Navigation
14
Ιούλ
location
Αθήνα
31oC
Αίθριος - καθαρός
5 Οκτ 2015

Κρας-τεστ θα είναι για την κυβέρνηση η αγορά ενέργειας

Ενέργεια Επιχειρήσεις

Κρας-τεστ θα είναι για την κυβέρνηση η αγορά ενέργειας τους επόμενους μήνες αφού βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων  που προβλέπονται από το νέο μνημόνιο. Κι αυτό γιατί όπως είναι φανερό πια απαιτούνται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να συμβαδίσει η ελληνική   με τη σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανοίξει η αγορά.

Η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, ιδιωτικοποιήσεις, νέοι μηχανισμοί τιμολόγησης ,μείωση μεριδίων και συρρίκνωση της ΔΕΗ θα αποτελέσουν μια μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση που ενώ έχει  δεσμευτεί στη συμφωνία, συχνά οι εξαγγελίες της δημιουργούν σύγχιση.

Το μείζον διακύβευμα  είναι η αποσαφήνιση των ορθών και αποτελεσματικών τρόπων  εφαρμογής και εξειδίκευσης των εν λόγω ρυθμίσεων. Η πρόκληση συνεπώς είναι η ανεύρεση των ενδεδειγμένων, ισορροπημένων τρόπων που θα γίνουν οι προβλεπόμενες αλλαγές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.

Ανοιγμα της αγοράς

“Μέλημά μας είναι, σε κάθε περίπτωση, να διαφυλάξουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ  αναφέρει  συχνά –πυκνά ο υπουργός Ενέργειας   κ. Σκουρλέτης, τη στιγμή που βάσει της συμφωνίας θα πρέπει άμεσα  να προχωρήσει το άνοιγμα της αγοράς. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να μη γίνει με το σπάσιμο της ΔΕΗ στα δύο (μικρή ΔΕΗ) αλλά με τη διενέργεια των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, σταδιακά  να προχωρήσει η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική κατά 25% και στη συνέχεια να ληφθούν μέτρα ώστε να μην υπάρχει παραγωγός με μερίδιο άνω του 50% στην παραγωγή το 2020.  Ωστόσο το υπουργείο δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο σχέδιο αφού μόλις προχθές ο υπουργός δήλωνε  σε ραδιοφωνικό σταθμό «δεν μιλάμε για εκχώρηση. Μιλάμε για νέες επενδύσεις. Ενδεχομένως λέω. Δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, κάτι στον ορίζοντα. Μιλάμε θεωρητικά, γενικά»…

Ωστόσο στην πράξη ο κίνδυνος αποτυχίας των δημοπρασιών  ΝΟΜΕ (που αποτελούν το δρόμο προς την απελευθέρωση) είναι μεγάλος  αφού η τιμή που προκύπτει με βάση το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ δεν είναι ανταγωνιστική και είναι υψηλότερη από την τιμή που υπάρχει σήμερα στην αγορά από τις μονάδες του φυσικού αερίου.  Με τη λειτουργία του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, στόχος είναι να μειωθούν  τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ. Εάν όμως τελικά οι δημοπρασίες δεν λειτουργήσουν θα επανέλθουν στο τραπέζι τα σενάρια περί πώλησης κομματιών της ΔΕΗ, ή της δημιουργίας μικρής ΔΕΗ.

 

Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (capacity payment system)

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται  επίσης υποχρέωση θέσπισης έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους ενός καθεστώτος για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (capacity payment system) ή αλλιώς ΑΔΙ. Οι μηχανισμοί διασφάλισης της επάρκειας ισχύος και ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος  αποτελεί κοινό τόπο στα κράτη μέλη της Ένωσης  και αποτελεί την αμοιβή που εισπράττουν όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρισμού, για τη διατήρηση των μονάδων τους σε ετοιμότητα. Τα έσοδά του, που ανέρχονται σε περίπου 560 εκατομμύρια τον χρόνο, προέρχονται από τους προμηθευτές οι οποίοι με τη σειρά τους αναλόγως διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου. Από το ποσό των 560 εκατομμυρίων, τα τρία τέταρτα τα εισπράττει η ΔΕΗ και τα υπόλοιπα οι μονάδες των ανεξάρτητων παραγωγών.

Εξορθολογισμός τιμολογίων ΔΕΗ

Ακόμη μια δέσμευση που θα κοστίσει σε πολλούς είναι η  υποχρέωση «εξορθολογισμού» των τιμολογίων της ΔΕΗ βάσει του κόστους, η οποία θα αντικαταστήσει την έκπτωση 20% για τους βιομηχανικούς καταναλωτές υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το υποκείμενο κόστος του οιονεί μονοπωλιακού προμηθευτή. Επίσης θα πρέπει αν προχωρήσει η εφαρμογή των συμβάσεων διακοψιμότητας.

Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση αναπροσαρμογής των κανόνων της αγοράς ούτως ώστε οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες να μην υποχρεούνται να λειτουργούν κάτω του μεταβλητού τους κόστους καθώς και η υποχρέωση θέσπισης σαφών κανόνων για τον συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του Λειτουργού αγοράς (Market Operator) σύμφωνα και με τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ-ΔΕΗ

Στους πρόσθετους στόχους είναι, να επιτευχθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 ο πλήρης ιδιοκτησιακός  διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, αλλά και να επανεξετασθεί η εν γένει φορολόγηση της ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται τα δίκτυα υψηλής τάσης, η απάντηση της κυβέρνησης είναι μια δημόσια εταιρεία ανεξάρτητη από τη ΔΕΗ, που θα διαχειρίζεται τα δημόσια δίκτυα, το σχέδιο αυτό έχει ήδη παρουσιαστεί και γι’ αυτό αποτυπώθηκε και η δυνατότητα να υπάρξει το εναλλακτικό σχέδιο, μέσα στη συμφωνία.

Επίσης τονίζεται η  ανάγκη οικονομικής και επιχειρησιακής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ και μεταφοράς στο εσωτερικό μας δίκαιο της Οδηγίας 27/2012 αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση.

Απελευθέρωση αγοράς φυσικούς αερίου

Όσον αφορά στην αγορά φυσικού αερίου, το νέο Μνημόνιο επιφέρει σειρά τροποποιήσεων των διατάξεων του ν. 4001/2011 προς την κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς, η οποία θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2018, με στόχο μεταξύ άλλων τη διασφάλιση της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές. Προωθείται η κατάργηση του μονοπωλίου των τριών ΕΠΑ, ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων τους από τη ΔΕΠΑ εντός του 2016 και ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός των κλάδων διανομής έως τον Ιανουάριο του 2017 με τη σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), στις οποίες οι ΕΠΑ θα μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος τις μετοχές που κατέχουν κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο εκάστης ΕΠΑ.

Επιπροσθέτως, με το Μνημόνιο προσδιορίζεται το περιεχόμενο των Αδειών Διανομής και Αδειών Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, καθορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και οριοθετούνται οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. Προβλέπεται ακόμη η θέσπιση, με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή του.

ΑΠΕ

Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προβλέπεται η υποχρέωση συγκρότησης έως το Δεκέμβριο του 2015 ενός νέου πλαισίου για τη στήριξή τους, το οποίο θα εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητά τους, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση σε βέλτιστο βαθμό της ευρωπαϊκής, διεθνούς και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Εντός του ιδίου χρονικού πλαισίου, θα συνταχθεί και ένα νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές. Παράλληλα θα εκκινήσει η εφαρμογή του χάρτη πορείας (Road Map) ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017.

Ιδιωτικοποιήσεις ενέργειας

Αναφορικά με την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ από τη Socar και εν αναμονή της έγκρισης της μεταβίβασης από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητείται η παροχή από τους Αζέρους πρόσθετων διαβεβαιώσεων ότι η απόκτηση του 66% της εταιρείας δεν θα οδηγήσει σε μονοπωλιακή δομή της αγοράς. Συζητείται δε για πρώτη φορά η εναλλακτική λύση της απόκτησης από τη Socar του 49% του ΔΕΣΦΑ, μέσω της αποεπένδυσης του 17% από τη Socar, είτε δια επαναμεταβίβασης του εν λόγω ποσοστού προς το ελληνικό Δημόσιο είτε προς τρίτη εταιρεία.

Μαρίνα Πρωτονοταρίου

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict