Navigation
20
Ιαν
location
Αθήνα
11oC
Αίθριος - καθαρός
5 Οκτ 2015

«Κούρεμα» δανείων για λίγους από το 2016

Διαγραφή Κούρεμα Τράπεζες

Ρυθμίσεις και αυστηρότερα κριτήρια από τις τράπεζες για τους δανειολήπτες που είναι στο «κόκκινο»

Σήμερα, στα στεγαστικά, η συνηθέστερη ρύθμιση είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, ενώ για ανέργους και οικονομικά ασθενείς εφαρμόζεται καταβολή μόνο τόκων για διάστημα μέχρι τέσσερα έτη ή καταβολή κλασματικής δόσης (π.χ. το 30% ή το 40% της τοκοχρεωλυτικής δόσης) για δύο-τρία χρόνια.

Της Ρόης Χάικου

Διαγραφή δανείων για τους λίγους και αναγκαστική ρύθμιση για τους πολλούς προβλέπει η νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες, με εφαρμογή από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016.

Διευθύνων σύμβουλος συστημικής τράπεζας, υπό τον όρο της ανωνυμίας, επισήμανε στο «Π» ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι διοικήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα κληθούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα των επισφαλειών και «στο πλαίσιο αυτό, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν διαγραφές χρεών, όταν ένα δάνειο είναι “νεκρό” εδώ και χρόνια και δεν υπάρχουν πιθανότητες ανάκτησής του». Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης είναι αποδεδειγμένα σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν έχει ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, πέραν της κύριας κατοικίας του. Ο ίδιος τόνισε ότι «ο κοινωνικός ιστός δεν πρέπει να διαρραγεί και εκ των πραγμάτων οι τράπεζες οφείλουν να δουν από κοντά περιπτώσεις πραγματικής οικονομικής αδυναμίας. Σε αυτές δεν θα πρέπει να τίθεται ούτε θέμα πλειστηριασμού».

Στο ερώτημα του «Π» πόσοι δανειολήπτες θα μπορούσαν να υπαχθούν σε ένα καθεστώς διαγραφής χρεών εκουσίως από τις τράπεζες, χωρίς να φθάνει η υπόθεσή τους στο Ειρηνοδικείο, στο πλαίσιο προστασίας του νόμου Κατσέλη (3869/2010) με την τελευταία αναθεώρησή του, αρμόδιες πηγές εκτιμούσαν ότι δυνητικά ο αριθμός θα μπορούσε να φθάσει τους 100.000, από τους 265.000 πολίτες που υπάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η εκτίμηση, αν και «γενναιόδωρη», δεν είναι αυθαίρετη, ανέφερε στο «Π» κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος, καθώς ο εν λόγω νόμος είχε αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (4.800 ευρώ για 4μελή οικογένεια και συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ).

Η στρατηγική κάθε τράπεζας θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τα αποτελέσματα του ελέγχου στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review), ο οποίος «ξετινάζει» την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων και θα δείξει ποιο είναι το κεφαλαιακό έλλειμμα από την αύξηση των επισφαλειών. Όσο πιο μεγάλος βγει ο λογαριασμός, τόσο πιο δραστικές και ανελαστικές λύσεις θα κληθεί να εφαρμόσει ένα πιστωτικό ίδρυμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επέλθει οποιαδήποτε ρύθμιση στα προβληματικά δάνεια από το νέο έτος είναι ο δανειολήπτης να χαρακτηριστεί «συνεργάσιμος», όπως θα προβλέπει ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών. Στην πράξη, οι τράπεζες θα προτείνουν λύσεις ρύθμισης, από μερική διαγραφή χρεών και παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη μέχρι πώληση ακινήτου για να καλυφθεί το χρέος ή/και ενοικίαση του ακινήτου, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής σε αυτό έναντι μισθώματος ή, τέλος, οριστική διαγραφή του δανείου.

 

Χαρτογράφηση επισφαλειών

Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κάνουν τη «χαρτογράφηση» του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων και θα εγκρίνουν τις πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Στόχος να κατέβει το… βουνό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 108 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2014, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΤτΕ.

Ωστόσο, οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, όπου από το 2016 προβλέπεται διαγραφή χρεών έως 20.000 ευρώ, εφόσον δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση (προσημείωση ακινήτου, ενέχυρα κτλ.) ανοίγει τον δρόμο για να εφαρμοστεί το μέτρο και στις εξωδικαστικές ρυθμίσεις.

Σήμερα, στα στεγαστικά, η συνηθέστερη ρύθμιση είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, ενώ για ανέργους και οικονομικά ασθενείς εφαρμόζεται καταβολή μόνο τόκων για διάστημα μέχρι τέσσερα έτη ή καταβολή κλασματικής δόσης (πχ. το 30% ή το 40% της τοκοχρεωλυτικής δόσης) για περίοδο δύο με τρία χρόνια. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις καταβολές του, διαγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά των τόκων, ενώ το τμήμα της δόσης που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο προστίθεται στο υπόλοιπο του δανείου.

Στην καταναλωτική πίστη, όπου τα «κόκκινα» δάνεια φτάνουν και στο 50%, οι τράπεζες προτείνουν ακόμα και διαγραφή σημαντικού τμήματος της οφειλής (τόκους υπερημερίας και κεφάλαιο), με την προϋπόθεση ότι οι δανειολήπτες θα καταβάλουν άμεσα το εναπομείναν κομμάτι.

Ήδη, κάποιες τράπεζες προσφέρουν προγράμματα συγκέντρωσης καταναλωτικών οφειλών με προσημείωση ακινήτου, με τα οποία «κουρεύουν» χρέη σε ποσοστό 20% έως 30%. Στην αγορά υπάρχουν και κάποια προγράμματα ρύθμισης οφειλών από καταναλωτικά δάνεια χωρίς προσημείωση, με τα οποία προβλέπεται, στη λήξη της δανειακής σύμβασης, διαγραφή του 25% της οφειλής, αρκεί ο δανειολήπτης να είναι απόλυτα τυπικός στις μηνιαίες καταβολές των δόσεών του.

Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται το «σπάσιμο» της οφειλής σε… καλό και κακό δάνειο, με το πρώτο κομμάτι να εξυπηρετείται κανονικά, και το δεύτερο να «παγώνει» επ’ αόριστον. Αυτή η ρύθμιση προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας τραπεζών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

39,9% των δανείων ή 100 δισ. ευρώ είναι «προβληματικά».
25% των δανείων χαρακτηρίζονται ως «μη πιθανά για εξόφληση».
50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ήδη καταγγελμένο.
7% από εκείνα που δεν έχουν καταγγελθεί βρίσκεται σε καθυστέρηση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών.
13,3% των συνολικών χορηγήσεων είναι ρυθμισμένα δάνεια.
70% των ρυθμισμένων δανείων έγινε και πάλι «προβληματικό».
51,3% των καταναλωτικών είναι στην «κόκκινη» ζώνη.
4 στα 10 επιχειρηματικά δεν εξυπηρετούνται.
35,6% των στεγαστικών δεν αποπληρώνεται.

ΠΗΓΗ: ΤτΕ, Δεκέμβριος 2014

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ