Η αναδιάρθρωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Ως προς το στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.
Ειδικότερα ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνεται:

Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών.

Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.

Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.
Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται πως στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 271 μέτοχοι εκπροσωπώντας 138.323.924 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 138.323.924 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 177.001.313 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 177.001.313 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου, έφθασε σε ποσοστό το 78,15% του συνολικού αριθμού των μετόχων, ούσα η υψηλότερη των τελευταίων 8 χρόνων.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις των μετόχων κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δήλωσε:

“Ζητήσαμε από τους μετόχους να πιστέψουν και πάλι στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, να στηρίξουν την πρότασή μας για μία συνολική, ρεαλιστική και συγκεκριμένη αλλαγή στις δομές, στη λειτουργία και στη στρατηγική του Ομίλου, να εμπιστευθούν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι με τη ψήφο τους μας έδωσαν σήμερα μία ξεκάθαρη και σαφή εντολή. Είναι δική μας υποχρέωση και καθήκον τώρα να τους δικαιώσουμε για την επιλογή τους. Η επόμενη ημέρα για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ήδη. Όλοι μαζί, Διοίκηση και εργαζόμενοι θα δουλέψουμε για να αποδείξουμε πως ο Όμιλος δεν βρίσκεται τυχαία σε ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη γνώση, έχουμε τους ανθρώπους και πλέον έχουμε νέα Διοίκηση και νέο συγκεκριμένο πλάνο, για να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκεί που ανήκει, στην κορυφή. Για να επιστρέψει ο Όμιλος στους μετόχους αυτό που δικαιούνται, μακροχρόνια αξία

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ