Navigation
1
Ιούν
location
Αθήνα
23oC
Ασθενής Βροχή
19 Νοέ 2015

Lamda Development: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο εννεάμηνο

lamda Επιχειρήσεις

Επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία με αφετηρία το δεύτερο εξάμηνο του 2013, και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το τρέχον έτος, η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), της   Lamda Development κινήθηκε ανοδικά  παρουσιάζοντας αύξηση 7% το εννεάμηνο φέτος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα €30 εκατομμύρια. συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €23,9 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2014 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέμεινε αμετάβλητη.  Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.  Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο Golden Hall” κινήθηκε ανοδικά κατά 4,1% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά κατά 1,6%.  Η λειτουργική του κερδοφορία το Εννεάμηνο ανήλθε σε €10,7 εκατ., παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση κατά 10%. Στο Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 3,5%, και οριακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.  Σε ότι αφορά τη λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €10,2 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 8,5%.  Αναφορικά με το The Mall Athens”, ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 2,8% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σταθερός.  Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα €18,1 εκατ. παραμένοντας σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

 

(ποσά σε € εκατ.)9 months 20159 months 2014%
“The Mall Athens” (50%)9,19,00,1%
“Mediterranean Cosmos”10,29,58,5%
“Golden Hall”10,79,710,0%
Retail EBITDA30,028,17%

 

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €1,3 εκατ. όσο ακριβώς και το αντίστοιχο εννεάμηνο πέρσι.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα €23,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων. Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημιές ανήλθαν σε €19,1 εκατ. έναντι ζημιών €4,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η εμφάνιση των ζημιών οφείλεται κυρίως στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου που ανήλθαν σε €20,6 εκατ., αυξημένες κατά €13,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €409 εκατ. (€5,23 ανά μετοχή) έναντι €430,7 εκατ. που ήταν την 31/12/2014.  Επισημαίνεται, ότι η επιτυχής Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 καθώς και η πώληση των ιδίων μετοχών συνεισέφεραν €162 εκατ., μετά από την αφαίρεση σχετικών εξόδων, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)9 months 20159 months 2014%
Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων 23,922,94,4%
Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων-20,6-7,2
Αποσβέσεις-0,9-0,9
Καθαροί Τόκοι-15,9-15,0
Φόροι-5,7-4,4
Ενοποιημένα Αποτελέσματα-19,1-4,7 

 

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται έντονα πτωτικά καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 20%.  Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,08 στις 17/11/2015 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 22%.

 Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 40,7% επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με ημερομηνία αναφοράς 30/09/2015, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.489.148 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 1,9% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,81 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«Τα συνεχιζόμενα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας μας, αντανακλούν την επιτυχημένη πελατοκεντρική στρατηγική μας και μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.» 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress